Raad ECOFIN akkoord met EFSI 2.0

7 december 2016

Er is een akkoord over de verlenging en versterking van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) door de Raad van Economische en Financiële Zaken (ECOFIN). Het Europees Parlement moet nu een positie innemen en dan kan het officiële onderhandelingsproces beginnen.

 

EFSI 2.0 en Investment Plan

De Raad van ministers van Financiën heeft haar akkoord gegeven voor de verlenging en versterking van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), onderdeel van het Investment Plan van Juncker. Het budget van EFSI zou volgens het voorstel van de Europese Commissie worden verhoogd tot 26 miljard euro, met een aanvullende garantie van de Europese Investeringsbank van 7,5 miljard euro. Het nieuwe doel van EFSI 2.0 is om 630 miljard euro aan investeringen te genereren voor 2022. Het akkoord van de Raad betreft naast EFSI ook andere onderdelen van het Investment Plan zoals de European Investment Advisory Hub, waar publieke en private bedrijven technische hulp kunnen krijgen om hun projecten aantrekkelijk te maken voor investeringen. Ook betreft het akkoord een overeenstemming over het verwijderen van nationale en Europese barrières voor investeringen.

Over EFSI

Met EFSI hoopt de Europese Commissie investeringen vrij te krijgen, onder andere op het gebied van onderzoek en innovatie, om de concurrentiekracht van Europa te versterken. Projecten op het gebied van gezondheidzorg, klimaat, energie en infrastructuur worden expliciet benoemd door de Commissie.

Tijdlijn

Het Europees Parlement moet nog een positie innemen en dan kan het officiële onderhandelingsproces tussen de Commissie, Raad en het Parlement beginnen. De positie van het Europees Parlement wordt gevormd in de Economische en Monetaire Zaken-commissie. Wanneer deze commissie een rapport heeft aangenomen, waarin hun standpunt uiteen wordt gezet, wordt er in de plenaire vergadering van het Europees Parlement over gestemd en de positie vastgesteld.

Meer informatie

Persbericht Raad van de Europese Unie: Investment plan for Europe: EFSI extension agreed by Council
Persbericht Europese Commissie: Commission welcomes Member States' agreement on extension and reinforcement of the Investment Plan for Europe
Artikel Neth-ER: Commissie verantwoordt uitbreiding EFSI

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019

De Commissie wil zich in 2019 focussen op het opstellen van een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit het Commissie Werkprogramma voor 2019. Hiernaast...

Lees meer

Gemiste kans EFSI voor ontwikkeling vaardigheden

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en haar opvolger InvestEU dragen weinig bij aan de ontwikkelingen van vaardigheden. Er zijn verschillende obstakels die moeten worden...

Lees meer

InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

De Commissie wil alle bestaande EU-programma’s voor leningen en garanties onder één investeringsfonds samenbrengen om zo meer publieke en private investeringen aan te trekken. Dit nieuwe instrument...

Lees meer