Raad: bereid beroepsbevolking voor op het digitale tijdperk

10 juni 2020

Lidstaten en de Commissie moeten de Europese beroepsbevolking voorbereiden op het digitale tijdperk, zeker in het licht van de coronacrisis. Dit stelt de Raad in haar conclusies over de strategie Shaping Europe’s Digital Future. Zo roept de Raad op de digitale kloof in Europa tegen 2025 te halveren en de Europese beroepsbevolking om- en bij te scholen. Ook benadrukt zij het belang van onderzoek en innovatie in de ontwikkeling van opkomende digitale technologieën.

Dichten van de digitale kloof

Lidstaten en de Commissie moeten passende maatregelen nemen om de digitale kloof tegen 2025 te halveren. Dit is een van de punten die de Raad benoemt in haar aangenomen conclusies over de strategie “Shaping Europe's Digital Future”. De noodzaak voor een versnelling van de digitale transitie is nog eens extra duidelijk geworden tijdens de coronacrisis, aldus de Raad. Lidstaten worden opgeroepen om, in samenwerking met de Commissie en de private sector, alle noodzakelijke maatregelen door te voeren om de beroepsbevolking om- en bij te scholen en zo voor te bereiden op het digitale tijdperk. Daarnaast benadrukt de Raad dat de New Skills Agenda geïmplementeerd moet worden. De Raad wil het percentage Europese burgers met digitale basisvaardigheden verhogen van 57% naar 65% tegen 2025. In dit licht verwelkomt zij de aankomende update van de Skills Agenda. Tot slot, beveelt de Raad aan STEM-gebieden (science, technology, engineering and mathematics) centraler te stellen in het onderwijs.

Versterking O&O voor digitale technologieën

In haar conclusies benadrukt de Raad ook het belang van onderzoek en innovatie in opkomende digitale technologieën, zoals supercomputing, kwantumtechnologieën en cloud computing. Deze moeten een succesvolle digitale transitie mogelijk maken, waarin de technologische soevereiniteit en het concurrentievermogen van de EU worden versterkt. De Raad moedigt lidstaten aan om onderzoek en ontwikkeling (O&O) en het gebruik van kunstmatige intelligentie te blijven stimuleren, bijvoorbeeld met behulp van Digital Innovation Hubs, maar wel op basis van een ethische en mensvriendelijke benadering. Ook hecht de Raad waarde aan de dataeconomie en de ontwikkeling van data en cloud infrastructuur, waaronder het EuroHPC project. Daarnaast ondersteunt de Raad initiatieven gericht op het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteiten van de EU op het gebied van cybersecurity.

Context

In februari presenteerde de Commissie een omvangrijk pakket met maatregelen voor de digitale toekomst van Europa. Hierin benadrukte zij onder andere het verhogen van de transparantie van technologieën, het vereenvoudigen van het delen van data en het betrouwbaar en excellent maken van kunstmatige intelligentie. Digitalisering is naast de Green Deal één van de twee grote prioriteiten van de Commissie Von der Leyen. De afgelopen maanden heeft de coronacrisis het belang van deze thema’s nog eens extra benadrukt.

Meer informatie:

Publicatie Raad: Shaping Europe's Digital Future
Persbericht Raad: Shaping Europe’s digital future - Council adopts conclusions
Artikel Neth-ER: In Europa dient digitalisering de mens
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven
Artikel Neth-ER: Hoe moet het EU High Performance Computing initiative eruit zien?
Artikel Neth-ER: EC presenteert eerste digitale programma: Digital Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vijf Nederlandse partners in tweede pilot Centres of Vocational Excellence

De Europese Commissie heeft vandaag vijf nieuwe partnerschappen bekendgemaakt die deel uit zullen maken van de Platforms of Centres of Vocational Excellence. Hieronder bevinden zich vijf Nederlandse...

Lees meer

Innovatie-experts gezocht

De Commissie is op zoek naar experts die kunnen helpen bij het evalueren van EIC Accelerator aanvragen, gericht op baanbrekende innovatie. De experts zullen ingezet worden voor het evalueren van...

Lees meer

Uw mening over publieke open data initiatief

De Commissie hoort graag uw mening over een initiatief rond het openstellen van datasets die een belangrijke socio-economische bijdrage kunnen leveren. U kunt tot en met 25 augustus feedback geven...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer