Raad wil meer uitwisseling gezondheidsdata

11 december 2017

Lidstaten moeten de internationale toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdata garanderen en beter benutten voor doelgerichte, geïntegreerde en veilige gezondheidszorg. Dat staat in de raadsconclusies over digitalisering in de gezondheidszorg. Burgers en medewerkers in de gezondheidszorg moeten hiervoor over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Internationale uitwisseling gezondheidsgegevens

Lidstaten moeten actiever werken aan het mogelijk maken van het internationaal uitwisselen en toegankelijk maken van gezondheidsdata. Dit is één van de punten uit de aangenomen Raadsconclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten lidstaten onderzoeksinfrastructuren verbeteren en acties ondernemen om te zorgen dat data nauwkeuriger, betrouwbaarder en beter te vergelijken worden.

De ministers voor gezondheid nodigen de Commissie uit om samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van zeldzame ziekten, te ondersteunen en uitwisseling van succesvolle voorbeelden te faciliteren. Ook moet de Commissie onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en onderzoeksinfrastructuren (financieel) blijven steunen. De Commissie kan daarbij gebruik maken van bestaande programma's en initiatieven zoals Horizon 2020, Structuurfondsen en de European Open Science Cloud.

Digitale vaardigheden in de gezondheidszorg

Digitale vaardigheden van zowel de burger als werknemers in de gezondheidszorg moeten verbeterd worden om de veranderingen bij te kunnen houden, om beter om te kunnen gaan met gegevens en de mogelijkheden van ehealth beter te benutten. Daarom worden lidstaten opgeroepen trainingen te bieden aan burgers en medewerkers in de gezondheidssector.

Burgers met de juiste vaardigheden verkrijgen daarmee een sterkere positie, maar de behoeften van de burger moet wel centraal worden gesteld in door data gedreven innovatie in de gezondheidszorg. Dit om vertrouwen te creëren en steun te vergaren. Daarnaast moeten data goed worden beschermd en hebben burgers recht op toegang tot hun eigen gezondheidsdata.

Context

De conclusies, aangenomen op 8 december, passen in de EU strategie op het gebied van eHealth, één van de prioriteiten van het Estse voorzitterschap. Doelstellingen van deze strategie zijn bijvoorbeeld het verbeteren en personaliseren van medicatie en het versnellen en verbeteren van onderzoek door uitwisseling van grote hoeveelheden gegevens. Eerder dit jaar vroeg de Commissie om input in een publieke consultatie. De Commissie gebruikt deze input voor een mededeling over toekomstig Europees beleid op het gebied van eHealth.

Tijdens de Raad zijn ook conclusies aangenomen over alcohol beleid en is gesproken over farmaceutisch beleid en antimicrobiële resistentie.

Meer informatie

Pubilcatie Raad: Draft Council conclusions on Health in the Digital Society – making progress in data-driven innovation in the field of health
Publicatie Raad: Outcome of the Council meeting
Artikel Neth-ER: Ests Voorzitterschap roept op tot actie digital health
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over digitale innovatie in de gezondheidszorg
Artikel Neth-ER: Commissie vraagt om steun voor European Open Science Cloud-verklaring

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Op de agenda: april

De corona-epidemie heeft naast de maatregelen van de lidstaten en de EU ook grote invloed op de werking van de instellingen. Alle medewerkers werken noodgedwongen vanuit thuis en fysieke...

Lees meer

Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, waarbij drie noodmaatregelen de Europese bevolking en bedrijven moeten ondersteunen in de...

Lees meer

Commissie contracteert uitgeverij F1000 voor creëren Open Access platform

De Commissie heeft een contract gegund aan een uitgeverij die het Open Access publicatieplatform voor onderzoek afkomstig uit Horizon 2020 en Horizon Europe gaat opzetten. De publicatiedienst gaat...

Lees meer

Nieuwe Europese expertgroep geeft advies COVID-19

Een nieuw team van medische experts zal de Commissie wetenschappelijk advies geven over het coronavirus. Het team van epidemiologen en virologen zal helpen bij het opstellen van gezamenlijke...

Lees meer