“Successen van Policy Support Facility moeten beter worden geïmplementeerd”

5 mei 2019

De Policy Support Facility in Horizon 2020 heeft een zeer positieve evaluatie ontvangen, maar er zijn wel nog punten voor verbetering van het instrument. Dit stelt de expert groep van de Commissie in een evaluatie over de Policy Support Facility in Horizon 2020. Het instrument zou nog effectiever kunnen zijn als er meer focus komt op implementatie van resultaten en langere tijd beschikbaar wordt gesteld voor het gehele traject.

PSF krijgt een dikke voldoende

De Policy Support Facility (PSF) is en blijft een relevant en belangrijk instrument voor Europees onderzoeks- en innovatiebeleid, stelt een expertgroep van de Europese Commissie in de evaluatie 'Final Report for the evaluation of the Horizon 2020 Policy Support Facility'. Het PSF zal dan ook doorgang vinden in Horizon Europe onder het “Strengthening the European Research Area” onderdeel. Het blijkt dat er een zeer grote behoefte was vanuit de lidstaten en geassocieerde landen voor de ondersteuning die de PSF biedt en het instrument sluit goed aan bij het doel om een Europese onderzoeksruimte op te bouwen. Advies van onafhankelijke experts en het uitwisselen van best practices helpen nationale beleidsmakers bij het beter begrijpen van hun eigen onderzoekssystemen en het ontwikkelen van een meer naar buiten gericht perspectief.

Maar er is nog ruimte voor verbetering

De grootste verbeterpunten zijn vooral aan het begin aan het einde van het proces te vinden. Het is nu aan het begin van het proces niet altijd duidelijk voor deelnemers wat het proces precies inhoudt en wat de doelen zijn. Een ander knelpunt is dat er meer nadruk zou moeten worden gelegd op de daadwerkelijke implementatie van PSF resultaten. Een langer traject voor de PSF zou hierbij kunnen helpen, omdat ambitieuze beleidshervormingen tijd kosten. Daarnaast zou het instrument beter ingezet kunnen worden om een regelmatige en diepgaande dialoog aan te moedigen tussen lidstaten, geassocieerde landen en de Europese Commissie over hun hervormingsagenda’s. Verder moet de PSF vooral op zijn succesfactoren voortbouwen en ervoor zorgen dat het meer zichtbaarheid en een eigen identiteit krijgt.

Context

De Policy Support Facility is een instrument dat lidstaten ondersteuning biedt bij hun beleidshervormingen op het gebied van onderzoek en innovatie, het staat open voor zowel EU-lidstaten als geassocieerde landen. De PSF is een instrument die landen in staat stelt hun onderzoekssysteem te verbeteren, door middel van activiteiten zoals peer reviews, het uitwisselen van best practices en Mutual Learning Exercises. De expertgroep is een groep van onafhankelijke exprts aangesteld door de Europese Commissie om het in 2015 opgerichte instrument te evalueren.

Meer informatie: 

Publicatie: 'Final Report for the evaluation of the Horizon 2020 Policy Support Facility'.

Artikel Neth-ER: Verhogen effectiviteit van O&I systemen stimuleert kennismobiliteit

Artikel Neth-ER: EC: Maak widening en synergieën H2020 - ESIF nationale en regionale prioriteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers

De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van...

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer

CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren

Om brain circulation te stimuleren binnen de Europese Onderzoekersruimte zal er een geïntegreeerde aanpak moeten komen met simpelere en betere randvoorwaarden op het gebied van sociale zekerheid....

Lees meer

Steun campagne hoger Horizon Europe budget

Initiative for Science in Europe is een campagne gestart die de lidstaten oproept om meer geld te investeren in Horizon Europe. De petitie staat open voor ondertekening en richt zich in het...

Lees meer