Teken de petitie voor verhoging Horizon Europe budget tot 160 miljard

16 juli 2018

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) zijn een petitie gestart voor een verhoging van het budget van Horizon Europe naar 160 miljard om ervoor te zorgen dat Europa aantrekkelijk blijft voor jonge wetenschappers. De petitie staat open voor ondertekening.

Teken een Horizon Europe met 160 miljard

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) hebben samen een petitie geïnitieerd waarin wordt gepleit voor een budget van 160 miljard voor Horizon Europe. De petitie is gericht aan de EU-instellingen. De partijen maken zich zorgen omdat lidstaten in vergelijking met landen als Korea en China procentueel te weinig van het bruto nationaal product aan onderzoek en innovatie (O&I) besteden en de 94 miljard in het huidige voorstel voor Horizon Europe dit niet kan compenseren. O&I heeft volgens de initators een grote Europese toegevoegde waarde omdat het een aandeel heeft in het versterken van de economie en veiligheid, maar ook belangrijk is bij het oplossen van mondiale uitdagingen.

Context

In juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor Horizon Europe. Op dit moment zijn de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad in volle gang. Horizon Europe zal in 2021 van start gaan.

EuroScience is een vereniging van onderzoekers in Europa met als doel het bevorderen van wetenschap en innovatie in Europa. ISE is een onafhankelijk platform voor Europese geleerden en wetenschappelijke organisaties.

Meer informatie

Publicatie EuroScience en Inititiative for Science in Europe: Petition for an increased EU budget for research and innovation
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Het Europees Parlement heeft het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Dit gebeurde tijdens de plenaire vergadering, waarbij het rapport over...

Lees meer

Budget 2019 goedgekeurd: 12,3 miljard naar Horizon 2020 en 2,8 naar Erasmus+

De Raad en het Parlement hebben ingestemd met het EU Budget van 2019: er zal 12,3 miljard aan Horizon 2020 worden besteed en 2,8 miljard worden toebedeeld aan Erasmus+. Dit betekent een stijging van...

Lees meer

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

De door professor Mariana Mazzucato voorgestelde selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie worden gesteund door een grote meerderheid van...

Lees meer

Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe

Een budget van minstens 120 miljard is het absolute minimum voor Horizon Europe om te zorgen dat Europa een duurzame, inclusieve en op kennis gebaseerde samenleving wordt. Dit schrijft een groep...

Lees meer