Raad en Parlement bereiken akkoord over vrij verkeer van gegevens

14 november 2018

Het Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. Deze nieuwe regels moeten de belemmeringen voor het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU wegnemen. Dit moet de data-economie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, ondersteunen. Zo worden geografische beperkingen voor het opslaan en verplaatsen van data afgeschaft, wat onder andere onderzoekssamenwerkingen ten goede moet komen.

Wegnemen belemmeringen vrij verkeer van gegevens

De EU neemt nieuwe regels aan voor het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. Na het Parlement gaf de Raad ook haar goedkeuring voor de hervorming die belemmeringen voor het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens zal wegnemen. De bedoeling is dat de nieuwe regels de data-economie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, stimuleren. 

Onderzoek

De verordening maakt een einde aan geografische beperkingen op het gebied van data-lokalisatie. Dit betreft nationale regelgeving die voorschrijft dat niet-persoonlijke gegevens op het grondgebied van een specifieke lidstaat verwerkt of opgeslagen moeten worden. Door deze nieuwe regelgeving mogen lidstaten geen barrières meer opwerpen die het vrije verkeer van gegevens in de EU belemmeren, tenzij de openbare veiligheid in het geding is. De nieuwe regels moeten onder andere samenwerkingen in onderzoek bevorderen: de beperkingen in het verplaatsen van gegevens bemoeilijkten het vermogen van onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijven om samenwerkingen te faciliteren tussen bedrijven, universiteiten en andere onderzoeksorganisaties. 

Context

Het reguleren van het verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens is onder deel van de Digital Single Market-strategie die gepresenteerd is door de Europese Commissie in 2015. De strategie richt zich op drie pijlers: het wegnemen van barrières, het creëren van een regelgevend kader voor goede en veilige digitale infrastructuur en het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese digitale economie door te investeren in big data en cloud computing en het verbeteren van digitale vaardigheden. Ook is de Digital Single Market een van de focuspunten van het werkprogramma van de Commissie voor 2019.

Meer informatie

Persbericht Raad van de Europese Unie: Vrij verkeer van gegevens: EU neemt nieuwe regels aan
Verordening: Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
Artikel Neth-ER: In 16 stappen naar een digitale interne markt
Artikel Neth-ER: Nieuwe regels databescherming aangenomen
Artikel Neth-ER: EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

EC richt Competence Centre voor tech-transfers op

Een Competence Centre for Technology Transfers is opgericht door de Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het Centre for Technology Transfers zal dienen als het primaire...

Lees meer

Geef uw feedback over de ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie vraagt om feedback van belanghebbenden over de ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Een voorstel voor deze richtlijnen is...

Lees meer

Digital Europe: EP en Raad nemen positie in

Het creëren van het Digital Europe-programma is cruciaal voor het bereiken van de Digital Single Market strategie en voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU. Dit...

Lees meer