RISE: van onderzoeksuniversiteit naar innovatieuniversiteit

28 oktober 2019

Traditionele onderzoeksuniversiteiten zouden zich meer moeten manifesteren als innoverende, ondernemende instellingen. Dit is een van de aanbevelingen van de RISE-groep, die daarnaast adviezen geeft over publiek-private partnerschappen, burgerbetrokkenheid, disruptieve technologie, innovatie-ecosystemen en het buitenlands kennisbeleid van de EU.

Meer aandacht voor innovatie, ondernemerschap en samenwerking

Innovatie, ondernemerschap en samenwerking met het bedrijfsleven moeten veel prominenter op de agenda staan van onderzoeksuniversiteiten. Dat is een van de beleidsaanbevelingen van de Research, Innovation and Science Policy Experts group (RISE), die deze week haar reflecties op de rol van onderzoek en innovatie in de EU uitbracht. Daarnaast doet de groep nog een zestal beleidsaanbevelingen:

-          Publieke en private aanbestedingsprocedures op nationaal, regionaal en lokaal niveau moeten innovatie stimuleren door vraag te creëren naar innovatieve producten, diensten en oplossingen.

-          Missie-gedreven beleid zal alleen een succes zijn als burgers erbij betrokken worden.

-          Zowel traditioneel industrieel beleid als innovatiebeleid is nodig om disruptieve technologieën te laten bijdragen aan de concurrentiepositie van de EU.

-          Er moet een netwerk van publiek-private innovatiegemeenschappen ontstaan dat recht doet aan de sociaaleconomische verschillen tussen de regio’s in Europa.

-          Het uitgangspunt van ‘science diplomacy’ is belangrijk om internationale partnerschappen en samenwerkingsverbanden vorm te geven.

-          De diversiteit aan onderzoeks- en innovatiesystemen in de lidstaten vereist dat (missie-gedreven) beleid ruimte laat voor maatwerk en flexibiliteit.

Context

De Research, Innovation and Science Policy Experts-groep is in 2014 opgezet om commissaris Moedas, die toentertijd aantrad, te voorzien van advies met betrekking tot onderzoeks- en innovatiebeleid. De zeven reflecties vormen het sluitstuk van dit werk. Nu de termijn van Moedas ten einde loopt, wordt ook RISE opgeheven. Met het rapport geeft de groep de nieuwe Commissie - en in het bijzonder beoogd commissaris Gabriel - enkele belangrijke opdrachten mee.

Meer informatie: 

Publicatie RISE: Final Reflections of the RISE Group
Artikel Neth-ER: Mazzucato: Vijf criteria voor missies in KP9
Artikel Neth-ER: Grotere focus sociale innovatie Horizon Europe nodig
Artikel Neth-ER: Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker
Artikel Neth-ER: RISE: Tijd om écht te luisteren naar de Europese bevolking
Artikel Neth-ER: Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven
Artikel Neth-ER: Mariya Gabriel zo goed als zeker door na geslaagde hoorzitting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt...

Lees meer

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator?

De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor Innovation Fund

De Europese Commissie is op zoek naar evaluatoren voor het Innovation Fund. Het fonds zal zich in het kader van de Green Deal richten op de financiering van innovatieve technologieën en projecten...

Lees meer

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën

Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor...

Lees meer