State of the Union: geen duidelijke rol onderzoek en onderwijs

14 september 2017

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde in de State of the Union-speech zijn ideale toekomstvisie voor Europa. Hij schetste een toekomstbeeld van een sterker, democratischer Europa waar vrijheid, gelijkheid en een sterke rechtstaat centraal staan. Onderwijs en onderzoek kwamen niet aan bod in de speech.     

De toekomst van Europa

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde in de jaarlijkse State of the Union-speech zijn visie op de vijf scenario’s voor de toekomst van Europa. In plaats van één van de vijf scenario’s te kiezen, sprak Juncker over een zesde scenario dat gebaseerd is op een Europa dat effectiever samenwerkt op beleidsterreinen met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. Juncker’s toekomstbeeld is hierbij een sterke en democratische unie gebaseerd op drie waardes: vrijheid, gelijkheid en een sterke rechtstaat. Onderzoek en onderwijs kwamen echter niet aan bod in zijn speech.

Juncker: sterkere economie door middel van innovatie

Juncker benadrukte in de speech wel het belang van investeringen en innovatie voor Europa. Hij presenteert onder andere de New Industrial Policy Strategy, die Europese industrieën helpt om wereldleider in innovatie, digitalisering en duurzaamheid te worden.

En verder?

Behalve het zesde scenario introduceerde Juncker in zijn speech enkele opvallende voorstellen. Zo introduceerde hij het idee van overstijgende minister voor de Raad en de Commissie. Ook is hij een voorstander van het invoeren van een Pan-Europese lijst voor het Europees Parlement. Verder zou hij graag een Europese minister voor economie en financiën aanstellen en wil hij zowel de Euro als de Schengen zone uitbreiden.

Universiteiten willen bijdragen aan de toekomst van Europa

Waar Juncker over onderwijs en onderzoek zwijgt, ziet de European University Association (EUA) wel een belangrijke rol voor kennis in de toekomst van Europa. Dit gaf de EUA aan in reactie op de vijf scenario’s voor de toekomst van Europa. De uitdagingen waar de EU de komende jaren mee te kampen krijgt, moeten opgelost worden met concrete en innovatieve voorstellen en daar speelt educatie, onderzoek en innovatie een cruciale rol in volgens de EUA. Echter, hiervoor is een sterkere samenwerking tussen de politici in Brussel en universiteiten nodig.

Context: de vijf scenario’s in het witboek

Elk jaar geeft de voorzitter van de Europese Commissie de State of the Union speech voor het Europees Parlement. Hierin word er gereflecteerd op de huidige stand van zaken en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst van Europa. Als voorbereiding op de speech presenteerde Juncker in maart 2017 zijn witboek met vijf toekomstscenario’s voor Europa. De vijf scenario’s verschillen in niveau van integratie en samenwerking. De daadwerkelijke plannen voor de toekomst van Europa hangen nog af van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarvan het voorstel volgens Juncker wordt gepresenteerd in mei 2018. 

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: State of the Union 2017
Artikel Neth-ER: Wat is de toekomst van EU kennisprogramma’s?
Publicatie EUA: Universities are ready to contribute to the Future of Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Werk mee aan het nieuwe EIT

Het European Institute of Innovation and Technology is op zoek naar acht nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Academici, onderzoekers, innovators en ondernemers worden aangemoedigd om zich...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Musea willen Horizon Europe mee promoten

Europese musea en wetenschapsorganisaties kunnen spilfiguren zijn bij het bekend maken van Horizon Europe bij het grote publiek. Daarvoor is wel steun vanuit het kaderprogramma nodig, schrijft het...

Lees meer

Geef uw feedback over partnerschappen

De impact assessments voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe zijn gepubliceerd op de website van de Commissie. U kunt hier tot en met 27 augustus...

Lees meer