Raad wil de skills gaps aanpakken

25 februari 2016

Er moet een sterkere verbinding komen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en de maatschappij om de skills gaps aan te pakken. Dit staat in een resolutie die de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport heeft aangenomen over sociaaleconomische ontwikkeling en inclusiviteit in het onderwijs in Europa. Ook was er een exchange of views over de promotie van fundamentele waarden en burgerschap door onderwijs in de Raad.

Kernpunten resolutie
Kernpunten van de resolutie over de vaardighedenkloof zijn: zorgen voor effectieve investeringen in onderwijs, aanpakken van de skills gaps voor het creëren van nieuwe banen en het bevorderen van duurzame economische groei in Europa. Verder benadrukt de resolutie de belangrijke rol van de promotie van burgerschap en sociale integratie in het onderwijs. Jet Bussemaker, Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zei tijdens de Raad: “Education can build bridges between people with different backgrounds. Education fosters the personal development of young people and can help to develop an open mindset”. De resolutie is een bijdrage van de onderwijsbeleidsmakers aan het Europees semester van 2016.

Verbinding onderwijs met de arbeidsmarkt en maatschappij
De ministers hebben verder gedebatteerd over de verbinding tussen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappij. In dit debat lag de nadruk op het erkennen van de vele problemen in de ontwikkeling van vaardigheden en de urgentie hiervan. Bussemaker zei hierover: "The development and use of a right balanced set of skills are crucial to position pupils, students, teachers and adults in a changing and increasingly global labour market". De uitkomst van dit debat zal gebruikt worden in de mededeling van de Europese Commissie, die wordt verwacht in mei, over de nieuwe skills agenda voor Europa.

Promotie van fundamentele waarden en burgerschap
De exchange of views over hoe burgerschap en fundamentele waarden door onderwijs gepromoot kunnen worden is een opvolging van de
Parijs Verklaring van 17 maart 2015. De ministers benadrukten dat onderwijs ook gericht is op het bevorderen van respect voor Europese fundamentele waarden, zoals vrijheid van meningsuiting, democratisch burgerschap en gelijkheid.

Tijdlijn
De Jeugdraad is bijeengekomen onder leiding van Bussemaker op 24 februari 2016. De volgende Jeugdraad zal plaatsvinden op 30 en 31 mei 2016.

 

Meer informatie
Persverklaring: Education, Youth, Culture and Sports Council, 24/02/2016, Main results
Definitieve rapport: Outcome of the Council meeting
Artikel Neth-ER: Bijdrage onderwijs in bestrijding radicalisering
Artikel Neth-ER: Ingredients for a European Skills Agenda

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Europese jongeren geven aanbevelingen voor Interreg

Jongeren in Europa vragen om ondersteuning vanuit Interreg voor gelijke kansen in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gelijke toegang tot beroepsonderwijs. Respondenten willen meer...

Lees meer

Groene Renovatiegolf heeft baat bij onderwijs en onderzoek

De Commissie publiceerde een renovatiegolfstrategie die het belang van nieuwe vaardigheden en innovatie in de bouwsector onderstreept. De bouwsector moet meer vrouwen gaan aantrekken en er moet...

Lees meer

Parlement wil dat EU en lidstaten meer actie ondernemen tegen jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement laat jongeren niet in de kou staan en dringt er bij de lidstaten op aan om via het Youth Guarantee-instrument jongeren banen, trainingen en stages van goede kwaliteit aan...

Lees meer