Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

14 maart 2019

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport van de European University Association. De universiteit is steeds meer een broedplaats voor innovatie, maar financiering vanuit het bedrijfsleven zou innovatie ook kunnen belemmeren.

Universiteit spil in een afhankelijk netwerk

De rol van de universiteit in de EU verandert door steeds nauwere samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onderzoek & innovatie (O&I). Dit staat in het rapport The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems gepubliceerd door de European University Association (EUA). Waar universiteiten vroeger onafhankelijke instellingen waren, zijn ze nu meer ingebed in de samenleving. Dit komt doordat ze steeds vaker samenwerken met bedrijven en overheden in zogenaamde ‘triple helix‘-partnerschappen. Ook burgers, belangenorganisaties, consumenten en studenten worden steeds vaker betrokken in dergelijke partnerschappen, waardoor je zelfs kan spreken van ‘quadruple helix’-samenwerkingen.

Universiteiten zijn een broedplaats voor innovatie

Universiteiten functioneren steeds meer als innovation hubs waar onderzoekers, ondernemers en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten op de campus en samen kunnen werken aan innovatieprojecten. De TU Eindhoven, een van de geanalyseerde universiteiten in het rapport, is bijvoorbeeld bestuurslid van de Brainport Foundation in Noord-Brabant, waar bedrijven, overheden en onderzoekers samenwerken aan interdisciplinaire projecten die innovatie in de provincie stimuleren. Ook zie je samenwerkingsprojecten in de regio terug in de curricula van studies aan de TU Eindhoven. Zo functioneert de campus als een culturele broedplaats voor innovatie.

Financiering vanuit industrie kan innovatie ook belemmeren

Financiering van onderzoek vanuit het bedrijfsleven stijgt, maar dit kan radicalere vormen van innovatie ondermijnen. Het bedrijfsleven ondersteunt namelijk vaak toegepast onderzoek waarvan de resultaten vermarkt kunnen worden, terwijl de overheid ook fundamenteel onderzoek stimuleert, aldus EUA. Ook bestaat er angst dat verdere vermenging met bedrijven tot belangenverstrengeling zal leiden.

Context

The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems is een studie gepubliceerd door de European University Association. De studie bevat een analyse van innovatieprocessen tussen universiteiten, bedrijven en publieke organisaties in negen verschillende Europese regio’s, waaronder de regio Eindhoven.

Meer informatie: 

Publicatie: The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems
Video: The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems

Artikel Neth-ER: EP ziet belang van interregionale samenwerking op innovatie
Artikel Neth-ER: Digital Innovation Hubs: best practices voor digitalisering in de regio
Artikel Neth-ER: Raamwerk voor impact van universiteiten op innovatie-ecosystemen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer

Nationale digitaliseringsstrategieën zijn nog volop in ontwikkeling

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie ontwikkeld of zijn deze aan het ontwikkelen. De invulling die wordt gegeven aan deze strategieën verschilt echter per land. Dit blijkt...

Lees meer