Raadsconclusies over Open Science, KP7 en innovatieprincipe

31 mei 2016

Open Access moet de standaard zijn in 2020, aldus de Raad voor Concurrentievermogen die op 26 en 27 mei 2016 bijeenkwam. De Raad onder het Nederlands voorzitterschap had een volle agenda, met onder andere Raadsconclusies over Open Science, de ex-post evaluatie van KP7 en innovatievriendelijke regelgeving.

Open acces als standaard vanaf 2020

Vanaf 2020 moeten Europese wetenschappelijke artikelen vrij toegankelijk zijn. Dit kwamen ministers van alle lidstaten met elkaar overeen in de Raadsconclusies tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. Om dit te bereiken moeten lidstaten, onderzoekers en belanghebbenden financiële en wettelijke obstakels voor het Open Access-publiceren wegnemen. De lidstaten hebben aan de Europese Commissie gevraagd om de ontwikkelingen naar Open Acces in Europa actief te volgen. Verder hebben de ministers de leden voor de adviesgroep voor het Open Science Policy Platform (OSPP) benoemd. Het OSPP moet de verdere ontwikkeling van de European Open Science Agenda ondersteunen. In de Raadsconclusies over Open Science wordt ook verwezen naar de Amsterdam Call for Action on Open Science.

Implicaties KP7 zijn een les voor de toekomst

De lidstaten en de Commissie moeten samenwerking, excellentie en impact in acht nemen bij de voorbereidingen voor het negende kaderprogramma. Dat staat in de Raadconclusies over de ex-post evaluatie van zevende kaderprogramma (KP7). Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij de ontwikkeling van een European Innovation Council (EIC). Ook is het creëren van een sterke link tussen onderzoek en maatschappij van belang. Dit kan bijvoorbeeld door Open Science te stimuleren. Verder moet het volgens de ministers voorkomen worden dat in Horizon 2020 subsidies voor onderzoek vervangen worden door leningen. De ex-post evaluatie van KP7 is nuttig voor een betere implementatie van zowel Horizon 2020 na de interim evaluation als van het volgende kaderprogramma, aldus de ministers.

Innovatievriendelijke regelgeving

Met de invoering van het innovation principle moet alle Europese wetgeving beoordeeld worden op de effecten die het heeft op innovatie. Nationale en regionale autoriteiten, de Commissie en andere belanghebbenden moeten samen proactief proberen onderzoeks- en innovatieknelpunten in Europese wetgeving adresseren. Dit staat in de Raadsconclusies van de ministers over innovatievriendelijke regelgeving. De Raad roept ook op tot het verder ontwikkelen van de Innovation Deals-pilot. De Innovation Deals en het innovation principle zijn onderdeel van de Better Regulation Agenda ter verbetering van Europese wetgeving.

Overige agendapunten

De ministers hebben verder hun steun uitgesproken voor de European Cloud Initative voor de Digital Single Market (DSM) en hoe gegevens uit Europese ruimteprogramma’s kunnen worden hergebruikt. Ook vond er een debat plaats over de EIC. Hieruit bleek dat de lidstaten een EIC steunen, mits het Europese toegevoegde waarde realiseert. Ook zijn de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) en quantum-technologie besproken en was er een vooruitblik op het Slovaakse voorzitterschap wat in juli 2016 van start zal gaan.  

Raadsconclusies gesteund door LERU

De reactie15 Council conclusions that will set the way forward for R&I in the European Union” van de League of European Research Universities (LERU) laat zien dat ze de Raadsconclusies steunen. In haar reactie zet LERU de belangrijkste bevonden Raadsconclusies verder uiteen en wat ze ervan vindt.  

Context

De Raad voor Concurrentievermogen heeft plaatsgevonden op 26 en 27 mei 2016 onder leiding van Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze bijeenkomst was de laatste Raad voor Concurrentievermogen tijdens het Nederlandse voorzitterschap en de volgende zal plaatsvinden tijdens het Slovaakse voorzitterschap.

Meer informatie

Persbericht Raad van de EU: Competitiveness Council, 26-27/05/2016
Publicatie Raad van de EU: Outcome of the Council meeting
Publicatie Raad van de EU: FP7 and the Future Outlook: Research and innovation investments for growth, jobs and solutions to societal challenges - Council conclusions (adopted on 27/05/2016)
Publicatie Raad van de EU: Research and Innovation friendly regulation - Council conclusions (adopted on 27/05/2016)
Publicatie Raad van de EU: The transition towards an Open Science system - Council conclusions (adopted on 27/05/2016)
Artikel Neth-ER: Adviesgroepleden Open Science Policy Platform genomineerd
Artikel Neth-ER: Open access en innovatie op Raad in Amsterdam
Artikel Neth-ER: 14 lidstaten: verhelp barrières digitale interne markt
Artikel Neth-ER: Uw Innovation Deal van start in 2017?
Artikel Neth-ER: Innovatiebarrières verhelpen met betere wetgeving
Artikel Neth-ER: The Amsterdam Call for Action in Open Science
Artikel Neth-ER: Evaluatie KP7 roept op tot strategische keuzes
Persbericht LERU: The Dutch Presidency rises to the occasion

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers

De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van...

Lees meer

CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren

Om brain circulation te stimuleren binnen de Europese Onderzoekersruimte zal er een geïntegreeerde aanpak moeten komen met simpelere en betere randvoorwaarden op het gebied van sociale zekerheid....

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation’

Europese onderzoeksministers benadrukken het belang van ‘brain circulation’ in de Europese onderzoeksruimte. De toekomstige mededeling over de onderzoeksruimte moet de Europese arbeidsmarkt...

Lees meer