Skills gap verantwoordelijkheid bedrijfsleven

24 november 2015

Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om de vaardighedenkloof te dichten, met het aanbieden van stages, een goed personeelsbeleid en aandacht voor bijscholing. Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van Cedefop ´Skill shortages and gaps in European enterprises´.

Vier op de tien werkgevers geven aan geen personeel te kunnen vinden met de benodigde vaardigheden. Hiervoor zijn skill shortages and gaps niet de enige oorzaak. Voor minstens de helft van deze gevallen liggen de oorzaken bij de bedrijven zelf, zoals het bieden van onaantrekkelijke lonen, slechte en onzekere arbeidsvoorwaarden en het ontbreken van carrièremogelijkheden. Ook bestaan er geografische en andere administratieve belemmeringen, zoals het gebrek aan internationale erkenning van kwalificaties.

Skill shortage
Een goed personeelsbeleid voorkomt skill shortage. Skill shortage is het niet kunnen vinden van personeel met de benodigde vaardigheden ondanks de wil van de werkgever om de eerlijke prijs ervoor te betalen. Het tekort aan vaardigheden onder de beroepsbevolking beperkt zich tot sectoren zoals maatschappelijke gezondheidszorg, ICT en gespecialiseerde productieprocessen. Werkgevers van deze sectoren moeten hun blik verruimen en zich bijvoorbeeld richten op onbenut talent onder vrouwen en ouderen. Ook het aanbieden van kwalitatief goede stages voorkomt een skill shortage.

Skill gaps
Ongeveer een kwart van de werknemers gaf in 2011 aan te leiden onder een skill gap, dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Hongarije en Finland. Skill gaps is een slechte afstemming tussen de vaardigheden die nodig zijn om het werk te doen en de vaardigheden van werknemers of werkzoekenden. Om skill gaps aan te pakken, adviseert Cedefop aan werkgevers om een leerklimaat te creëren binnen het bedrijf. Zo ontwikkel je een innovatieve beleidsstrategie dat leidt tot meer productiviteit. Om skill gaps te voorkomen is het ook belangrijk dat onderwijsinstellingen samenwerken met bedrijven bij het ontwerpen van curricula. Werkgevers weten immers welke vaardigheden nodig zijn op de arbeidsmarkt.

Meer informatie
Persbericht: ‘Skill shortages and gaps in European enterprises’
Publicatie: ‘Skill shortages and gaps in European enterprises’
Artikel Neth-ER: Work-based learning oplossing skills mismatch

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Europese landen denken anders over bij- en nascholing

De opvattingen en definities van bij- en nascholing verschillen tussen Europese landen en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit een rapport van Cedefop, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer