Te weinig aandacht voor ondernemerschapsonderwijs

25 februari 2016

Lesgeven in ondernemerschap komt het beste tot zijn recht als scholen een strategie hebben die zich daar specifiek op richt. Zonder zo’n strategie komt aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs slecht van de grond. Daarnaast valt er veel te verbeteren op het gebied van beoogde eindkwalificaties voor studenten en aandacht voor ondernemerschap in docentenopleidingen. Dit zijn enkele bevindingen van de organisatie Eurydice in haar nieuwe rapport "Entrepreneurship Education at School in Europe".

Ondernemerschapsonderwijs in Europa vergeleken
Het rapport van Eurydice schetst de stand van zaken van ondernemerschapsvaardigheden in het onderwijs in Europa. De onderzochte landen springen verschillend om met ondernemerschapsvaardigheden in het onderwijs, maar de doelstelling om de baankansen voor scholieren te vergroten wordt wel gedeeld. Vakken gericht op ondernemerschap worden in alle landen met name op het havo en vwo niveau gegeven. Echter, de participatie van scholieren in deze vakken ligt erg laag en de impact van de lessen en de voortgang van studenten worden vaak niet gemeten.

Nederland scoort in enkele gevallen beter
Evenals veel andere Europese landen heeft Nederland geen nationale onderwijsstrategie voor ondernemerschapsvaardigheden. Wel wordt er sinds 2005 vanuit de overheid meer aandacht besteed aan ondernemerschapsonderwijs. Van de Nederlandse respondenten geeft 36% aan een vak te hebben gevolgd dat gerelateerd is aan ondernemersvaardigheden. Dit is, op Finland na, het hoogste percentage onder de Eurydice lidstaten. Ook op het gebied van probleemoplossende vaardigheden scoort Nederland bovengemiddeld. Verschillende Nederlandse projecten waarin ondernemerschapsonderwijs werd gepromoot worden in het rapport aangehaald. Zo was een tweejarig project genaamd "De Ondernemende Docent" georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit had als doel om bewustzijn van ondernemersvaardigheden in het onderwijs te bevorderen op pabo's. Aan het einde van dit project besloten echter maar weinig pabo's om ondernemersvaardigheden in het onderwijs onderdeel van hun curriculum te maken.

Europese prioriteit
Het ontwikkelen en promoten van ondernemersvaardigheden in het onderwijs is al vele jaren een belangrijke beleidsdoel van de Europese Unie. Europese initiatieven als ‘Een andere kijk op onderwijs’ en het “Entrepreneurship 2020 Action Plan” benadrukken dit. Daarnaast sprak het Europees Parlement zich in 2015 uit voor het promoten van ondernemersvaardigheden in het onderwijs.

Meer informatie
Publicatie Eurydice: Entrepreneurship education at school in Europe
Persbericht Eurydice: Entrepreneurship Education at School in Europe
Publicatie Europees Parlement: Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Europese jongeren geven aanbevelingen voor Interreg

Jongeren in Europa vragen om ondersteuning vanuit Interreg voor gelijke kansen in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gelijke toegang tot beroepsonderwijs. Respondenten willen meer...

Lees meer

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer

Parlement wil dat EU en lidstaten meer actie ondernemen tegen jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement laat jongeren niet in de kou staan en dringt er bij de lidstaten op aan om via het Youth Guarantee-instrument jongeren banen, trainingen en stages van goede kwaliteit aan...

Lees meer