Science Europe: verhoging budget KP9 noodzakelijk

9 maart 2018

In het volgende meerjarig financieel kader moet meer geld toegekend worden aan KP9 om ervoor te zorgen dat de EU op mondiaal niveau kan concurreren. Ook moet het streven naar excellentie voor onderzoek en innovatie (O&I) worden ondersteund met voldoende middelen. Dit stelt Science Europe in haar position paper. Verder dient KP9 het potentieel van O&I te maximaliseren door de juiste omstandigheden te creëren.

Verhoog budget om te kunnen concurreren

In het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor KP9 zodat de EU de competitie aan kan gaan met andere wereldspelers en wetenschappelijke excellentie kan ondersteunen. Dat stelt Science Europe in haar position paper The Funding that Europe Needs, over het nieuwe MFK en KP9. Niet alleen op EU-niveau moet het budget omhoog, ook meer nationale en private investeringen zijn noodzakelijk. In het huidige onderzoeksprogramma blijven namelijk gemiddeld 75% van de projecten die bestempeld zijn als excellent zonder financiering door het tekort aan budget. Ook om de implementatie van Open Science te ondersteunen zijn extra financiële middelen noodzakelijk. Daarnaast moet er voldoende geïnvesteerd worden in onderzoeksinfrastructuren. Om de investeringen optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat er een toegankelijk Europees netwerk van nationale infrastructuren ontstaat om onnodige uitgaven te voorkomen.

KP9 moet beste O&I omstandigheden creëren

Volgens Science Europe moeten investeringen in KP9 gebaseerd worden op excellentie. Ook moeten enerzijds nieuwe instrumenten worden opgezet om steun te bieden aan het linken van onderzoek en technologische vooruitgang en moeten anderzijds bestaande instrumenten vanuit de cohesiefondsen en widening-instrumenten uit Horizon 2020 meer gebruikt worden om de innovatiekloof te dichten. Tot slot pleit Science Europe voor meer synergieën tussen KP9 en Erasmus+, maar ook voor synergieën met nationale programma’s, om de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te faciliteren voor onderzoekers. Het opvullen van het vaardighedentekort is noodzakelijk voor het concurrentievermogen van Europa in de toekomst.

Context

Science Europe is een vereniging die de belangen behartigt van verschillende organisaties in de onderzoekssector. Vanuit Nederland is NWO lid. Het paper komt uit na het sluiten van de publieke consultatie over het nieuwe MFK en KP9. Eerder gaf de Europese Commissie al aan dat de EU niet moet bezuinigen op kennis in het nieuwe MFK. Op 2 mei 2018 wordt het voorstel voor het nieuwe MFK verwacht, en later die maand het voorstel voor KP9.

Meer informatie

Publicatie Science Europe: The Funding that Europe Needs
Artikel Neth-ER: Commissie: NL investeringen in O&O nog steeds te laag
Artikel Neth-ER: EC over MFK: niet bezuinigen op kennis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Het Europees Parlement heeft het mandaat gegeven voor de start van de triloog over Horizon Europe met de Raad en de Commissie. Dit gebeurde tijdens de plenaire vergadering, waarbij het rapport over...

Lees meer

Budget 2019 goedgekeurd: 12,3 miljard naar Horizon 2020 en 2,8 naar Erasmus+

De Raad en het Parlement hebben ingestemd met het EU Budget van 2019: er zal 12,3 miljard aan Horizon 2020 worden besteed en 2,8 miljard worden toebedeeld aan Erasmus+. Dit betekent een stijging van...

Lees meer

Belanghebbenden steunen selectiecriteria en implementatiecriteria Mazzucato voor missie-gedreven O&I

De door professor Mariana Mazzucato voorgestelde selectiecriteria en implementatieaspecten voor missie-georiënteerd onderzoek en innovatie worden gesteund door een grote meerderheid van...

Lees meer

Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe

Een budget van minstens 120 miljard is het absolute minimum voor Horizon Europe om te zorgen dat Europa een duurzame, inclusieve en op kennis gebaseerde samenleving wordt. Dit schrijft een groep...

Lees meer