Raad stemt in met Horizon Europe

28 maart 2019

De lidstaten hebben ingestemd met het Kaderprogramma voor Horizon Europe, na een politiek akkoord in de triloog één week eerder. Deze goedkeuring is een belangrijke stap voor een vlotte start van het nieuwe programma in 2021.

Coreper stemt in met Kaderprogramma

Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben formeel hun goedkeuring verleend aan het Kaderprogramma voor Horizon Europe. Vorige week bereikten onderhandelaars van de Raad, de Commissie en het Parlement een politiek akkoord. Nu de Raad heeft ingestemd, moet ook het Europees Parlement zijn goedkeuring verlenen aan het compromis. De commissie ITRE zal hier eerst over stemmen in haar laatste sessie voor het reces op 2 april. Vervolgens kan het Parlement zich plenair uitspreken in de week van 15-18 april. Hiermee lijkt een vlotte start van het Europese programma voor onderzoek en innovatie steeds waarschijnlijker.

In afwachting van de onderhandelingen over de Europese begroting zijn een aantal zaken nog niet beslist, waaronder het budget voor het programma, synergiën met andere programma’s en de samenwerking met derde landen. Daarnaast wordt er binnen de Raad nog gesproken over het Specifiek Programma.

Context

Horizon Europe is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie en de opvolger van Horizon 2020. De Commissie publiceerde haar voorstel vorig jaar, waarna de Raad en het Parlement hun positie innamen. Als het Parlement nu ook instemt met het bereikte akkoord, kan de Commissie aan de slag met de inhoudelijke invulling van het programma. Horizon Europe zal van start gaan op 1 januari 2021.

Meer informatie:

Persbericht Europese Raad: Akkoord over toekomstig onderzoeks- en innovatieprogramma van EU
Publicatie Europese Raad: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination - Common understanding
Artikel Neth-ER: Akkoord bereikt voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Artikel Neth-ER: ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Editorial Neth-ER: Een strategisch plan voor Horizon Europe

Photo ©European Union

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

Deze ochtend heeft de Europese Raad een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte voorzitter Charles...

Lees meer

Onderzoek & innovatie moeten ontwikkeling waterstoftechnologieën naar hoger niveau tillen

Voortdurende innovatie en onderzoek naar baanbrekende waterstoftechnologieën is een drijfveer voor de verdere ontwikkeling van waterstof in Europa, aldus de Commissie in haar onlangs gepubliceerde...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer