Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA actieplannen

24 september 2020

De nationale actieplannen voor de ERA schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, zo blijkt uit een evaluatie van de ERAC. Er word nauwelijks aandacht geschonken aan afstemming voor joint programming processen voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Ook is er nog terrein te winnen op het gebied van Open Science en internationale samenwerking.

Joint programming afstemmen blijft lastig

In hun nationale actieplannen (NAP’s) voor de ERA richten lidstaten en geassocieerde landen zich niet op onderlinge afstemming voor joint programming processen gericht op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Dit is een van de conclusies in het ‘Final Report on Monitoring ERA Priorities with ERA Roadmap National Action Plansgepubliceerd door de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). In dit rapport geeft de ERAC een overzicht van de implementatie van de ERA prioriteiten door middel van de NAP’s. De ERAC vervolgt dat de landen zich vooral richten op nationale coördinatie, waaronder het opzetten van nationale structuren en interministeriële afstemming, met het oog op een effectievere deelname aan grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast geven de landen aan dat zij publiek-publieke samenwerking effectiever vinden in EU verband dan bi- of multilaterale samenwerking.

Nog stappen te zetten voor open samenwerking

Het openstellen van onderzoeksdata komt matig terug in NAP’s, terwijl de EU recentelijk juist belangrijke initiatieven onderneemt op dit gebied, zoals de European Open Science Cloud. Daarbij benoemt het rapport dat er maar weinig acties specifiek gericht op Open Innovation te vinden zijn in de NAP’s. Deze worden echter wel met enige regelmaat meegenomen in overkoepelende acties voor kennisoverdracht of Open Science. Verder licht het rapport toe dat de NAP’s op zeer verschillende manieren omgaan met internationale samenwerking. Daarom raadt het rapport aan om duidelijkere richtlijnen te geven voor het opstellen van acties op dit gebied.

Context

De Europese Onderzoeksruimte wordt geïmplementeerd aan de hand van zes prioriteiten, waaronder optimale circulatie van kennis, internationale samenwerking en gendergelijkheid. Deelnemende landen dienen zelf via hun NAPs passende maatregelen te nemen om deze te implementeren. Naast dit rapport brengt de Commissie elke twee jaar een uitgebreid ERA progress report uit over de implementatie van de ERA. ERAC hoopt dat de conclusies uit het huidige rapport ook meegenomen wordt in de nieuwe ERA vanaf 2021. Hierover wordt volgende week een mededeling gepubliceerd door de Commissie.

Meer informatie: 

Publicatie ERAC: Final Report on Monitoring ERA Priorities with ERA Roadmap National Action Plans
Artikel Neth-ER: Implementatie van ERA verloopt traag
Artikel Neth-ER: Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA
Artikel Neth-ER: Commissie bespreekt op 30 september belangrijke onderwijs en onderzoeksinitiatieven
Artikel Neth-ER: JPIs hebben meer potentie, maar politieke steun vereist
Artikel Neth-ER: EOSC vereniging gaat van start

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Regeringsleiders: kenniseconomie speerpunt in samenwerking met Afrika

De digitale kenniseconomie is volgens Europese regeringsleiders één van de speerpunten in de Europese samenwerking met Afrika. Dat bleek tijdens de Europese Raad van 15-16 oktober. Ook de Brexit...

Lees meer

Kennisinstellingen verwelkomen Europese Onderzoeksruimte

De Commissie heeft op 30 september een Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese Onderzoeksruimte...

Lees meer

Commissie schrijft innovatieagenda voor westelijke Balkan

Een nieuwe innovatieagenda voor de westelijke Balkan wil kennissamenwerking tussen de regio en de EU versterken. De agenda werd aangekondigd door de Europese Commissie als onderdeel van het Europese...

Lees meer