Randvoorwaarden voor duurzame onderzoeksinfrastructuren

6 juli 2016

Onderzoeksinfrastructuren moeten van het hoogste wetenschappelijk niveau zijn om ook op de lange termijn van meerwaarde te zijn. Dit blijkt uit een rapport over de consultatie over ‘Long Term Sustainability of Research Infrastructures’. Met deze consultatie vroeg de Europese Commissie aan belanghebbenden in het Europese onderzoeksveld, welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor de duurzaamheid van onderzoeksinfrastructuren.

“Scientific excellence” essentiële randvoorwaarde

Onderzoeksinfrastructuren (OI's) moeten van het hoogste wetenschappelijke niveau zijn en blijven om duurzaam te zijn. Dit blijkt uit het rapport over de ‘Consultation on Long Term Sustainability of Research Infrastructures’ van de Europese Commissie. Om het hoge niveau te behalen en ook vast te houden, is het van groot belang dat elk OI een peer-reviewsysteem heeft. Dit systeem kan worden gebruikt bij het selecteren van projecten, die gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Bijna de helft (47%) van de respondenten gaven aan, dat de OI waar zij zelf al bij betrokken zijn al een dergelijk peer-reviewsysteem heeft. Verder blijkt uit de consultatie dat 79% van alle OI’s een internationaal wetenschappelijk adviescomité heeft voor advies over het management van de infrastructuur. Tenslotte blijkt ook uit de consultatie, dat stabiele en langdurige financiering een belangrijke randvoorwaarde is voor de kwaliteit van een OI.

Andere belangrijke randvoorwaarden

Omdat volgens de respondenten de financiering voor de opbouw en het operationeel houden van een onderzoeksinfrastructuur belangrijk is voor de ontwikkeling van duurzame OI’s, zou het verstandig zijn om de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen aan te moedigen. Ook zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van de onderzoeksgegevens van een OI, bijvoorbeeld door hergebruik van de onderzoeksdata, om bij te dragen aan de houdbaarheid van de OI op de lange termijn. De aanwezigheid van plannen voor het sluiten van infrastructuren vonden de respondenten juist minder belangrijk.

Gestructureerde consultatie

De Commissie lanceerde de consultatie over Onderzoeksinfrastructuren in december 2015. Met de consultatie wilde de Commissie in kaart brengen welke randvoorwaarden, volgens het onderzoeksveld, belangrijk zijn voor duurzame OI’s en welke acties ondernomen kunnen worden voor de aanpak van uitdagingen in de implementatie. De consultatie was gericht op belanghebbenden in de European Research Area (ERA), European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI), organisaties voor onderzoeksinfrastructuren en leden van het comité voor onderzoeksinfrastructuren dat onderdeel is van Horizon 2020. In de consultatie werd gevraagd naar de mening van de respondenten over randvoorwaarden, die de EC van te voren had geformuleerd en vastgesteld.

Lidstaten zijn aan zet

Tijdens de Raad Concurrentievermogen op 27 mei 2016 hebben de lidstaten de Commissie en ESFRI uitgenodigd om een actieplan voor te bereiden over de verzekering van duurzame Onderzoeksinfrastructuren. Robert-Jan Smits, directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie, reageerde als volgt op de uitkomsten in het rapport: “I am confident that this report sets a sound basis for the development of this action plan”.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Report on the Consultation on Long Term Sustainability of Research  Infrastructures

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig

Er moet meer worden geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie ter versterking van Europa’s positie en concurrerend vermogen in de internationale markt. Dit staat in een Mededeling van de Commissie...

Lees meer

Bridging the EU innovation divide together

On 10 April, the VSNU (Association of Universities in the Netherlands) and Neth-ER organised a networking event about widening participation: “Bridging the EU innovation divide”.  A lively...

Lees meer

Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

De Europese Commissie wil de hoeveelheid risicokapitaal in de EU verdubbelen. Om dat mogelijk te maken, werd gisteren VentureEU gelanceerd. Dit fonds maakt onderdeel uit van de ambitie van Europees...

Lees meer

CESAER: samenwerking cruciaal voor innovatie-infrastructuren

Infrastructuren voor innovatie hebben de grootste toegevoegde waarde wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen alle partners. Dit staat in een statement van CESAER. Daarnaast mogen...

Lees meer