Politiek akkoord MFK bereikt!

27 juni 2013

Na maanden onderhandelen tussen het Europees Parlement (EP) en de Raad van de Europese Unie is er een akkoord bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020. Hiermee is er een eind gekomen aan de onduidelijkheid en verwarring die er de afgelopen tijd is ontstaan over het MFK.

Even terug… 
De onderhandelingen over het MFK zijn al een tijd gaande. De Europese Commissie (EC) heeft in 2011 een voorstel voor het MFK gedaan van 1.033 miljard euro. Hoewel De Raad hierover in 2012 nog geen overeenstemming kon vinden, werd er in februari 2013 een akkoord over 960 miljard euro bereikt. Dit betekende een vermindering van het budget, dat ook een effect zou hebben op de budgetverdeling van programma’s als Erasmus+, Horizon 2020 en het Cohesiebeleid. In maart 2013 heeft het EP een resolutie aangenomen waarin het akkoord van de Raad werd afgewezen. Het EP wilde een aantal wijzigingen in het MFK: flexibilisering, een herzieningsclausule, een systeem van eigen middelen en eenheid van het budget, waardoor de Europese burgers beter inzicht hebben waar het EU geld heen gaat.

Het akkoord
In een gezamenlijke persconferentie kondigden Schulz, voorzitter van het EP, Barroso, voorzitter van de EC en Kenny, namens het Ierse voorzitterschap, het akkoord aan. Tijdens de onderhandelingen zijn door alle partijen harde verwijten gemaakt op onder meer Twitter. Toch waren de vertegenwoordigers van de EU-instellingen blij met het bereikte akkoord, dat ook belangrijk is voor de groei in de EU. Er is lang over onderhandeld en alle partijen hebben compromissen moeten sluiten, meldde Barroso. Hij benadrukte ook dat het MFK noodzakelijk is voor onderzoek, onderwijs en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Het bereikte akkoord is gebaseerd op het akkoord van de Raad met een aantal aanpassingen van het EP. Er is meer flexibiliteit ingebouwd, zodat de bedragen in zijn volledigheid gebruikt kunnen worden de komende jaren. Zo kunnen overschotten op een post gebruikt worden om tekorten elders op de begroting op te vangen. Ook de herzieningsclausule, die het EP graag in het akkoord wilde, is toegekend. Tot slot was de begroting van 2013 gekoppeld aan het MFK. Hierover is hiermee dan ook overeenstemming bereikt.

Het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie heeft dus in de laatste dagen van haar voorzitterschap ook dit dossier kunnen afsluiten, na eerdere successen in de Erasmus+ en Horizon 2020 onderhandelingen.

Tijdlijn
Hoe het budget precies verdeeld wordt over de programma’s en het akkoord er precies uitziet, zal waarschijnlijk op korte termijn bekend worden. Hoewel eerder geluiden opgingen dat het EP tegen het voorstel zou stemmen, zei Schulz zich hard te maken voor een meerderheid in het EP. Dit is ook gebleken in de stemming over een gezamenlijke resolutie van de EVP, ALDE en S&D. In de resolutie werd het MFK, zoals dat er nu ligt, geaccepteerd door het EP. Met een ruime meerderheid werd deze resolutie tijdens de plenaire vergadering van 3 juli 2013 aangenomen. Dit betekent dat het EP aan het begin van de herfst nog plenair over het gehele akkoord zal stemmen en de verwachting is dat ook dit een meerderheid zal verkrijgen. De Europese Raad heeft zijn goedkeuring over het akkoord inmiddels gegeven. Tijdens de vergadering van de raadsconfiguratie ECOFIN op 9 juli 2013 zal er gestemd worden over de begroting van 2013.            

Meer informatie
Persbericht: Elements of the political agreement on the European Union's future budget 2014-2020
PersberichtEU budget: Parliament accepts negotiated MFF 2014-2020 package
Speech: Multiannual Financial Framework: political agreement reached - Statement by President Barroso following his meeting with the President of the European Parliament, Martin Schulz, and Taoiseach Enda Kenny for the Irish Presidency of the Council
Publicatie: Herman Van Rompuy, President of the European Council, welcomes the agreement on the MFF 2014-2020
Neth-ER artikel: Zwarte rook uit schoorsteen EP: geen akkoord MFK
Neth-ER artikel: Gat EU begroting 2013 deels gedicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Steun de Digital Skills and Jobs Coalition

De Digital Skills and Jobs Coalition doet een oproep aan organisaties binnen Europa om zich middels een belofte te committeren aan het ondersteunen van digitale vaardigheden. Door de huidige...

Lees meer

De mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021

Waar de MFK-onderhandelingen vorige maand nog de Europese politieke agenda bepaalden, lijkt het doemscenario van geen akkoord door de coronacrisis steeds dichterbij te komen. Wat zou de impact zijn...

Lees meer

Cedefop presenteert toekomstscenario’s beroepsonderwijs Europa

Cedefop heeft drie scenario’s voor de toekomst van het beroepsonderwijs in Europa gepresenteerd in een rapport waarin de resultaten van een driejarig onderzoeksproject over de veranderende rol van...

Lees meer

Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, waarbij drie noodmaatregelen de Europese bevolking en bedrijven moeten ondersteunen in de...

Lees meer