Raad over Horizon Europe: aandacht voor O&I in alle beleidsterreinen

30 mei 2018

Onderzoek en innovatie moeten alle beleidsterreinen ondersteunen en daarom moeten synergieën tussen Horizon Europe en andere EU-programma’s versterkt worden. Dat is één van de uitkomsten van de Raad voor Concurrentievermogen van 28-29 mei, waar er werd gedebatteerd over onderzoek en innovatie in het toekomstig meerjarig financieel kader. Ook namen de ministers Raadsconclusies aan over de EOSC. Daarnaast nam de Raad conclusies aan over de versnelling van kenniscirculatie in Europa.

Debat O&I in MFK

Onderzoek en innovatie moet alle beleidsterreinen ondersteunen en daarom moeten synergiën tussen Horizon Europe en andere EU-programma’s versterkt worden. Dit is één van de uitkomsten van de Raad Concurrentievermogen van 28-29 mei. Tijdens een debat over O&I in de context van het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK) deelden de ministers hun mening over Horizon Europe (KP9). Daarnaast deelden vele aanwezigen de mening dat een European Innovation Council (EIC) en een pilot van projecten in kunstmatige intelligentie (AI) wel degelijk zorgen voor een Europese toegevoegde waarde. Een aantal delegaties steunden de continuering van het financieren van EU-projecten op basis van excellentie, terwijl enkele anderen de behoefte aan een betere balans van geografische deelname in toekomstige onderzoeksprogramma’s benadrukten.

Effectieve implementatie en business model EOSC

De ministers hebben daarnaast Raadsconclusies aangenomen over de verdere invulling van de implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC), in reactie op het voorstel van de Commissie. De European Open Science Cloud (EOSC) heeft effectieve implementatie en een duurzaam business model nodig. De Raad nodigt de Commissie uit om in consultatie met de lidstaten de plannen voor de toekomstfinanciering van de EOSC verder uit te werken. Ook stelt de Raad dat de kansen van de EOSC voor alle lidstaten gemaximaliseerd moeten worden.

De Raad Concurrentievermogen verwelkomt het door de Commissie voorgestelde model met zes actielijnen voor de implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC). Daarnaast noemt de Raad een aantal criteria voor het bestuurlijk kader van de EOSC. Zo moet er worden voldaan aan de volgende eisen: een goede samenwerking tussen bestaande data-infrastructuren, duidelijke en effectieve onderlinge verbanden tussen de verschillende organen die bijdragen aan de EOSC, objectieve en transparante criteria voor lidstaten, inclusiviteit en openheid voor effectieve communicatie en de ontwikkeling van wetenschappelijke expertise van de EOSC.

Versnellen van kenniscirculatie in de EU

Ook nam de Raad conclusies aan over het versnellen van kenniscirculatie in de EU. Het circuleren van kennis zorgt voor een maximale impact op het gebied van O&I en draagt volgens de Raad Concurrentievermogen ook bij aan een efficiënte Europese Onderzoeksruimte (ERA). Ook pleit de Raad voor betere mobiliteit voor onderzoekers en meer openheid en verspreiding van onderzoeksresultaten. Daarnaast stelt de Raad dat de randvoorwaarden en synergieën tussen de verschillende EU programma’s verbeterd moet worden. De Raad legt de nadruk op de rol van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren in het promoten van kenniscirculatie en door het mogelijk maken voor onderzoekers om deel te nemen aan grensoverschrijdende onderzoeksactiviteiten.

Context

In haar plannen voor de EU lange-termijn begroting voor 2021-2027 stelde de Commissie een verhoging voor naar 97,6 miljard euro voor Horizon Europe voor. Tijdens deze Raad werden de eerste gesprekken gevoerd over O&I in het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK). Naar verwachting zal het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe begin juni gepresenteerd worden. 

Meer informatie

Publicatie Raad: ‘Outcome of the Council Meeting – Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)’
Raadsconclusies: ‘Draft Council conclusions on the European Open Science Cloud (EOSC) – Adoption’
Raadsconclusies: ‘Council conclusions on ‘Accelerating knowledge circulation in the EU’
Mededeling Europese Commissie: ‘Towards better access to scientific information: boosting the benefits of public investments in research’
Herziene Mededeling Europese Commissie: ‘Commission recommendation on access to and preservation of scientific information’
Artikel Neth-ER: Open Science Cloud moet data delen vergemakkelijken
Artikel Neth-ER: EC: zes actielijnen voor implementatie European Open Science Cloud

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”

Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie...

Lees meer

ERAC: hoe kunnen niet-traditionele partijen betrokken worden bij open innovatie?

Open innovatie kan gefaciliteerd worden door maatregelen te nemen die niet-traditionele partners stimuleren te participeren in het innovatieproces. Dit blijkt uit de opinie van de Standing Working...

Lees meer