Rekenkamer: simplificatie cohesiebeleid vraagt om meer duidelijkheid

6 november 2018

Er moet meer duidelijkheid gecreëerd worden in het voorstel voor het cohesiebeleid post-2020. Dat is nodig om te voorkomen dat de vereenvoudiging, die de Commissie nu nastreeft, leidt tot verschillende interpretaties en een gebrek aan rechtszekerheid. Dit laat de Europese Rekenkamer weten in een advies. Ook bekritiseert de Rekenkamer het gebrek aan meetbaarheid van de voorgestelde beleidsdoelstellingen en mist zij de link met EU-prioriteiten.

Vereenvoudiging heeft risico’s

De simplificatie van de regelgeving voor cohesiebeleid na 2020 creëert te veel onduidelijkheid. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer in een advies over het voorstel van de Commissie voor de structuurfondsen post-2020. De Rekenkamer verwelkomt de inspanningen van de Commissie voor vereenvoudiging, maar vreest dat de onduidelijkheid kan zorgen voor verschillende interpretaties en verminderde rechtszekerheid. Dit kan het doel om administratieve lasten te verlichten juist tenietdoen. Ook bestaat het risico dat regels minder nageleefd worden en de Europese middelen daardoor niet optimaal ingezet zullen worden. De Rekenkamer stelt daarom een aantal concrete wijzigingen voor zodat de verordening voorziet in duidelijkere voorwaarden, criteria en wijzen van monitoring.

Gebrek aan meetbaarheid

De vijf beleidsdoelstellingen die de Commissie geformuleerd heeft vragen eveneens om verdere concretisering, aldus de Rekenkamer. Deze zijn te vaag geformuleerd, waardoor het niet mogelijk is te meten in hoeverre doelstellingen behaald zijn. De Rekenkamer denkt dat dit ertoe zal leiden dat het programma nog minder prestatiegericht is dan in de periode 2014-2020.

Er wordt daarnaast niet duidelijk gemaakt welke visie de EU heeft voor de fondsen en op welke wijze deze gelinkt zijn aan Europese prioriteiten. De Rekenkamer adviseert daarom duidelijk te formuleren aan welke EU-prioriteiten de fondsen bij moeten dragen, met bijbehorende streefdoelen die meetbaar zijn.

Verschuiving van het toezicht

Verder wijst de Rekenkamer erop dat de lidstaten in het nieuwe voorstel extra verantwoordelijkheden krijgen met betrekking tot beheer en controle van de EU-fondsen. Hierdoor heeft de Commissie minder toezicht op de besteding van EU-fondsen. De Rekenkamer waarschuwt dat dit een negatieve invloed kan hebben op het verminderen van onregelmatige uitgaven.

Context

De Europese Rekenkamer geeft adviezen over voorstellen met financiële impact. In dit advies analyseert zij of het voorstel van de Commissie voor de Common Provisions Regulation, die de gemeenschappelijke bepalingen voor alle structuurfondsen bevat, voldoet aan de vier doelstellingen die de Commissie zichzelf gesteld heeft. Simplificatie van de regels voor de structuurfondsen is een belangrijk speerpunt van de Commissie voor het nieuwe meerjarig financieel kader. Dit heeft zij ook gepoogd na te streven in haar voorstel voor cohesiebeleid na 2020. Eerder bracht de Rekenkamer ook al adviezen uit over simplificatie van cohesiebeleid.

Meer informatie

Persbericht Europese Rekenkamer: Eenvoudigere, flexibelere regels voorgesteld voor cohesiefondsen na 2020, maar aanvullende waarborgen zijn nodig, waarschuwen EU-controleurs
Publicatie Europese Rekenkamer: Opinion of the European Court of Auditors on the Commission’s proposal of 29 May 2018 on the Common Provisions Regulation, COM(2018) 375 final
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
Artikel Neth-ER: Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer biedt handvaten voor simplificatie cohesiebeleid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Op de agenda: november

November wordt een beslissende maand voor de onderhandelingen voor de EU-kennisprogramma’s na 2020. Verwacht wordt dat in de Raad voor zowel Horizon Europe als voor Erasmus een gedeeltelijk akkoord...

Lees meer

Neth-ER aan politieke partijen: inzetten op kenniseconomie voor een sterk Europa

Investeringen in kennis zijn essentieel voor een welvarend Nederland en Europa. Europa zal voor grote uitdagingen komen te staan, zoals klimaatverandering en digitalisering. Het Nederlands...

Lees meer

Onderhandelingen kennisprogramma’s centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap

De onderhandelingen voor Horizon Europe en Erasmus zullen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie de grootste prioriteit krijgen tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van...

Lees meer

The EU knowledge programmes of tomorrow

On 26 June, Neth-ER organised the event ‘Beyond 2020: the next generation of EU knowledge programmes’: a full day with presentations and discussions about the proposals for Erasmus, Horizon Europe...

Lees meer