Samenwerking tussen steden en onderwijsinstellingen helpt bij integratie vluchtelingen

1 februari 2017

Samenwerking tussen steden, universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs kan ervoor zorgen dat de integratie van vluchtelingen soepeler verloopt. Dat blijkt uit het rapport van Eurocities “Cities’ actions for the education of refugees and asylum seekers”.

Integratie van vluchtelingen via onderwijs

Samenwerking tussen steden, universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs kan ervoor zorgen dat de integratie van vluchtelingen en asielzoekers soepeler verloopt. Dat blijkt uit het rapport van Eurocities “Cities’actions for the education of refugees and asylum seekers”. Bijvoorbeeld via gerichte taalcursussen, verkorte programma’s in het middelbaar beroepsonderwijs, of ondersteuning bij de erkenning van behaalde kwalificaties.

Uitdagingen voor steden

De instroom van vluchtelingen en asielzoekers in de steden gaat ook gepaard met nodige uitdagingen op lokaal niveau. In veel steden stonden de onderwijssystemen en budgetten al onder druk. Door de onverwachte toegenomen vraag naar onderwijs, werd er in veel steden - waaronder Tilburg - gebruik gemaakt van vrijwilligers, of gepensioneerde leraren om het tekort aan financiering op te vangen. Ook verloopt de toestroom naar de arbeidsmarkt niet altijd soepel, mede omdat het soms moeilijk is om de in het thuisland behaalde competenties in te passen in de ‘nationale normen’.  Uitdagingen als het voorkomen van segregatie en de onzekerheid over de verblijfsduur van vluchtelingen mogen niet onderschat worden.

Eurocities rapport

Eurocities is een samenwerkinwerkingsverband van Europese steden, waaronder 9 Nederlandse steden. Het rapport van Eurocities is gebaseerd op bijdragen uit 26 Europese steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Met dit rapport wil Eurocities een aantal praktijkervaringen en uitdagingen presenteren die op stedelijk niveau worden uitgevoerd voor het verstrekken van onderwijs aan asielzoekers en vluchtelingen.

Meer informatie

Persbericht Eurocities: New report on integration of refugees and asylum seekers through education
Rapport Eurocities:  Cities’actions for the education of refugees and asylum seekers”.
Dossier Neth-ER: Vluchtelingenonderwijs
Artikel Neth-ER: Integratie vluchtelingen en migranten middels onderwijs

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

Erasmus+ in 2016: meer sociale inclusie en recordaantal deelnemers

Erasmus+ heeft in 2016 ingezet op een sociaal inclusief programma met extra aandacht voor vluchtelingen en migranten, blijkt uit de jaarrapportage van 2016. Het programma is bovendien weer...

Lees meer

Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa

De opvolger van Erasmus+ moet een uitgebreider en inclusiever programma worden met meer financiële armslag. Dit stelt de Erasmus+ generatie in haar verklaring. Alleen op die manier zal het programma...

Lees meer