Text and data mining: 14 organisaties roepen op tot een bredere uitzondering

19 november 2018

Een brede en verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor het gebruik van text and data mining (TDM) is noodzakelijk als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van innovatie en kunstmatige intelligentie. Dat benadrukken veertien organisaties die de Europese onderzoeks- en innovatiesector vertegenwoordigen in een statement. De nieuwe regels voor copyright moeten het gebruik van deze moderne technologie volgens hen beter faciliteren. Op dit moment onderhandelen de Europese instellingen in de triloog over de nieuwe copyrightrichtlijn.

Uitzondering voor TDM is noodzakelijk

Als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van wetenschap en kunstmatige intelligentie, is het van belang dat onderzoekers moderne technieken zoals machine learning en data-analyse kunnen gebruiken. Dat betogen veertien organisaties die het onderzoeks- en innovatieveld in Europa vertegenwoordigen in een gezamenlijk statement. Om dit te bewerkstelligen is er een brede uitzondering voor text and data mining (TDM) in de herziening van de copyrightrichtlijn nodig. Op dit moment zijn de onderhandelingen over het voorstel voor de copyrightrichtlijn tussen de Commissie, het Parlement en de Raad aan de gang.

Voorstel gaat niet ver genoeg

Voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is toegang tot grote en diverse datasets nodig om TDM te kunnen toepassen. Toegang tot deze data is afhankelijk van de regels voor copyright. In het voorstel van de Commissie voor de herziening van de copyrightrichtlijn is wel voorzien in een uitzondering voor TDM, maar deze is volgens de belanghebbenden te beperkt en zal alsnog leiden tot verschillen in regelgeving tussen de lidstaten. Ook de inzet van de Raad en het Parlement is volgens hen nog te nauw geformuleerd. De organisaties vragen daarom om een bredere uitzondering voor TDM zodat de regelgeving in alle lidstaten gelijk is en moderne technieken beschikbaar blijven voor alle gebruikers. Ook benadrukken zij dat dit noodzakelijk is om op wereldniveau de concurrentie te kunnen aangaan met onderzoekers uit andere landen als China en de VS, waar de regelgeving wel voorziet in goede uitzonderingen voor TDM.

Context

De veertien organisaties die dit statement ondertekend hebben vertegenwoordigen verschillende sectoren. Onder hen zijn de European University Association (EUA), League of European Research Universities (LERU) en DigitalEurope. Het voorstel van de Commissie om de regels voor copyright te moderniseren, gepresenteerd in 2016, heeft sindsdien voor veel ophef geleid in de onderzoeks- en onderwijssector. De lidstaten namen in mei 2018 een positie in onder het Bulgaarse EU-voorzitterschap en in september 2018 volgde het Parlement. Ondanks een sterke lobby van verschillende belanghebbenden is het voorstel van de Commissie maar marginaal gewijzigd.

Op dit moment bevindt het voorstel zich in de triloogfase en vinden er onderhandelingen plaats tussen Parlement, Raad en Commissie. In dat kader vragen organisaties nogmaals aandacht voor TDM en het grote belang van het onderzoeksveld om deze techniek te kunnen blijven gebruiken.

Meer informatie

Publicatie 14 organisaties: Europe Needs A Broad & Mandatory TDM Exception
Artikel Neth-ER: Europees Parlement neemt positie in over copyright
Artikel Neth-ER: Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in
Artikel Neth-ER: “Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”

 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Duidelijke stellingname kennissector nodig bij implementatie copyrightrichtlijn

De European University Association roept universiteitsverbanden en hun leden op om een actieve rol te spelen in de implementatie van de copyrightrichtlijn. Als houvast heeft de EUA een aantal...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende...

Lees meer

EP akkoord met uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het uitbreiden van de reikwijdte van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. De nieuwe regels moeten de ontwikkeling van data-...

Lees meer