Raad publiceert conceptbegroting 2021 en bevestigt bezuinigingen op kennis

14 september 2020

De Europese regeringsleiders hebben een conceptbegroting voor volgend jaar voorgesteld, waarin ze een voorproefje geven van wat we kunnen verwachten als er in de nieuwe Europese meerjarenbegroting daadwerkelijk wordt gekort op kennis. In 2021 voorziet de Raad 11,5 miljard euro voor Horizon Europe en 2,5 miljard euro voor Erasmus. Op bijna alle onderdelen moet voor flinke kortingen ten opzichte van eerdere Commissievoorstellen worden gevreesd.  

Voortborduren op Raadsvoorstel MFK

In 2021 wil de Europese Raad 11,5 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon Europe en 2,5 miljard euro voor Erasmus+, zo stelt zij in haar persbericht waarin ze haar nieuwe conceptbegroting voor het jaar 2021 toelicht. De Raad baseert deze bedragen op haar voorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en bijbehorend herstelfonds van afgelopen juli. De begroting voor Horizon zal worden aangevuld met een top-up van 5 miljard, voorzien onder het herstelfonds NextGenerationEU. Het is geen verrassing dat het voorgestelde jaarbudget ruim onder de conceptbegroting ligt die de Europese Commissie in juni dit jaar voorstelde, waarin zij 12,3 miljard voor Horizon, plus top-up uit het herstelfonds, en 2,89 miljard euro voor Erasmus voorzag.

Budgetverdeling wordt grootste uitdaging

Jean-Eric Paquet, directeur-generaal van DG RTD, gaf tijdens een conferentie vorige week aan dat met name de budgetverdeling tussen de diverse programmaonderdelen binnen Horizon de grootste uitdaging zal worden. Volgens de door de Raad voorgestelde jaarbegroting zou er flink worden gekort op bijna alle domeinen en in alle pijlers. Zo zien we in pijler 1 kortingen op de ERC  (-135 miljoen), MSCA (-55 miljoen) en onderzoeksinfrastructuren (-19 miljoen) in vergelijking met het Commissievoorstel van juni. Ook in pijler 2 wordt er in de diverse clusters gesnoeid, en in pijler 3 zien we bezuinigingen voor de EIT (-25 miljoen) en de EIC (-81 miljoen). Ook widening gaat erop achteruit (-17 miljoen). Enkel het budget voor nucleair onderzoek blijft grotendeels ongewijzigd.   

Context

Het conceptvoorstel van de Raad is nog niet definitief en hangt af van de huidige trilogen tussen de Raad, het Parlement en de Commissie lopen over het MFK 2021-2027. Naar verwachting zal de Raad eind september haar positie re-evalueren om vervolgens formeel vast te leggen. Het Parlement heeft vervolgens tot 9 november de tijd om te amenderen op de positie van de Raad. Over het MFK zelf wordt dus momenteel nog volop onderhandeld. Het Parlement, dat het Raadsvoorstel voor het MFK enkel kan goedkeuren of afwijzen, gaf eerder al aan de voorziene bezuinigingen op kennisprogramma’s zoals Horizon en Erasmus, onacceptabel te vinden.

Meer informatie: 

Persbericht  Raad: EU budget for 2021: Council agrees position
Publicatie Raad: Technical annex (European Commission expenditure - Detailed figures by policy area)
Persbericht Commissie: EU budget 2021: An annual budget focused on European recovery
Artikel Science|Business: Member states agree on cuts to 2021 R&D budget
Artikel Neth-ER: Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis
Artikel Neth-ER: Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds
Artikel Neth-ER: Nationale rectorenconferenties pleiten voor MFK met meer budget voor onderwijs, wetenschap en innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

Aandacht voor kennis in Commissierichtlijnen herstelfonds

De Commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het kader van haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei; een van de speerpunten van het...

Lees meer