Richtlijnen om mobiele werknemers en studenten te beschermen

16 juli 2019

Werknemers of studenten die naar het buitenland gaan voor werk of studie hebben te maken met veiligheidsrisico’s waar hun hoger onderwijsinstelling hen voor wil behoeden. De Coimbra Group heeft richtlijnen ontwikkeld die instellingen kunnen gebruiken om te voorkomen dat hun werknemers en studenten in vervelende situaties terecht komen.

Richtlijnen om werknemers en studenten in buitenland te beschermen

Hoger onderwijsinstellingen zijn zich bewust van de veiligheidsrisico’s voor hun mobiele werknemers of studenten. Om deze instellingen te helpen heeft de Coimbra Group het document Guidelines for Coimbra Group Universities on Safety Protocols for Mobility opgesteld, die de acties benoemt die instellingen kunnen nemen om hun werknemers of studenten te beschermen wanneer zij in het buitenland gaan werken of studeren. De richtlijnen richten zich op de belanghebbenden, de procedures en de communicatie die helpen bij het verduidelijken van de rollen, de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van de betrokkenen wanneer studenten of werknemers naar het buitenland gaan.


In de richtlijnen wordt rekening gehouden met grote en kleinere risicofactoren. Zo zouden universiteiten bijvoorbeeld in kaart moeten brengen welke vaccinaties een werknemer of student moet hebben voordat hij/zij naar het buitenland vertrekt. Daarnaast kunnen instellingen denken aan het opstellen van procedures voor de evacuatie van werknemers en studenten in het geval van een crisissituatie in het gastland.

Context

Het beschermen van werknemers en studenten in het buitenland is niet altijd gemakkelijk vanwege verschillende regels, tijdzones en taalbarrières. In het rapport worden best practices gedeeld, waar de richtlijnen vervolgens op zijn gebaseerd. De Coimbra Group is een vereniging van 39 Europese universiteiten, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden.

Meer informatie: 

Persbericht Coimbra Group: Guidelines for Coimbra Group Universities on Safety Protocols for Mobility
Publicatie Coimbra Group:
Guidelines for Coimbra Group Universities on Safety Protocols for Mobility
Artikel Neth-ER: Erasmusstudenten zijn succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière
Artikel Neth-ER: Veiligheid is barrière voor buitenlandstudie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering

Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen...

Lees meer

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Lage basisvaardigheden afgestudeerden baart OESO zorgen

Een derde van afgestudeerden in het hoger onderwijs haalt niet de lees- en rekenvaardigheid dat op dat niveau van hen verwacht wordt. Dit wordt geconstateerd in een studie van de OESO, waarin de...

Lees meer