Technische vaardigheden en private investeringen in onderzoek en innovatie blijven achter in Nederland

10 oktober 2019

In Nederland zijn met name private investeringen in onderzoek en innovatie al jaren beneden het EU-gemiddelde. Bovendien is er een oplopend tekort aan technisch vaardig personeel. Structurele hervormingen zijn nodig om deze problemen aan te pakken, zo blijkt uit een achtergrondstudie van de Europese Commissie naar het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.

Te weinig private investeringen in onderzoek en innovatie

In Nederland zijn private investeringen in onderzoek en innovatie al meerdere jaren bij lange na niet op het niveau van de benchmark voor Noordwest-Europa, zo wordt nogmaals herhaald in een achtergrondpublicatie over het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Met name de diensten- en de hardware sector kampen met een aanzienlijk investeringstekort. Het rapport gaat dieper in op de mogelijke redenen voor de achterblijvende investeringen, die de toekomst van Nederland als Europese innovatieleider kunnen bedreigen. Het geeft diverse aanbevelingen om toekomstige, met name private, investeringen in O&O en innovatie te stimuleren, waarvan het uitbreiden van overheidssubsidies er een van is. Ook spoort het rapport bedrijven aan om meer samen te werken met universiteiten. Ten slotte valt op dat tot nu toe een groot deel van de investeringen in onderzoek en innovatie bij (semi)publieke instellingen vandaan komt, zoals TNO en de technische universiteiten.

Tekort aan technisch personeel is belangrijke uitdaging 

Het groeiende tekort aan technisch vaardig personeel wordt de komende jaren een steeds groter probleem voor de Nederlandse economie. In het rapport worden diverse voorstellen gedaan om de arbeidsmarkt beter te kunnen bedienen. Zo is het uitermate belangrijk dat technische talenten zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan worden herkend en begeleid. Ook is het trainen van zowel werkenden als werkzoekenden cruciaal. Tot slot wordt er geadviseerd bedrijfstrainingen een structureel karakter te geven, om langetermijnvoordelen te behouden.  

Context

Het rapport, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Commissie, vormt de achtergrond voor het meest recent verschenen landenrapport voor Nederland in het kader van het Europees Semester. Het gaat dan ook dieper in op de in het landenrapport aangehaalde thema’s.

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie : Structural reform in the Netherlands 2013-2018
Artikel Neth-ER: EU steeds innovatiever, NL blijft innovatieleider
Artikel Neth-ER: Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek
Artikel Neth-ER:  OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

Geef uw mening over de Green Deal call voor onderzoek

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de speciale Green Deal call in Horizon 2020. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Tot 3 juni kunt u reageren. Uw mening over O&I...

Lees meer