Teken de petitie voor verhoging Horizon Europe budget tot 160 miljard

16 juli 2018

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) zijn een petitie gestart voor een verhoging van het budget van Horizon Europe naar 160 miljard om ervoor te zorgen dat Europa aantrekkelijk blijft voor jonge wetenschappers. De petitie staat open voor ondertekening.

Teken een Horizon Europe met 160 miljard

EuroScience en Initiative for Science in Europe (ISE) hebben samen een petitie geïnitieerd waarin wordt gepleit voor een budget van 160 miljard voor Horizon Europe. De petitie is gericht aan de EU-instellingen. De partijen maken zich zorgen omdat lidstaten in vergelijking met landen als Korea en China procentueel te weinig van het bruto nationaal product aan onderzoek en innovatie (O&I) besteden en de 94 miljard in het huidige voorstel voor Horizon Europe dit niet kan compenseren. O&I heeft volgens de initators een grote Europese toegevoegde waarde omdat het een aandeel heeft in het versterken van de economie en veiligheid, maar ook belangrijk is bij het oplossen van mondiale uitdagingen.

Context

In juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor Horizon Europe. Op dit moment zijn de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Raad in volle gang. Horizon Europe zal in 2021 van start gaan.

EuroScience is een vereniging van onderzoekers in Europa met als doel het bevorderen van wetenschap en innovatie in Europa. ISE is een onafhankelijk platform voor Europese geleerden en wetenschappelijke organisaties.

Meer informatie

Publicatie EuroScience en Inititiative for Science in Europe: Petition for an increased EU budget for research and innovation
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Tot 23 augustus feedback mogelijk op voorstellen Horizon Europe en Erasmus

De Europese Commissie vraagt om feedback op de voorstellen voor Horizon Europe en Erasmus. Via de ‘feedbacktool’, die onderdeel uitmaakt van de Better Regulation Agenda van de Commissie, kunt u een...

Lees meer

Impact assessment Horizon Europe in toegankelijk format

De Commissie heeft de impact assessment voor Horizon Europe in een toegankelijk format gepubliceerd. Hierin staan de achtergronden en onderbouwing van het voorstel. Impact assessment De Commissie...

Lees meer

EU-Budget 2019: Raad en EP reageren op EC-voorstel

De Raad gaat niet mee met het voorstel van de Commissie om de uitgaven voor Horizon 2020 te laten stijgen in het budget van 2019. Zij adviseert een minder grote stijging dan de Commissie voorzien...

Lees meer

Reacties op voorstel Horizon Europe

Op 7 juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie: Horizon Europe. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van het voorstel?...

Lees meer