Tipje van de sluier: laatste H2020 werkprogramma’s

4 april 2017

Met een omvang van 30 miljard euro is het Horizon 2020 Werkprogramma voor 2018-2020 verreweg het grootste geïntegreerde driejarig programma van publieke middelen bestemd voor onderzoek en innovatie ooit. Time to grant! Wat kan Nederland verwachten van dit werkprogramma? Neth-ER zet het voor u op een rij.

Mission-oriented calls en brede topics

Omvangrijke, mission-oriented calls met grote impact en brede topics: dat kunt u verwachten in de werkprogramma’s voor 2018-2020. De Europese Commissie heeft dit aangekondigd in een overkoepelend document. De Commissie heeft hiervoor gekozen naar aanleiding van de feedback in de consultatie over Horizon 2020 en gesprekken met nationale agentschappen en organisaties zoals RVO. De calls mogen niet leiden tot lagere slagingscijfers of een lagere deelname van de EU13. Ook vindt de Commissie het belangrijk om voldoende flexibiliteit in de programmering te houden, om te kunnen reageren op onvoorziene ontwikkelingen, zoals ten tijde van het uitbreken van het Ebola- en het Zika-virus. Tenslotte heeft de Commissie aangekondigd te willen experimenteren met betalingen op basis van resultaat (ouput based financing), waarbij rekening wordt gehouden met het onvoorspelbare karakter van onderzoek.

Innovatie, cross-cutting issues en internationale samenwerking

De Commissie wil zich voor de werkprogramma’s 2018-2020 meer richten op innovatie, bijvoorbeeld door belemmeringen voor innovatie weg te nemen en een innovatief mkb te steunen. Hieronder valt ook een eerste pilot voor de European Innovation Council. Verder worden verbeteringen beloofd voor de inbedding van horizontale onderwerpen zoals klimaat, duurzame ontwikkeling, gendergelijkheid en sociale wetenschappen en zullen er maatregelen genomen worden in alle werkprogramma’s om internationale samenwerking te stimuleren. Ook heeft de Commissie aandacht voor verdere vereenvoudiging en het verbeteren van de slagingscijfers. Om de overinschrijving tegen te gaan zal de Commissie meer gaan werken met calls in twee fasen en de te verwachten impact duidelijker beschrijven.

Klimaatonderzoek, digitale ontwikkelingen en focus area’s

Investeringen in klimaatonderzoek zijn belangrijk in verband met het Akkoord van Parijs uit 2015. De Commissie kondigt aan dat minstens 35% van het budget in klimaat worden geïnvesteerd en ten minste 60% zal worden besteed aan onderzoek dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Verder is het integreren van digitale ontwikkelingen in industriële technologieën en maatschappelijke uitdagingen belangrijk met het oog op de Digital Single Market-strategie. Er zullen ook zogenaamde ‘focus areas’ worden geïmplementeerd door verschillende instrumenten en programma’s heen. Topics binnen verschillende onderdelen en disciplines van Horizon 2020 zullen ‘virtueel’ met elkaar worden verbonden. Dit zal zichtbaar zijn in de tijdlijn, verwachte impact en evaluatie. De Europese Commissie streeft hiermee meer impact op bepaalde politieke prioriteiten na.

Tijdlijn

De voorbereidingen voor de werkprogramma’s 2018-2020 zijn al in 2016 begonnen met consultaties van belanghebbenden en discussies met de lidstaten over de te kiezen prioritieten. De uitkomsten hiervan zijn uitgewerkt in inofficiële documenten: zeventien scoping papers en een overkoepelend document. Op basis hiervan worden (op dit moment) de werkprogramma’s opgesteld, in samenspraak met de programmacomités. De verwachting is dat ze in oktober 2017 gepubliceerd zullen worden. De werkprogramma’s zullen diverse pilots aankondigen in aanloop op het Negende Kaderprogramma, het Europese onderzoeksprogramma dat Horizon 2020 zal opvolgen in 2021.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Horizon 2020 scoping papers en overkoepelend document gepubliceerd
Website Europese Commissie: What is a Work Programme?
Dossier Neth-ER: KP 9 (2021 en verder)

Door: Olga Wessels

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

EP: Dichten innovatiekloof vereist verbetering nationale O&I-systemen

Een aantal lidstaten moeten aan de slag om deelname aan KP9 te verbeteren. Zo moet op nationaal niveau onder andere het bestuur van O&I-systemen verbeterd worden. Dat staat in het rapport van...

Lees meer

EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+

Een groter deel van het meerjarig financieel kader (MFK) moet gebruikt worden voor de financiering van KP9 en Erasmus+. Dat stelt het Europees Parlement in het rapport over de Europese begroting na...

Lees meer

Raad Concurrentievermogen: investeren in O&O cruciaal voor innovatievermogen EU

Nadere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van cruciaal belang voor het innovatievermogen van de EU. Dit onderstreept de Raad Concurrentievermogen in haar conclusies inzake EU-...

Lees meer

Hoog slagingspercentage Nederland in Horizon 2020

Nederland heeft tussen 2014 en 2016 het derde hoogste slagingspercentage van alle EU-lidstaten als het gaat om aanvragen binnen Horizon 2020. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie....

Lees meer