Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie

4 oktober 2019

De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon Europe op de economie. Dat is de uitkomst van de discussie die tijdens de Raad voor Concurrentievermogen werd gehouden over synergieën. Ook is er gesproken over de rol van onderzoek en innovatie binnen de economische langetermijnstrategie voor duurzame groei.

Synergieën centraal in Horizon Europe  

Synergieën zijn volgens de Europese onderzoeksministers essentieel voor het maximaliseren van de impact van EU-programma’s op de Europese economie. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen hebben zij een oriënterend debat gevoerd over mogelijke synergiën tussen Horizon Europe en andere EU-programma’s. Zo werd er gesproken over mogelijke synergieën tussen Horizon Europe en een breed scala aan financieringsbronnen, zoals de structuurfondsen, nationale en regionale financiering, private bronnen en de European Investment Bank. Het Finse voorzitterschap wilde deze kwestie graag bespreken met het oog op het lopende strategische planningsproces van Horizon Europe en de aankomende onderhandelingen over het meerjarige EU-budget.

Rol innovatie en onderzoek in Europese langetermijnstrategie 

Daarnaast hebben de Europese onderzoeksministers het debat over de Europese economische strategie voor duurzame groei voortgezet dat tijdens de vorige Raad voor Concurrentievermogen werd geïnitieerd. Het ging met name over de rol van onderzoek & innovatie binnen deze nieuwe groeistrategie. Er werd gediscussieerd over manieren om meer investeringen in onderzoek en innovatie aan te jagen en over hoe onderzoeksresultaten zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet en wat er moet gebeuren om disruptieve innovatie bedrijfsmatig in te zetten.

Context

De Raad voor Concurrentievermogen vond plaats op 26 en 27 september in Brussel en was de tweede onder het Finse voorzitterschap. De langetermijnstrategie voor duurzame groei zal tijdens de volgende Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 november opnieuw worden besproken en daarnaast zal het op de agenda staan van de Europese Raad half oktober.  

Meer informatie: 

Persbericht Raad: Competitiveness Council, 26-27/09/2019
Publicatie Raad: Voorbereiding van de Raad Concurrentievermogen: Strategische langetermijnsvisie voor duurzame groei
Publicatie Raad: Voorbereiding Raad Concurrentievermogen: Pakket Horizon Europe - synergie met andere programma's
Artikel Neth-ER: Raad voor Concurrentievermogen: geïntegreerde aanpak voor duurzame groei
Artikel Neth-ER: Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

Commissie vraagt om mee te denken over Interreg component 5

De Commissie vraagt om uw input voor de invulling van het nieuwe Interregional Innovative Investment-instrument. De zogenaamde Interreg component 5 is gericht op het opschalen van regionale...

Lees meer

Innovatie-experts gezocht

De Commissie is op zoek naar experts die kunnen helpen bij het evalueren van EIC Accelerator aanvragen, gericht op baanbrekende innovatie. De experts zullen ingezet worden voor het evalueren van...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer