Specialisatie in KETs versterkt regionale economie

28 januari 2016

Regionale specialisatie in een Key Enabling Technology versterkt de regionale economie. Specialisatie in een Fast Growing Technology heeft echter alleen indirecte invloed op de regionale economie. Dit concludeert de JRC in haar rapport The Specialisation of EU Regions in Fast Growing and Key Enabling Technologies. Deze conclusies onderschrijven het beleid van de Europese Commissie, dat aandringt op Smart Specialisation van Europese regio’s.

KET direct goed voor regio
Als een regionale economie zich in een Key Enabling Technology (KET) specialiseert, heeft dit positieve invloed op de banen- en economische groei in de regio. Dat concludeert de JRC in een rapport over specialisatie van Europese regio’s. De invloed van specialisatie in een Fast Growing Technology (FGT) is daarentegen alleen zichtbaar in indirecte indicatoren zoals het aantal patentaanvragen, volgens het rapport. FGT’s zijn emerging technologies die de potentie hebben een nieuwe markt te creëren. Minder technologisch ontwikkelde regio’s hebben volgens het rapport moeite om in te springen op de kansen die emerging technologies bieden. Dit blijkt uit het feit dat KET’s en FGT’s maar zelden overlappen en de regio’s gespecialiseerd in FGT’s voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië liggen terwijl specialisatie in KET’s meer in centraal Europa terug te vinden is.

Smart specialisation strategy
De resultaten van het onderzoek onderschrijven de rationale van het regionale specialisatiebeleid van de Europese Commissie. Het onderzoek vond plaats omdat er te weinig bekend was over de invloed van regionale specialisatie op de regionale economie, terwijl specialisatie wel actief aangemoedigd wordt door de Europese Commissie. In het kader van haar prioriteit om economische en banengroei te stimuleren, zet de Commissie in op Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) voor Europese regio’s. Dit beleid is gebaseerd op de aanname dat regio’s alleen competitief kunnen zijn als ze gespecialiseerd zijn in datgeen hen een concurrentievoordeel geeft. KET’s en FGT’s zouden daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Meer informatie
Publicatie JRC: The Specialisation of EU Regions in Fast Growing and Key Enabling Technologies
Persbericht JRC: Key enabling technologies foster economic growth, especially in low-tech EU regions
Artikel Neth-ER: RIS3 heeft ‘bumpy road ahead’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlandse instellingen weer goed vertegenwoordigd in Advanced Grant van ERC

Veertien Nederlandse instellingen ontvangen dit jaar een prestigieuze Advanced Grant van de European Research Council. Op een totaal van 185 onderzoekers is Nederland daarmee het vijfde land als het...

Lees meer

Update werkprogramma Horizon 2020 maakt geld vrij voor corona-onderzoek

De Commissie heeft in de strijd tegen het coronavirus geld vrijgemaakt voor medisch onderzoek, zo blijkt uit de update van haar Horizon 2020 werkprogramma voor dit jaar. Door middel van extra...

Lees meer

Geef uw mening over het LIFE werkprogramma 2021-2024

De Commissie heeft een consultatie geopend over het werkprogramma van 2021-2024 voor het LIFE-programma. De respondenten kunnen hun mening geven over invulling van de sub-programma’s en de...

Lees meer

Commissie contracteert uitgeverij F1000 voor creëren Open Access platform

De Commissie heeft een contract gegund aan een uitgeverij die het Open Access publicatieplatform voor onderzoek afkomstig uit Horizon 2020 en Horizon Europe gaat opzetten. De publicatiedienst gaat...

Lees meer