Stijgende interesse in de European Alliance for Apprenticeships

24 oktober 2019

De stijgende interesse in de European Alliance for Apprenticeships is duidelijk zichtbaar in het toenemende ledenaantal en het toenemende aantal aangeboden leerwerkplekken. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de alliantie. Verder gaat het rapport in op de tevredenheid van de leden en de toekomstplannen van de organisatie.  

Groei aantal leden en leerwerkplekken

Er is een groeiende interesse in de European Alliance for Apprenticeship (EAfA). Het aantal leden is gestegen van 200 tot 300 en ook het aantal leerwerkplekken is fors gestegen met 212.000 in de periode 2017-2019. Dit stelt de EAfA in het recent verschenen ‘Good for Youth, Good for Business’-rapport. Het aantal leerwerkplekken, mogelijk gemaakt door de Alliantie, bedraagt in 2019 906.000. 

Tevredenheid leden   

94% van de leden geeft aan dat de Alliantie een grote impact heeft op het versterken van de kwaliteit, het aanbod en het imago van leerwerkplekken. Bovendien vergroot het de mobiliteit van stagelopers, zo blijkt uit een enquête van de EAfA. Ook wordt de mogelijkheid tot netwerken via de Alliantie gewaardeerd, omdat leden zo in contact kunnen komen met belanghebbenden uit andere landen. De grote uitdagingen voor de toekomst van leerwerkplekken zijn het gebrek aan financiering op nationaal niveau, het tekort aan personeel en veranderende nationale regelgeving. 

Toekomstplannen EAfA

Ten slotte gaat het EAfA-rapport nog in op belangrijke thema’s voor de komende jaren, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van leerwerkplekken voor volwassenen. Daarnaast geeft de EAfA aan dat non-discriminatie een belangrijk agendapunt zal zijn. De Alliantie is voornemens te vechten tegen stereotypen die van invloed zijn op het plaatsen en promoten van studenten bij leerwerkplekken. Ook wordt digitalisering genoemd als een van de kernthema’s voor de komende jaren. Dit zal dan ook terugkomen bij de EAfA-conferentie die tijdens de European Vocational Skills Week in november 2020 wordt gehouden.

Context

De EAfA verenigt overheden, ondernemers, sociale partners, vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs en de jeugd met als doel de kwaliteit, het aanbod en het beeld van leerwerkplekken te verbeteren. Het initiatief is in 2013 door de Europese Commissie in het leven geroepen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dit rapport vormt een update van het rapport dat in 2017 werd geschreven.

Meer informatie: 

Publicatie: European Alliance for Apprenticeships: Good for Youth, Good for Business
Artikel Neth-ER: Meer stageplaatsen van hogere kwaliteit
Artikel Neth-ER: EC komt met European Alliance for Apprenticeships

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt...

Lees meer

In Europa dient digitalisering de mens

Europa is binnenkort wereldwijd koploper in digitalisering, maar doet dat op haar eigen manier. Dat is nochtans de ambitie van de Europe Commissie, zo blijkt uit een omvangrijk pakket aan digitale...

Lees meer

Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing

Een nieuwe, alomvattende en systematische aanpak is nodig op het gebied van bij- en nascholing van volwassenen in de EU. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Cedefop, dat laat zien dat het...

Lees meer

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer