Partnerschappen moeten samenhangender en transparanter

8 september 2017

Europese instrumenten voor partnerschappen zijn niet open, transparant en samenhangend genoeg, blijkt uit een rapport dat is gepubliceerd in opdracht van de Estse regering. Dit leidt tot inefficiëntie en overbodige kosten. Ook is er onvoldoende zicht op de toegevoegde waarde van de instrumenten.

Wirwar van partnerschappen

Het landschap van instrumenten voor partnerschappen is complex en onsamenhangend. Hierdoor is sprake van ineffectiviteit, inefficiëntie en onnodige administratieve kosten. Dit blijkt uit het rapport Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships van de Technopolis Group in opdracht van de Estse regering.

De partnerschapsinstrumenten zijn in het leven geroepen om fragmentatie in de onderzoekswereld tegen te gaan. Systematische en transparante processen voor het selecteren en voorbereiden van nieuwe partnerschappen zouden volgens de onderzoekers voor meer samenhang tussen de instrumenten moeten zorgen. Daarnaast bevelen de onderzoekers aan het aantal instrumenten terug te brengen en slechts te focussen op de ontwikkeling van de meest kansrijke instrumenten.

Europese toegevoegde waarde

Er is weinig bewijs voor de toegevoegde waarde van de instrumenten voor het Europese onderzoeksveld. De impact en effectiviteit van de instrumenten is onduidelijk doordat er een gebrek is aan systematische evaluatie van de partnerschappen. Daarom adviseren de onderzoekers de Europese Commissie om processen in te richten om de impact van instrumenten als PPPs, Article 185 Initiatives en European Innovation Partnerships te meten.

Daarnaast wordt er op een onvoldoende transparante manier toezicht gehouden en ontbreken gegevens over inkomsten, opbrengsten en activiteiten. Beschikbaarheid van deze data is nodig om de Europese toegevoegde waarde van partnerschappen vast te kunnen stellen.

Context

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Estse voorzitterschap en beoogt de complexiteit van het systeem van partnerschappen in kaart te brengen. Het rapport wordt gebruikt als input voor KP9 en is tevens besproken tijds de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 25 juli in Tallinn.

Meer informatie

Publicatie rapport: Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships
Dossier Neth-ER: Partnerschappen
Artikel Neth-ER: Ests voorzitterschap zet in op open en innovatief Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Adviesgroep: FET als motor voor Europees O&I

Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden aan het Future and Emerging Technologies (FET) programma en FET moet gepositioneerd worden als motor voor onderzoek en innovatie in Europa. Dat stelt de...

Lees meer

Bohemia: vier transities als kader voor O&I-beleid

Vier transities als referentiekader EU-beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) moet aansluiten bij de transities die de maatschappij door zal maken. Dit adviseert het Bohemia consortium in...

Lees meer

EC vernieuwt ‘Stairway to Excellence’-initiatief

De Europese Commissie vernieuwt het initiatief ‘Stairway to Excellence’. Dat staat in een persbericht van de Europese Commissie. Dit initiatief helpt regio’s met een achterstand op het gebied van...

Lees meer

Universiteiten willen 160 miljard en nieuwe budgetverdeling voor Horizon Europe

Het totale budget voor Horizon Europe moet worden verhoogd naar 160 miljard en de voorgestelde budgetverdeling moet worden herzien. Dat stellen veertien universiteitsnetwerken in een gezamenlijk...

Lees meer