Rekenkamer: cohesiebeleid kan zich meer richten op prestaties

27 juni 2019

Grotere inspanningen zijn nodig om de structuurfondsen prestatiegerichter te maken volgens de Europese Rekenkamer. Zij heeft veertien principes geformuleerd die hieraan zouden moeten bijdragen. Verder attendeert zij op het feit dat er na 2020 nog geen EU-brede strategie is wat invloed kan hebben op het cohesiebeleid.

Meer focus op prestaties

Het cohesiebeleid zou prestatiegerichter moeten worden ingericht: hoewel er in het beleid maatregelen zijn opgenomen voor het verbeteren van de prestaties, zijn deze nog niet altijd geïmplementeerd in de praktijk. Dit blijkt uit het rapport Delivering performance in Cohesion van de Europese Rekenkamer. Zij heeft veertien principes geformuleerd om dit te bewerkstelligen. Deze principes hebben betrekking op de gehele implemenatiecyclus van het cohesieprogramma: strategische planning,  het omzetten van de principes in nationaal beleid, de implementatie, de monitoring en rapportering en de evaluatie.
De Rekenkamer waardeert de inspanningen van de Commissie en is tevreden met de vernieuwingen voor het programma van 2021 – 2027 waarin impact van de middelen centraal staat. Wel wijst zij op het feit dat er na 2020 geen EU-brede strategie is waar het cohesiebudget aan bijdraagt en dat dit invloed kan hebben op de effectiviteit van het cohesiebeleid. Daarnaast benadrukt de Rekenkamer dat versimpeling van het cohesiebeleid wenselijk is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de prestaties.

Context

In mei 2018 presenteerde de Commissie haar voorstel voor het cohesiebeleid na 2020. Het Parlement heeft haar standpunt al ingenomen. In het najaar zullen de onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het nieuwe Parlement worden voortgezet.

Meer informatie: 

Persbericht Europese Rekenkamer: De gerichtheid op prestaties bij EU-cohesieuitgaven moet worden versterkt, aldus controleurs
Publicatie Europese Rekenkamer: Delivering performance in Cohesion
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
Artikel Neth-ER: Rekenkamer: simplificatie cohesiebeleid vraagt om meer duidelijkheid
Artikel Neth-ER: Europese Rekenkamer biedt handvaten voor simplificatie cohesiebeleid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie

De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon...

Lees meer

The Guild beveelt drie financieringsmechanismes aan voor Excellence Initiatives

Het opschalen en uitbreiden van onderzoeksnetwerken, het verbeteren van de institutionele mogelijkheden voor universiteiten en het verminderen van de innovatiekloof in Europa moeten integrale doelen...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer