Technische vaardigheden en private investeringen in onderzoek en innovatie blijven achter in Nederland

10 oktober 2019

In Nederland zijn met name private investeringen in onderzoek en innovatie al jaren beneden het EU-gemiddelde. Bovendien is er een oplopend tekort aan technisch vaardig personeel. Structurele hervormingen zijn nodig om deze problemen aan te pakken, zo blijkt uit een achtergrondstudie van de Europese Commissie naar het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.

Te weinig private investeringen in onderzoek en innovatie

In Nederland zijn private investeringen in onderzoek en innovatie al meerdere jaren bij lange na niet op het niveau van de benchmark voor Noordwest-Europa, zo wordt nogmaals herhaald in een achtergrondpublicatie over het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Met name de diensten- en de hardware sector kampen met een aanzienlijk investeringstekort. Het rapport gaat dieper in op de mogelijke redenen voor de achterblijvende investeringen, die de toekomst van Nederland als Europese innovatieleider kunnen bedreigen. Het geeft diverse aanbevelingen om toekomstige, met name private, investeringen in O&O en innovatie te stimuleren, waarvan het uitbreiden van overheidssubsidies er een van is. Ook spoort het rapport bedrijven aan om meer samen te werken met universiteiten. Ten slotte valt op dat tot nu toe een groot deel van de investeringen in onderzoek en innovatie bij (semi)publieke instellingen vandaan komt, zoals TNO en de technische universiteiten.

Tekort aan technisch personeel is belangrijke uitdaging 

Het groeiende tekort aan technisch vaardig personeel wordt de komende jaren een steeds groter probleem voor de Nederlandse economie. In het rapport worden diverse voorstellen gedaan om de arbeidsmarkt beter te kunnen bedienen. Zo is het uitermate belangrijk dat technische talenten zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan worden herkend en begeleid. Ook is het trainen van zowel werkenden als werkzoekenden cruciaal. Tot slot wordt er geadviseerd bedrijfstrainingen een structureel karakter te geven, om langetermijnvoordelen te behouden.  

Context

Het rapport, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Commissie, vormt de achtergrond voor het meest recent verschenen landenrapport voor Nederland in het kader van het Europees Semester. Het gaat dan ook dieper in op de in het landenrapport aangehaalde thema’s.

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie : Structural reform in the Netherlands 2013-2018
Artikel Neth-ER: EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider
Artikel Neth-ER: Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek
Artikel Neth-ER:  OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Onderwijs komt veel terug in tijdsplan implementatie Europese Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

De toekomst van onderzoeksinfrastructuren volgens ESFRI

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures heeft een verslag gepubliceerd van hun workshop over de toekomst van onderzoeksinfrastructuren binnen de Europese Onderzoeksruimte. Dit...

Lees meer

People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon Europe

De kernwoorden people, planet & prosperity moeten de richting bepalen voor pijler twee van Horizon Europe, zo valt te lezen in de definitieve oriëntaties op het strategisch plan. Met name de...

Lees meer