Stijging budget H2020 en E+ in aangenomen EU-begroting

1 december 2017

Horizon 2020 en Erasmus+ krijgen meer budget in 2018. Het Europees Parlement en de Raad hebben de EU-begroting voor 2018 formeel aangenomen en zetten onder andere innovatie, economische groei en werkgelegenheid centraal.

Horizon 2020 en Erasmus+ prioriteiten budget 2018

Horizon 2020 krijgt in 2018 110 miljoen euro meer budget dan het voorgestelde budget van de Europese Commissie. Ook het budget voor Erasmus+ stijgt. Het Europese Parlement en de Raad van Ministers hebben de EU-begroting formeel aangenomen en deze laat hiermee een stijging zien ten opzichte van 2017. Erasmus+ krijgt een extra 24 miljoen euro. In totaal bedraagt de begroting voor 2018 160 miljard euro in vastleggingen en 144 miljard in betalingen. In 2018 bedraagt het budget voor Horizon 2020 in totaal 11,2 miljard en het budget voor Erasmus+ 2,3 miljard.

Politieke prioriteiten zijn budget-prioriteiten

De prioriteiten in de EU-begroting hangen nauw samen met de politieke prioriteiten. Zo vallen Horizon 2020 en Erasmus+ onder deze prioriteiten en wil de EU meer steun voor werkloze jongeren en extra financiering voor mkb’s. Hiermee wordt innovatie, economische groei en werkgelegenheid centraal gezet. Verder wordt er ook veel nadruk gelegd op programma’s die een duidelijke Europese toegevoegde waarde hebben.

Onderhandelingen

Eind november kwamen het Europees Parlement en de Raad tot een gezamenlijk standpunt over de begroting voor 2018. Na het voorstel van de Europese Commissie voor het budget van 2018 in het voorjaar van 2017 liet de Raad weten 500 miljoen te willen bezuinigen op Horizon 2020, terwijl het Parlement een verhoging van 65 miljoen voorzag. Na drie weken onderhandelen werd er op 18 november een akkoord gesloten over de EU-begroting die vervolgens op 30 november formeel werd aangenomen. Dit was de laatst aangenomen EU-begroting die niet wordt beïnvloed door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: EU budget 2018 approved: support for youth, growth, security
Artikel Neth-ER: Begroting 2018: mogelijke stijging H2020 en E+

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP roept op tot actie om digitale kloof in het onderwijs te dichten

Investeringen en gerichte acties moeten de digitale kloof in het onderwijs in Europa dichten. Zo stelt het Europees Parlement in een recent aangenomen resolutie, waarin zij benadrukt dat de huidige...

Lees meer

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Roep om strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een circulaire economie

De Europese Unie zou een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een circulaire economie moeten opzetten. Dit stelt de denktank CEPS in een rapport over circulaire economie. Het rapport is...

Lees meer

Raad neemt positie in over herstelfonds: 20% investeringen digitaal, 37% groen

Ten minste 37% van de investeringen binnen het herstelfonds moeten ten goede komen aan het klimaat en 20% moeten geoormerkt worden voor digitalisering. Dit heeft de Raad bepaalt in haar ingenomen...

Lees meer