State of the Union: geen duidelijke rol onderzoek en onderwijs

14 september 2017

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde in de State of the Union-speech zijn ideale toekomstvisie voor Europa. Hij schetste een toekomstbeeld van een sterker, democratischer Europa waar vrijheid, gelijkheid en een sterke rechtstaat centraal staan. Onderwijs en onderzoek kwamen niet aan bod in de speech.     

De toekomst van Europa

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde in de jaarlijkse State of the Union-speech zijn visie op de vijf scenario’s voor de toekomst van Europa. In plaats van één van de vijf scenario’s te kiezen, sprak Juncker over een zesde scenario dat gebaseerd is op een Europa dat effectiever samenwerkt op beleidsterreinen met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. Juncker’s toekomstbeeld is hierbij een sterke en democratische unie gebaseerd op drie waardes: vrijheid, gelijkheid en een sterke rechtstaat. Onderzoek en onderwijs kwamen echter niet aan bod in zijn speech.

Juncker: sterkere economie door middel van innovatie

Juncker benadrukte in de speech wel het belang van investeringen en innovatie voor Europa. Hij presenteert onder andere de New Industrial Policy Strategy, die Europese industrieën helpt om wereldleider in innovatie, digitalisering en duurzaamheid te worden.

En verder?

Behalve het zesde scenario introduceerde Juncker in zijn speech enkele opvallende voorstellen. Zo introduceerde hij het idee van overstijgende minister voor de Raad en de Commissie. Ook is hij een voorstander van het invoeren van een Pan-Europese lijst voor het Europees Parlement. Verder zou hij graag een Europese minister voor economie en financiën aanstellen en wil hij zowel de Euro als de Schengen zone uitbreiden.

Universiteiten willen bijdragen aan de toekomst van Europa

Waar Juncker over onderwijs en onderzoek zwijgt, ziet de European University Association (EUA) wel een belangrijke rol voor kennis in de toekomst van Europa. Dit gaf de EUA aan in reactie op de vijf scenario’s voor de toekomst van Europa. De uitdagingen waar de EU de komende jaren mee te kampen krijgt, moeten opgelost worden met concrete en innovatieve voorstellen en daar speelt educatie, onderzoek en innovatie een cruciale rol in volgens de EUA. Echter, hiervoor is een sterkere samenwerking tussen de politici in Brussel en universiteiten nodig.

Context: de vijf scenario’s in het witboek

Elk jaar geeft de voorzitter van de Europese Commissie de State of the Union speech voor het Europees Parlement. Hierin word er gereflecteerd op de huidige stand van zaken en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst van Europa. Als voorbereiding op de speech presenteerde Juncker in maart 2017 zijn witboek met vijf toekomstscenario’s voor Europa. De vijf scenario’s verschillen in niveau van integratie en samenwerking. De daadwerkelijke plannen voor de toekomst van Europa hangen nog af van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarvan het voorstel volgens Juncker wordt gepresenteerd in mei 2018. 

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: State of the Union 2017
Artikel Neth-ER: Wat is de toekomst van EU kennisprogramma’s?
Publicatie EUA: Universities are ready to contribute to the Future of Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Horizon Europe krijgt stilaan vaste vorm. Nog voor de Europese verkiezingen bekrachtigen het Parlement en de Raad allebei de uitkomsten van de onderhandelingen over het onderzoeksprogramma. Daarmee...

Lees meer

OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren

Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking...

Lees meer

Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie

Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt...

Lees meer