Samenwerking EU en China moet beter

7 juli 2017

De EU moet meer samenwerkingsverbanden met China aangaan om haar toekomst als onderzoeks- en innovatieleider te beschermen, aldus de Europese denktank Bruegel.

Samenwerkingsverbanden noodzakelijk

Om de toekomst van de EU als onderzoeks-en innovatieleider te beschermen, zijn meer samenwerkingsverbanden met China noodzakelijk. Dit staat in het rapport The challenge of China’s rise as a science and technology powerhouse van de Europese denktank Bruegel. China is de afgelopen jaren gegroeid op het gebied van wetenschap en technologie en de EU is onvoldoende ingespeeld op de kansen die China biedt. Zo heeft de EU veel minder ontwikkelde wetenschappelijke banden met China dan bijvoorbeeld de VS. De ontwikkelingen in de Chinese wetenschap hebben Europa veel te bieden op bijvoorbeeld economisch-, gezondheids- en veiligheidsgebied. De EU zou de blik daarom meer naar buiten moeten richten, in navolging van Moedas’ prioriteit Open to the World. In het rapport wordt aangeraden om internationalisering van het onderzoek meer te monitoren, bilaterale onderzoeksovereenkomsten te sluiten en binnen Marie Skłodowska-Curie Acties en collaborative research van Horizon 2020 gebruik te maken van de mogelijkheden tot samenwerking.

Flagship initiatieven EU en China

De Europese Unie en China werken de laatste jaren steeds intensiever samen op het gebied van onderzoek en innovatie. Zo is er een samenwerking middels een pakket van flagship-initiatieven. Deze flagship-initiatieven zullen worden vertaald in een aantal onderwerpen die gericht zijn op de samenwerking met China onder Horizon 2020. 

Meer informatie

Publicatie Bruegel: The challenge of China’s rise as a science and technology powerhouse
Artikel Neth-ER: EU en China intensiveren samenwerking O&I

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis?

Met de Europese verkiezingen achter de rug maakt Neth-ER de balans op: wat betekenen de uitslagen voor de toekomst van de Europese Unie en de rol van kennis hierin? In Nederland is de PvdA van Frans...

Lees meer

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer

JRC werkt aan burgerbetrokkenheid en steun aan lidstaten

Het Joint Research Centre (JRC) zal zich de komende twee jaar onder andere focussen op het verbeteren van burgerbetrokkenheid. Dit staat in het JRC-werkprogramma van 2019-2020 dat is aangenomen door...

Lees meer