Raad stemt in met Horizon Europe

28 maart 2019

De lidstaten hebben ingestemd met het Kaderprogramma voor Horizon Europe, na een politiek akkoord in de triloog één week eerder. Deze goedkeuring is een belangrijke stap voor een vlotte start van het nieuwe programma in 2021.

Coreper stemt in met Kaderprogramma

Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben formeel hun goedkeuring verleend aan het Kaderprogramma voor Horizon Europe. Vorige week bereikten onderhandelaars van de Raad, de Commissie en het Parlement een politiek akkoord. Nu de Raad heeft ingestemd, moet ook het Europees Parlement zijn goedkeuring verlenen aan het compromis. De commissie ITRE zal hier eerst over stemmen in haar laatste sessie voor het reces op 2 april. Vervolgens kan het Parlement zich plenair uitspreken in de week van 15-18 april. Hiermee lijkt een vlotte start van het Europese programma voor onderzoek en innovatie steeds waarschijnlijker.

In afwachting van de onderhandelingen over de Europese begroting zijn een aantal zaken nog niet beslist, waaronder het budget voor het programma, synergiën met andere programma’s en de samenwerking met derde landen. Daarnaast wordt er binnen de Raad nog gesproken over het Specifiek Programma.

Context

Horizon Europe is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie en de opvolger van Horizon 2020. De Commissie publiceerde haar voorstel vorig jaar, waarna de Raad en het Parlement hun positie innamen. Als het Parlement nu ook instemt met het bereikte akkoord, kan de Commissie aan de slag met de inhoudelijke invulling van het programma. Horizon Europe zal van start gaan op 1 januari 2021.

Meer informatie:

Persbericht Europese Raad: Akkoord over toekomstig onderzoeks- en innovatieprogramma van EU
Publicatie Europese Raad: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination - Common understanding
Artikel Neth-ER: Akkoord bereikt voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Artikel Neth-ER: ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Editorial Neth-ER: Een strategisch plan voor Horizon Europe

Photo ©European Union

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Leden mission assemblies bekend

De Commissie heeft de samenstelling van de mission assemblies bekendgemaakt. De assemblies moeten de boards helpen bij het opstellen van de missies. Van de 126 leden zijn er 7 werkzaam voor een...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer

Voorzitter mission board kanker treedt af

Harald zur Hausen heeft de Commissie laten weten dat hij omwille van persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang zijn werk neerlegt als voorzitter van de mission board kanker. Er staat al een...

Lees meer

Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie

De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon...

Lees meer