Raad: Cybersecurity heeft boost nodig in Europa

21 november 2017

Door meer samen te werken aan en te investeren in cybersecurity kan het vertrouwen in de Digital Single Market worden vergroot. De Raad doet een aantal aanbevelingen aan de lidstaten en de Commissie om cyberaanvallen te voorkomen en bestrijden.

Betere weerstand tegen cyberaanvallen biedt vertrouwen

De EU moet beter worden in het voorkomen en bestrijden van cyberaanvallen om zo het vertrouwen in de Digital Single Market te vergroten. Dit staat in de Raadsconclusies over cybersecurity. De Raad vraagt de lidstaten om meer focus, meer samenwerking en de beschikbaarheid van meer budget om weerstand te kunnen bieden aan grootschalige cyberaanvallen. Belangrijk hiervoor zijn het opzetten van campagnes om bewustwording te verhogen en cybersecurity en digitale vaardigheden een prominentere plaats te geven in onderwijscurricula op alle niveaus. De EU, haar lidstaten en de private sector moeten ook meer financiële middelen inzetten voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van cybersecurity en om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten.  

Cybersecurity moet mainstream worden in crisisbeheer

Cybersecurity moet volgens de Raad ook een onderdeel worden van het bestaande crisisbeheermechanisme op Europees niveau. Dit betekent dat de EU efficiënt moet kunnen reageren in geval van een grote cyberaanval. Daarom steunt de Raad het initiatief om een netwerk van Cybersecurity Competence Centres op te zetten. Dit netwerk moet de ontwikkeling en het inzetten van technologieën voor cybersecurity stimuleren en innovatie in de Europese industrie aanmoedigen om te kunnen meedraaien op het wereldtoneel. Daarnaast ziet de Raad een coördinerende rol voor een European Cybersecurity and Research Centre weggelegd. Verder wil de Commissie voor het einde van 2018 een Europees cyber defence training and education platform hebben opgericht om de vaardighedenkloof in cybersecurity en cyber defence aan te pakken.

Tijdlijn

Met deze Raadsconclusies onderschrijft de Raad de door de Commissie uitgesproken ambities in de Joint Communication: “Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU” om cybersecurity in de EU te versterken. Op 20 december 2017 werd er een regeling van kracht die een permanent Computer Emergency Response Team (CERT-EU) in het leven riep. Het CERT-EU heeft de taak om een gecoördineerde Europese reactie op cyberaanvallen te verzekeren. Het team maakt deel uit van het netwerk van nationale Computer Security Incident Response Teams dat is opgezet door de richtlijn betreffende de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de EU. In 2018 zal er een evaluatie starten die de impact moet beoordelen van het opzetten van een netwerk van Cybersecurity Competence Centres en een European Cybersecurity and Research Centre.

Context

In 2013 lanceerde de EU een cybersecurity strategie met als doel een betrouwbaar, veilig en open systeem voor cyberacties op te richten. Echter, de toenemende dreiging van cyberaanvallen vraagt om meer actie om deze aanvallen te voorkomen en bestrijden. Er is dan ook veel aandacht voor cybersecurity en de Digital Single Market in het Commissie Werkprogramma 2018. Daarnaast riep Juncker tijdens de Digital Summit op tot meer inzet voor de realisatie van de Digital Single Market, waarvan investeren in cybersecurity een essentieel onderdeel is.   

Meer informatie

Persbericht Raad: EU to beef up cybersecurity
Publicatie Raad: Council Conclusions
Publicatie Europese Commissie: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU
Artikel Neth-ER: Onderwijs en onderzoek geringe rol in Commissie Werkprogramma 2018
Artikel Neth-ER: Juncker op Digital Summit: meer inzet nodig op Digital Single Market

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer

Europese toezichthouder: "GDPR schiet tekort voor onderzoek"

Hoewel het ontwerp van de Europese bescherming van persoonsgegevens goed is, schiet de uitvoering tekort. In een voorlopige opinie laat de Europese toezichthouder zich tamelijk kritisch uit over de...

Lees meer

Digitale innovatie concentreert zich in topsteden

Digitale innovatie laat zich het meest zien in een aantal topsteden. Uit een rapport van de OESO blijkt dat het merendeel van de patentaanvragen op het gebied van digitale technologieën afkomstig...

Lees meer