Science Europe: visie voor implementatie Open Science Cloud nodig

28 november 2017

De European Open Science Cloud kan alleen de doelen van Open Science ondersteunen als er een duurzame financiering en duidelijkheid over de organisatie komt. Dit stelt Science Europe in een open brief. Internationale afstemming van data management is hierbij noodzakelijk.

Een lange termijn in financiering en bestuur

De Europese Commissie moet zorgen voor duurzame financiering en moet duidelijkheid bieden over de manier waarop de European Open Science Cloud (EOSC) zal worden georganiseerd. Dit stelt Science Europe in haar open brief: Science Europe welcomes efforts towards European Open Science Cloud. Ook pleit Science Europe, net als ALLEA, voor een bredere uitzondering voor Text and Data Mining binnen het EU copyrightwetvoorstel voor onderzoek. Dit moet het analyseren van bestanden op grote schaal beter mogelijk maken.

Afstemmen data management beleid

Science Europe werkt aan internationale afstemming van beleid voor het managen van onderzoeksdata. Een gezamenlijke set van voorwaarden en een lijst van betrouwbare opslagplaatsen voor data draagt hier aan bij. Daarnaast is samenhang in data management protocollen van belang. Science Europe roept kennisinstellingen op een door Science Europe ontwikkelde raamwerk als uitgangspunt te gebruiken voor deze protocollen.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie en moet een betrouwbare en open omgeving bieden voor de onderzoekers waarin data en onderzoeksresultaten worden gedeeld en (her)gebruikt. Eind 2017 zal de Commissie met een voorstel komen voor een roadmap voor de implementatie van de EOSC. In oktober 2017 kwam de Commissie met een verklaring waarin onderzoeksinstellingen opgeroepen werden om zich in te zetten voor de realisatie van de EOSC.

Science Europe is een koepelorganisatie van onderzoeksorganisaties in Brussel. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is lid van de organisatie.

Meer informatie

Publicatie Science Europe: Science Europe welcomes efforts towards European Open Science Cloud
Artikel Neth-ER: Commissie vraagt om steun voor European Open Science Cloud-verklaring
Artikel Neth-ER: Open Science Cloud moet aansluiten op wetenschap
Artikel Neth-ER: ALLEA roept op tot bredere uitzondering Text and Data Mining

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks-...

Lees meer

cOAlition S kondigt ambassadeurs voor Plan S aan

De ambassadeurs voor Plan S zijn aangekondigd door cOAlition S. De ambassadeurs zijn actief in de onderzoekswereld en zullen in hun rol gaan fungeren als onafhankelijke experts die de brug zullen...

Lees meer

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer