Opzet post-2015 onderwijsdoelen af

11 juni 2014

De einddatum van de millenniumdoelen komt in zicht en daarom zet UNESCO zich in om een nieuwe agenda voor 2015-2030 te ontwikkelen. Tijdens de Global Meeting on Education for All is er een overeenkomst bereikt tussen de verschillende organisaties over zeven onderwijsdoelstellingen, die onder andere de onderwerpen basisonderwijs, burgerschap, leraren en geletterdheid beslaan.

De verschillende organisaties zijn in Muscat overeengekomen dat onderwijs een expliciet, alleenstaand doel moet zijn in de post-2015 agenda. Het voorgestelde doel is “to ensure equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030”.

Hieronder vallen verschillende thema’s met doelstellingen die in 2030 gehaald zouden moeten worden:

  • Kinderopvang en vroegtijdse/voorschools onderwijs: x% van de kinderen is klaar voor basisschool door de deelname aan kwalitatief goede kinderopvang en voorschools onderwijs.
  • Basisonderwijs: Alle kinderen voltooien gratis en verplicht onderwijsprogramma van minimaal negen jaar.
  • Jongeren en volwassenen geletterdheid: Alle jeugd en minimaal x% van de volwassenen behalen een niveau van bekwaamheid van geletterdheid.
  • Werkvaardigheden: x% van de jeugd en volwassenen heeft de kennis en vaardigheden om te kunnen werken en leven.
  • Burgerschap- en duurzame ontwikkelingsvaardigheden: Alle studenten verwerven vaardigheden, kennis en waarden om een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame en vreedzame samenleving.
  • Leraren: Alle studenten worden onderwezen door leraren die kwalitatief goed opgeleid zijn en gemotiveerd en ondersteund worden.
  • Financiering van onderwijs: Alle landen wijzen op z’n minst 4-6% procent van hun BBP of minimaal 15-20% van hun publieke financiering toe aan onderwijs.

 

Lever een bijdrage
Wanneer mensen in de discussie willen deelnemen over het monitoren en meten van de onderwijsdoelstellingen kunnen ze dit doen op de World Education Blog.

Tijdlijn
Deze opzet voor de onderwijsdoelstellingen dienen als input voor de World Education Foum van mei 2015 en de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. 

Meer informatie
Persbericht: Key milestones reached for new education goals
Persbericht: The Muscat Agreement: New proposed post 2015 global education goal and targets announced today
Blog: World Education Blog

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Hoe krijg je meer meisjes in het STEM-klaslokaal?

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in STEM-gebieden. Om meer gendergelijkheid in STEM-gebieden in het tertiair onderwijs te krijgen, doet de denktank EENEE aanbevelingen voor hervormingen...

Lees meer