Raad kiest positie EIT en synergieën Horizon Europe

4 december 2019

De Raad Concurrentievermogen heeft akkoorden bereikt over de financiering van het EIT en synergieën van Horizon Europe. Ook is de inhoudelijke focus van Horizon herbevestigd. Verder sprak de Raad over een Europese strategie voor de bio-economie, ruimtevaartbeleid en Euratom.

Meer controle op financiering EIT

Tijdens de Raad Concurrentievermogen kwamen de lidstaten tot een akkoord over de nieuwe verordening van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). De belangrijkste amendementen ten opzichte van het voorstel van de Commissie betreffen de financiering van de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). De lidstaten willen dat het EIT prestatiegerichte mechanismes gaat instellen om financiële bijdragen aan KIC’s toe te wijzen, zodat KIC’s gemakkelijker externe financiering kunnen aantrekken. Het uiteindelijke doel is om KIC’s financieel onafhankelijk van het EIT te laten opereren. Om te controleren of de KIC’s financieel levensvatbaar worden, zullen vertegenwoordigers van lidstaten in een speciaal comité geconsulteerd worden over strategische beslissingen van het EIT, zoals de verlenging van partnerschapsovereenkomsten met KIC’s. Nu de Raad een gedeeltelijke algemene oriëntatie heeft aangenomen, is het wachten op het standpunt van het Europees Parlement zodat de trilogen kunnen beginnen. De Raad sprak ook over de Strategische Innovatieagenda van het EIT zonder daar een positie over in te nemen.

Synergieën Horizon Europe   

De Raad heeft ook zijn standpunt bepaald over de synergieën en overwegingen van Horizon Europe. Zoals bekend moeten de diverse onderdelen uit Horizon Europe verbonden worden met andere EU-programma’s om de impact van het Kaderprogramma te maximaliseren. De veranderingen ten opzichte van het voorstel van de Commissie zijn beperkt en vooral stroomlijnend. Zo zijn de synergieën nu beperkt tot hoe Horizon Europe kan bijdragen aan andere programma’s. Hoe andere programma’s moeten bijdragen aan Horizon wordt verplaatst naar de bijlagen van die programma’s. Ook zijn de synergieën met het European Defence Fund verder uitgewerkt.  

Focus Horizon herbevestigd 

Ten slotte hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over de richtinggevende overwegingen voorafgaand aan de verordening, de zogenaamde ‘recitals’, die dit voorjaar werden afgesproken met het Parlement. Zo moet het Kaderprogramma ervoor zorgen dat lidstaten 3 procent van hun bbp uitgeven aan onderzoek en innovatie. Klimaatbeleid blijft belangrijk in Horizon Europe met de ambitie om 35 procent van het budget hieraan te relateren. Ook hebben de lidstaten nogmaals uitgesproken dat 3,3 procent van het budget uitgegeven moet worden aan widening participation-maatregelen, onafhankelijk van de onderhandelingen omtrent het Meerjarig Financieel Kader. Verder benadrukt de Raad dat het uitgangspunt Open Science gehandhaafd blijft in Horizon Europe.

Bio-economie, ruimtevaart en Euratom

De Raad heeft verder conclusies aangenomen over een update van de strategie voor de bio-economie van Europa, die geacht wordt een belangrijk onderdeel te vormen van de aanstaande Green Deal. Als laatste relevante wapenfeit is de beoogde impact van ruimtevaartbeleid op breder EU-beleid besproken. Over de verordening voor Euratom kon geen akkoord worden bereikt omdat hiervoor unanimiteit wordt vereist en de steun van twee lidstaten ontbrak. 

Context

De stellingnames van de Raad over Horizon Europe en de verordening van het EIT dienen als uitgangspunt voor de onderhandelingen met het Parlement die nog zullen volgen. Uiteraard is er nog geen overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader, wat het onderhandelingsproces er niet makkelijker op maakt. De conclusies van de Raad over de Strategische Innovatieagenda van het EIT, de ruimtevaart en de strategie voor de bio-economie zijn meer oriënterend van aard.

Meer informatie: 

Publicatie Raad: Outcome of the Council Meeting Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)
Persbericht Raad: European Institute of Innovation and Technology (EIT): Council agrees on amendments to EIT regulation
Publicatie Raad: Regulation on European Institute of Innovation and Technology (EIT) - Partial general approach
Publicatie Raad: Besluit betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Publicatie Raad: Regulation on the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination - a) Recitals b) Annex IV (synergies) - partial general approach
Publicatie Raad: The updated Bioeconomy Strategy "A sustainable Bioeconomy for Europe: strenghtening the connection between economy, society and the environment" - Council conclusions
Publicatie Raad: Bevordering van een duurzame ruimtevaarteconomie - Oriënterend debat
Artikel Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK
Artikel Neth-ER: Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe

Erasmus+ en Horizon Europe verdienen ambitieuze financiering in het volgende meerjarig budget van de EU, aldus de European University Association (EUA) en de League of European Research Universities...

Lees meer

Onderteken petitie hoger Horizon Europe budget

Initiative for Science in Europe is een campagne gestart die de lidstaten oproept om meer geld te investeren in Horizon Europe. De petitie staat open voor ondertekening en richt zich in het...

Lees meer

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer