Op de agenda: oktober

27 september 2017

Oktober zal onder andere in het teken staan van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018. Ook zullen de werkprogramma’s voor de jaren 2018-2020 voor Horizon 2020 worden gepubliceerd. Verder zijn digitalisering en de Brexit deze maand een belangrijk onderwerp.

Commissie Werkprogramma 2018 (-2020)

Op 24 oktober wordt het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018 verwacht. In dit werkprogramma presenteert de Commissie welke initiatieven zij uit de State of the Union speech en de Letter of Intent van Commissievoorzitter Juncker in 2018 wil realiseren. Zo beoogt de Commissie in 2018 een boost te geven aan banen, groei en investeringen. Dit doet ze door allereerst in te zetten op de voltooiing van de Digital Single Market. Verschillende voorstellen, plannen en maatregelen om vrij dataverkeer en cybergevaren tegen te gaan zullen worden gepresenteerd. Verder zal er in het werkprogramma dieper worden ingegaan op de aangekondigde initiatieven onder EU-strategie voor industriebeleid en zullen de resterende initiatieven van de New Skills Agenda worden voltooid, met name door de implementatie van de Raadsaanbeveling over Upskilling Pathways en de uitbreiding van de Blueprint for Sectoral cooperation on skills naar meerdere industriële sectoren. Daarnaast zal het Circular economy package worden afgerond en de implementatie van het Europese Defensie Fonds worden uitgediept. EFSI 2.0, de Energie Unie, klimaatbeleid en migratie zullen ook speerpunten in het Werkprogramma zijn.

Op het terrein van onderzoek zal de Commissie op 27 oktober de laatste Horizon 2020 Werkprogramma’s 2018-2020 presenteren. In de nieuwe serie werkprogramma’s zal de focus meer liggen op de impact van Horizon 2020, op doorbraken in innovatie en er zal meer aandacht zijn voor internationale samenwerking.

Brexit

Van 2 tot en met 5 oktober vindt de maandelijkse plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg plaats. Het Parlement zal een debat organiseren over de Brexit onderhandelingen in aanloop naar de Europese Raad op 19 en 20 oktober. De Raad voor Algemene Zaken bespreekt deze Brexitonderhandelingen op 17 oktober.

Digitalisering

Het Europees Parlement en de Europese Raad zullen het in oktober ook hebben over digitalisering.Het Europees Parlement zal stemmen over het verslag over de strijd tegen cybercriminaliteit. Hierin wordt onder andere gevraagd om uitbreiding van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van producenten van innovatieve software.

De Europese regeringsleiders zullen tijdens de Europese Raad voortbouwen op de uitkomsten van de Digital Summit in Tallinn op 29 september over de toekomst van digitale innovatie in Europa. Ook zal de Europese Raad de balans opmaken van de implementatie van de Digital Single Market.

En verder in oktober…

Ook organiseert het Estse voorzitterschap verschillende bijeenkomsten in Tallinn. Zo is er op 12 oktober de conferentie European Research Excellence - Impact and Value for Society. De resultaten van deze conferentie zullen worden gebundeld in de Tallinn Call for Action: een verklaring waarmee het Estse Voorzitterschap het debat over de vormgeving van KP9 wil beïnvloeden.

Van 8 tot en met 10 oktober zullen de Directeuren-Generaal voor Beroepsopleidingen het hebben over leer-werktrajecten en stages. In oktober wordt tevens een Raadsaanbeveling verwacht over A European Quality Framework for Apprenticeships.

Meer informatie:

Neth-ER artikel: State of the Union: geen duidelijke rol onderzoek en onderwijs
Neth-ER artikel: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Neth-ER artikel: Geen tijd te verliezen bij implementatie Digital Single Market
Neth-ER: artikel: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Neth-ER artikel: Nieuwe sectoren binnen Blueprint for sectoral cooperation on skills
Neth-ER artikel: Raadsconclusies over skills en radicalisering
Neth-ER artikel: Eerste Horizon 2020 werkprogramma’s 2018-2020 online
Neth-ER artikel: Betere Europese kwaliteitscriteria stages nodig
Dossier Neth-ER: Brexit
Dossier Neth-ER: Digitalisering
Agenda Europese Raad: Annotated draft agenda, European Council, 19-20 October 2017
Agenda Plenaire Vergadering Europees Parlement: Draft Agenda 02/05-10-2017
Rapport Europese Commissie: State of the Union 2017
Rapport: A European Quality Framework for Apprenticeships
Evenement: Tallinn Digital Summit
Conferentie: European Research Excellence - Impact and Value for Society

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Gaat EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Het doel van de EU, vastgelegd in de Europa 2020 strategie om in 2020 minimaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O), is nog lang niet in...

Lees meer

VK wil samenwerking onderzoek en onderwijs na Brexit voortzetten

Het Verenigd Koninkrijk (VK) streeft naar verregaande samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie na de Brexit. Het Britse kabinet heeft een white paper gepresenteerd waarin zij...

Lees meer

EU-Budget 2019: Raad en EP reageren op EC-voorstel

De Raad gaat niet mee met het voorstel van de Commissie om de uitgaven voor Horizon 2020 te laten stijgen in het budget van 2019. Zij adviseert een minder grote stijging dan de Commissie voorzien...

Lees meer

ESIF-steun kan beter bijdragen aan de digitale agenda

Steun van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) moet beter ingezet worden voor de verspreiding van digitale technologieën. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Europees...

Lees meer