Rekenkamer: Commissie en lidstaten moeten meer moeite doen voor R&D 3%-doelstelling

9 september 2020

De Commissie en lidstaten hebben de afgelopen 10 jaar steken laten vallen, waardoor Europa de doelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren niet zal behalen. Dat blijkt uit een evaluatie van het Europees Semester door de Europese Rekenkamer. Volgens de rekenmeesters voeren lidstaten de voorgenomen hervormingen niet uit, terwijl de Commissie onvoldoende toezicht houdt.

Lidstaten handelen niet naar beleidsaanbevelingen

De lidstaten moeten meer moeite doen om de R&D doelstelling van 3% van het BBP in 2020 te bereiken, blijkt uit onderzoek door de European Court of Auditors (ECA). Volgens het onderzoek hebben de lidstaten sinds 2011 slechts 26% van de aanbevelingen in het Europees Semester volledig of voldoende uitgevoerd, terwijl 30% amper of niet zijn doorgevoerd. Het ECA benadrukt dat de uitvoering van de aanbevelingen echt de taak is van de lidstaten om het Europees Semester draaiende te houden. De aanbevelingen voor R&D zijn vooral gecentreerd rondom de nationale budgetten. Aangezien deze niet zijn verhoogd, zal de R&D doelstelling voor het eind van 2020 waarschijnlijk niet behaald worden, aldus de Rekenkamer.

Toezicht Commissie nodig

Ook de Commissie heeft volgens de Rekenkamer steken laten vallen op het gebied van de aanbevelingen. De Commissie besloot in 2015 de beleidsaanbevelingen minder vaak, maar specifieker te geven. Er zijn echter nog steeds aanbevelingen die meerdere beleidsterreinen door elkaar halen of onduidelijk aangeven welke terreinen relevant zijn. Bovendien zijn de aanbevelingen dikwijls onvoldoende aangesloten op de verschillende Europese en nationale fondsen en wordt er niet duidelijk aangegeven welke aanbeveling prioriteit heeft. Verder blijkt dat juist lidstaten die het op onderzoek slecht doen geen onderzoeksgerelateerde aanbevelingen krijgen. Zo heeft maar één van de 17 lidstaten die in 2017 slechte of geen voortgang toonde in R&D een aanbeveling van de Commissie gekregen. Tenslotte moet de Commissie consequenter nagaan of de voorgenomen hervormingen uitgevoerd worden.

Context

Het Europees Semester is een jaarlijkse cyclus waarbij lidstaten hun economisch- en begrotingsbeleid coördineren. De Commissie geeft ieder land specifieke beleidsaanbevelingen om de doelen van de Europa 2020 strategie te behalen. Van de acht doelstellingen die voor 2020 zijn gesteld zijn er nu zes behaald, waaronder de twee onderwijsdoelstellingen. De overige twee, armoedebestrijding en R&D, zullen waarschijnlijk niet behaald worden. De doelstelling is om in 2020 3% van het BBP te investeren in R&D, wat nu op 2,12% ligt. Volgens de Commissie moet ook Nederland zich meer richten op onderzoek & innovatie.

Meer informatie:

Persbericht ECA: European Semester: Member States must address country-specific recommendations better, say EU auditors
Rapport ECA: The European Semester – Country Specific Recommendations address important issues but need better implementation
Artikel Neth-ER: 3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D
Artikel Neth-ER: EU 2020-doelstelling voor hoger onderwijs op het nippertje behaald
Artikel Neth-ER: Commissie: Nederland, spits investeringen toe op missiegedreven onderzoek & innovatie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer

Commissie: Nederland, spits investeringen toe op missiegedreven onderzoek & innovatie

De Europese Commissie adviseert Nederland om haar publieke investeringen te richten op missiegedreven onderzoek & innovatie. Dit stelt zij in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda en het voorstel voor...

Lees meer

CESAER: vastgesteld percentage BBP naar hoger onderwijs

Er moet een vast percentage van het BBP toegekend worden aan het hoger onderwijs in Europa. Dit stelt CESAER in een van haar twee onlangs gepubliceerde position papers. In het eerste paper deelt de...

Lees meer