Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9

4 december 2017

De Raad Concurrentievermogen heeft conclusies aangenomen over de interim evaluatie van Horizon 2020 en de aanloop naar het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). Zo moet volgens de Raad al vroegtijdig door de Commissie en lidstaten gekeken worden naar de prioriteiten, mogelijke missies en optimale instrumenten voor KP9. Ook nam de Raad positie in over de middellange en lange termijndoelstellingen van het Europese industriebeleid. 

Van Horizon 2020 naar KP9

De Commissie moet samen met de lidstaten al vroeg het strategische programmeringsproces voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) starten. Hiertoe roept de Raad op in conclusies over de interim evaluatie van Horizon 2020 en de aanloop naar KP9. Zo moet er gezamenlijk gekeken worden naar de prioriteiten voor KP9, de mogelijke toekomstige missies en het vaststellen van de juiste instrumenten voor het behalen van de beoogde doelstellingen. Ook is er volgens de Raad behoefte aan een sterk portfolio van Europese financieringsinstrumenten en initiatieven voor innovatie. Verder is  de Raad van mening dat de drie pijlers beter met elkaar verbonden moeten worden en stelt de Raad voor dat de Commissie een pilot start waarbij de burger wordt betrokken bij het opstellen van de nationale onderzoeksagenda’s.  

EU-strategie voor industriebeleid

Ook nam de Raad  Concurrentievermogen conclusies aan over de EU-strategie voor industriebeleid. In de conclusies stelt de Raad dat de mededeling van de Commissie een belangrijk signaal en eerste stap is naar een toekomstgericht industriebeleid. De ministers vragen aan de Commissie om in kaart te brengen hoe industriebeleid is ingebed in de strategische EU initiatieven sinds het begin van 2015 en om een concreet actieplan voor de toekomst te ontwikkelen, waarin de focus ligt op de periode na 2030. De Raad vraagt ook aan de Commissie om een monitoringsmechanisme opzetten voor het bepalen van de voortgang van de implementatie van de strategie. 

Verdere uitkomsten

De Raad Concurrentievermogen bereikte de Raad een politiek akkoord over het opzetten van een single digital gateway en over de ruimtevaartprogramma’s. De single digital gateway moet burgers en bedrijven online informatie en assistentie bieden door een aantal bestaande EU-netwerken en services te verbinden. Ook nam de Raad conclusies aan over de mid-term review van Copernicus, het ruimtevaartprogramma. De Raad onderstreept dat het bereiken van Copernicus sociaaleconomische potentieel een prioriteit blijft. Ook moet de Commissie een lange termijnvisie voor de toekomst van Copernicus uitwerken, dat moet leiden tot grotere zichtbaarheid van Copernicus

EARTO

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) verwelkomt de Raadsconclusies maar benadrukt de behoefte aan meer budget voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het volgende meerjarig financieel kader (MFK). In haar statement onderstreept EARTO dat de focus op excellentie in KP9 belangrijk moet blijven en biedt aan om de Europese Commissie te helpen bij het ontwikkelen van evaluatiemethoden om de impact van het kaderprogramma te meten. EARTO vindt verder dat er voldoende aandacht moet zijn in KP9 voor Key Enabling Technologies (KETs), instrumenten voor partnerschappen en financiering, de missie-benadering en de European Innovation Council (EIC).

LERU

De League of European Research Universities (LERU) noemt in haar reflectie op de Raadsconclusies dat de Raad expliciet voor een groter budget voor KP9 had moeten oproepen, omdat dit cruciaal is voor een ambitieus en succesvol kaderprogramma. Naast dat er te weinig aandacht is voor budgetgroei, wordt Brexit niet genoemd in de raadsconclusies, en LERU benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk wel moet kunnen deelnemen aan KP9. Verder betreurt LERU dat de Raad geen aandacht besteedt aan de European Research Council (ERC) en de Marie Skłodowska-Curie acties. LERU haalt aan dat de European Institute of Innovation & Technology (EIT) een belangrijke rol moet blijven spelen en zo kan worden hervormd dat het bij kan dragen aan de doelstellingen van de European Innovation Council (EIC). Kortom, LERU vindt de EIC overbodig omdat de EIT haar taken kan vervullen.

Science Europe

Ook volgens Science Europe had de Raad ambitieuzer moeten zijn en moeten stellen dat KP9 een stijging van het budget nodig heeft. Dit blijkt uit haar reactie op de conclusies van de Raad Concurrentievermogen. Verder moet er meer nadruk worden gelegd op de maatschappelijke waarde van onderzoek en de samenwerking tussen nationale, regionale en Europese onderzoeksinspanningen kan beter. Zo moet het meten van impact flexibeler worden omdat geen enkele methode de waarde van onderzoek volledig kan vastleggen. Science Europe maakt zich ook zorgen over de focus op hogere Technology Readiness Levels in Horizon 2020 en had gehoopt dat de Raad meer nadruk zou leggen op collaboratief fundamenteel onderzoek.

EUA

De European University Association (EUA) geeft in haar reactie aan tevreden te zijn met de raadsconclusies, die grotendeels in lijn zijn met de aanbevelingen die de EUA recent heeft gedaan over KP9. De EUA is echter teleurgesteld dat de Raad niet concreet een groter budget heeft voorgesteld. Volgens de EUA is dit nodig om meer excellente projecten te kunnen financieren. Wel herkent de EUA zich in wat de Raad concludeert over de link tussen onderwijs, onderzoek en innovatie met excellentie als hoeksteen en kan het zich vinden in de nadruk die de Raad op Open Science legt. 

Context

De Raad Concurrentievermogen, bestaande uit de Europese ministers voor onder andere economische zaken, industrie, onderzoek en innovatie,  kwam op 30 november en 1 december bijeen om te discussiëren over industrie en onderzoek in de interne markt. Eerder legde het Estse voorzitterschap al conceptconclusies voor aan de Raadsdelegaties, waarin stond dat er meer financiering beschikbaar moet komen voor fundamenteel onderzoek in KP9. De Commissie komt naar verwachting medio december met een mededeling over de interim evaluatie van Horizon 2020. Het voorstel voor KP9 wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 gepubliceerd.

Meer informatie:

Publicatie Raad: From the Interim Evaluation of Horizon 2020 towards the ninth Framework Programme
Publicatie Raad: A renewed EU Industrial Policy Strategy: Council adopts conclusions
Publicatie EUA: Towards the 9th Framework Programme: EUA Assesses EU Competitiveness Council Conclusions
Publicatie EARTO: EARTO Views on EU Competitiveness Council’s Conclusions of 1 December 2017: Towards FP9
Publicatie LERU: The elephants in the FP9 room: Budget & Brexit
Publicatie Science Europe: EU Competitiveness Council Fails to Fully Recognise the Societal Value of Research
Artikel Neth-ER: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek KP9 in Raad
Artikel Neth-ER:  EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol 
Artikel Neth-ER: EUA: Meer budget en samenwerking voorwaarden voor succesvol KP9

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer

Roep om strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een circulaire economie

De Europese Unie zou een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een circulaire economie moeten opzetten. Dit stelt de denktank CEPS in een rapport over circulaire economie. Het rapport is...

Lees meer

Widening, onderwijs en impact centraal in onderzoeksagenda Gabriel

Widening, onderwijs en impact vormen de speerpunten van de onderzoeksagenda van Gabriel, zo leek het tijdens de R&I Days. In haar eerste Europese topconferentie over onderzoek & innovatie...

Lees meer

Geef input voor toekomstige activiteiten EIT

Het European Institute of Innovation and Technology vraagt belanghebbenden om hun mening over de thema’s innovatiecapaciteit van hogeronderwijsinstellingen, verbetering van openheid en inclusiviteit...

Lees meer