“Successen van Policy Support Facility moeten beter worden geïmplementeerd”

5 mei 2019

De Policy Support Facility in Horizon 2020 heeft een zeer positieve evaluatie ontvangen, maar er zijn wel nog punten voor verbetering van het instrument. Dit stelt de expert groep van de Commissie in een evaluatie over de Policy Support Facility in Horizon 2020. Het instrument zou nog effectiever kunnen zijn als er meer focus komt op implementatie van resultaten en langere tijd beschikbaar wordt gesteld voor het gehele traject.

PSF krijgt een dikke voldoende

De Policy Support Facility (PSF) is en blijft een relevant en belangrijk instrument voor Europees onderzoeks- en innovatiebeleid, stelt een expertgroep van de Europese Commissie in de evaluatie 'Final Report for the evaluation of the Horizon 2020 Policy Support Facility'. Het PSF zal dan ook doorgang vinden in Horizon Europe onder het “Strengthening the European Research Area” onderdeel. Het blijkt dat er een zeer grote behoefte was vanuit de lidstaten en geassocieerde landen voor de ondersteuning die de PSF biedt en het instrument sluit goed aan bij het doel om een Europese onderzoeksruimte op te bouwen. Advies van onafhankelijke experts en het uitwisselen van best practices helpen nationale beleidsmakers bij het beter begrijpen van hun eigen onderzoekssystemen en het ontwikkelen van een meer naar buiten gericht perspectief.

Maar er is nog ruimte voor verbetering

De grootste verbeterpunten zijn vooral aan het begin aan het einde van het proces te vinden. Het is nu aan het begin van het proces niet altijd duidelijk voor deelnemers wat het proces precies inhoudt en wat de doelen zijn. Een ander knelpunt is dat er meer nadruk zou moeten worden gelegd op de daadwerkelijke implementatie van PSF resultaten. Een langer traject voor de PSF zou hierbij kunnen helpen, omdat ambitieuze beleidshervormingen tijd kosten. Daarnaast zou het instrument beter ingezet kunnen worden om een regelmatige en diepgaande dialoog aan te moedigen tussen lidstaten, geassocieerde landen en de Europese Commissie over hun hervormingsagenda’s. Verder moet de PSF vooral op zijn succesfactoren voortbouwen en ervoor zorgen dat het meer zichtbaarheid en een eigen identiteit krijgt.

Context

De Policy Support Facility is een instrument dat lidstaten ondersteuning biedt bij hun beleidshervormingen op het gebied van onderzoek en innovatie, het staat open voor zowel EU-lidstaten als geassocieerde landen. De PSF is een instrument die landen in staat stelt hun onderzoekssysteem te verbeteren, door middel van activiteiten zoals peer reviews, het uitwisselen van best practices en Mutual Learning Exercises. De expertgroep is een groep van onafhankelijke exprts aangesteld door de Europese Commissie om het in 2015 opgerichte instrument te evalueren.

Meer informatie: 

Publicatie: 'Final Report for the evaluation of the Horizon 2020 Policy Support Facility'.

Artikel Neth-ER: Verhogen effectiviteit van O&I systemen stimuleert kennismobiliteit

Artikel Neth-ER: EC: Maak widening en synergieën H2020 - ESIF nationale en regionale prioriteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de...

Lees meer

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: geïntegreerde aanpak voor duurzame groei

Europese groei moet duurzaam zijn. Om dat mogelijk te maken is een geïntegreerde aanpak nodig, waar ook onderzoeks- en innovatiebeleid deel van moeten uitmaken. Dat is de uitkomst van de eerste...

Lees meer