Teken de petitie voor verhoging Horizon Europe budget tot 160 miljard

16 juli 2018

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) zijn een petitie gestart voor een verhoging van het budget van Horizon Europe naar 160 miljard om ervoor te zorgen dat Europa aantrekkelijk blijft voor jonge wetenschappers. De petitie staat open voor ondertekening.

Teken een Horizon Europe met 160 miljard

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) hebben samen een petitie geïnitieerd waarin wordt gepleit voor een budget van 160 miljard voor Horizon Europe. De petitie is gericht aan de EU-instellingen. De partijen maken zich zorgen omdat lidstaten in vergelijking met landen als Korea en China procentueel te weinig van het bruto nationaal product aan onderzoek en innovatie (O&I) besteden en de 94 miljard in het huidige voorstel voor Horizon Europe dit niet kan compenseren. O&I heeft volgens de initators een grote Europese toegevoegde waarde omdat het een aandeel heeft in het versterken van de economie en veiligheid, maar ook belangrijk is bij het oplossen van mondiale uitdagingen.

Context

In juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor Horizon Europe. Op dit moment zijn de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad in volle gang. Horizon Europe zal in 2021 van start gaan.

EuroScience is een vereniging van onderzoekers in Europa met als doel het bevorderen van wetenschap en innovatie in Europa. ISE is een onafhankelijk platform voor Europese geleerden en wetenschappelijke organisaties.

Meer informatie

Publicatie EuroScience en Inititiative for Science in Europe: Petition for an increased EU budget for research and innovation
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer