Science Europe: meet meer dan impact van onderzoek

12 juli 2017

De waarde van onderzoek voor de maatschappij kan niet gemeten worden door impact assessments alleen. Dit stelt Science Europe in het statement  “On a New Vision for More Meaningful Research Impact Assessment”. Het statement noemt een aantal belangrijke principes en acties voor beleidsmakers en onderzoeksorganisaties om een nieuwe visie op impact assessment te formuleren.

Onderzoeksimpact Assessment

De waarde van onderzoek voor de maatschappij kan niet gemeten worden door alleen onderzoeks impact assessments. Dit zegt Science Europe in het statementOn A New Vision for More Meaningful Research Impact Assessment”. Volgens Science Europe zijn de wetenschappelijke disciplines en de bijdragen van onderzoek aan de maatschappij te divers om in een impact assessment te vatten. Science Europe presenteert een aantal belangrijke principes en acties voor beleidsmakers en onderzoeksorganisaties, om zo een nieuwe visie op impact assessment te formuleren, die kan worden meegenomen bij de vormgeving van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie na 2020 (KP9).

Principes

Science Europe stelt voor om het begrip “waarde” in plaats van “impact” te gebruiken om de intrinsieke waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de maatschappij beter te reflecteren. Een breder begrip van onderzoeksimpact, waarbij ook gekeken wordt naar de maatschappelijke waarde zou onderzoek impact assessment betekenisvoller maken. Science Europe vindt onder andere dat er verschillende wegen zijn om onderzoek te verbinden met praktische toepassingen. Onderzoeksorganisaties moeten de verwachte waarde die onderzoek zal genereren identificeren, waaronder ook de waarde die het kan creëren voor toekomstige generaties. Een te nauwe definitie van impact kan volgens Science Europe leiden tot verkeerd geïnformeerde besluiten en risico’s die onderzoekosnafhankelijkheid ondermijnen.

Acties

Voorbeelden van acties die Science Europe noemt voor onderzoeksorganisaties is dat zij zich moeten verdiepen in de variëteit aan impactprocessen in verschillende omgevingen waar onderzoeksactiviteiten of projecten worden uitgevoerd. Ook moet er flexibel omgegaan worden met impact assessments, zodat ze aansluiten bij de diversiteit in onderzoeksomgevingen. Verder moeten beleidsmakers een proces van wederzijds vertrouwen tussen onderzoekers en de maatschappij ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van tools en stimulansen voor onderzoekers om hun maatschappelijke betrokkenheid te belonen. Voor de lange termijn zullen er strategieën moeten worden ontwikkeld met verschillende impact pathways die aansluiten bij de bredere bijdrage van onderzoek aan de maatschappij.

KP9

Dit rapport kan gezien worden als een reactie op het rapport van de High-Level Group om Maximising the impact of EU Research and Innovation Programme, ook wel bekend als de Lamy-groep. Zo is Science Europe het eens met de Lamy-groep dat KP9 zich meer moet richten op doelen en de impact van onderzoek en innovatie. Science Europe zegt echter wel dat de Commissie meer moet experimenteren met nieuwe manieren voor het evalueren van projectvoorstellen en de evaluatie aanpassen aan de doelstellingen van de verschillende pijlers van het kaderprogramma.

Over Science Europe

Science Europe is een vereniging van Europese onderzoeksorganisaties in Brussel. Van Nederland is NWO lid van Science Europe. Onderzoekers, beleidsmakers en financiers worden volgens Science Europe steeds vaker gevraagd om bewijs te leveren over de effecten van wetenschappelijk onderzoek op de maatschappij en hun bijdrage aan maatschappelijke vooruitgang en welvaart. Begrijpen hoe onderzoek waarde en voordelen voor de maatschappij genereert is de grootste uitdaging voor onderzoeksimpact assessment.

Meer informatie:

Publicatie Science Europe: Science Europe Position Satement on Impact Assessment
Artikel Neth-ER: Lamy-groep maak O&I prioriteit EU en nationale begroting

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Bridging the EU innovation divide together

On 10 April, the VSNU (Association of Universities in the Netherlands) and Neth-ER organised a networking event about widening participation: “Bridging the EU innovation divide”.  A lively...

Lees meer

The Guild: meer aandacht nodig voor maatschappelijke vraagstukken in KP9

KP9 moet zich meer richten op maatschappelijke vraagstukken. Dit staat in een position paper van The Guild. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor Sustainable Development Goals (SDGs) en moet er...

Lees meer

EUA verwelkomt missie-georiënteerd onderzoek in KP9

De European Universities Association (EUA) heeft in een statement aangegeven de introductie van missie-georiënteerd onderzoek in KP9 te verwelkomen. De EUA noemt in het statement vier algemene...

Lees meer

CESAER: samenwerking cruciaal voor innovatie-infrastructuren

Infrastructuren voor innovatie hebben de grootste toegevoegde waarde wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen alle partners. Dit staat in een statement van CESAER. Daarnaast mogen...

Lees meer