Science Europe: visie voor implementatie Open Science Cloud nodig

28 november 2017

De European Open Science Cloud kan alleen de doelen van Open Science ondersteunen als er een duurzame financiering en duidelijkheid over de organisatie komt. Dit stelt Science Europe in een open brief. Internationale afstemming van data management is hierbij noodzakelijk.

Een lange termijn in financiering en bestuur

De Europese Commissie moet zorgen voor duurzame financiering en moet duidelijkheid bieden over de manier waarop de European Open Science Cloud (EOSC) zal worden georganiseerd. Dit stelt Science Europe in haar open brief: Science Europe welcomes efforts towards European Open Science Cloud. Ook pleit Science Europe, net als ALLEA, voor een bredere uitzondering voor Text and Data Mining binnen het EU copyrightwetvoorstel voor onderzoek. Dit moet het analyseren van bestanden op grote schaal beter mogelijk maken.

Afstemmen data management beleid

Science Europe werkt aan internationale afstemming van beleid voor het managen van onderzoeksdata. Een gezamenlijke set van voorwaarden en een lijst van betrouwbare opslagplaatsen voor data draagt hier aan bij. Daarnaast is samenhang in data management protocollen van belang. Science Europe roept kennisinstellingen op een door Science Europe ontwikkelde raamwerk als uitgangspunt te gebruiken voor deze protocollen.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie en moet een betrouwbare en open omgeving bieden voor de onderzoekers waarin data en onderzoeksresultaten worden gedeeld en (her)gebruikt. Eind 2017 zal de Commissie met een voorstel komen voor een roadmap voor de implementatie van de EOSC. In oktober 2017 kwam de Commissie met een verklaring waarin onderzoeksinstellingen opgeroepen werden om zich in te zetten voor de realisatie van de EOSC.

Science Europe is een koepelorganisatie van onderzoeksorganisaties in Brussel. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is lid van de organisatie.

Meer informatie

Publicatie Science Europe: Science Europe welcomes efforts towards European Open Science Cloud
Artikel Neth-ER: Commissie vraagt om steun voor European Open Science Cloud-verklaring
Artikel Neth-ER: Open Science Cloud moet aansluiten op wetenschap
Artikel Neth-ER: ALLEA roept op tot bredere uitzondering Text and Data Mining

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: zeven aandachtspunten voor toegankelijkheid publiek gefinancierde data

OESO brengt in kaart welke beleidsmaatregelen getroffen worden om publiek gefinancierde data toegankelijk te maken voor wetenschap, technologie en innovatie. In een rapport geeft de organisatie een...

Lees meer

ESFRI presenteert visie op toekomst onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren zijn cruciaal in de vormgeving van Europese prioriteiten, zoals de vernieuwde ERA. Dit stelt ESFRI in een onlangs gepubliceerd white paper. De organisatie doet hierin...

Lees meer

ALLEA: EOSC moet een sterkere basis krijgen

Er zijn tekortkomingen in de wettelijke en technische basis van de European Open Science Cloud (EOSC). Zo sluiten de regels niet goed aan bij de Europese regelgeving, zegt ALLEA in een position...

Lees meer

ERAC wil centrale Europese aanpak Open Science en Open Innovation

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van de...

Lees meer