Op de agenda: november

31 oktober 2018

November wordt een beslissende maand voor de onderhandelingen voor de EU-kennisprogramma’s na 2020. Verwacht wordt dat in de Raad voor zowel Horizon Europe als voor Erasmus een gedeeltelijk akkoord bereikt wordt. Daarnaast zet het Parlement in op een stemming over Horizon Europe in de plenaire vergadering eind november. Verder organiseert Neth-ER haar jaarlijkse internationale netwerkevenement in Brussel op 22 november.

Raad van de EU

Op 26 november zal er een Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport plaatsvinden, waar Erasmus besproken wordt. Het Oostenrijks voorzitterschap streeft ernaar om een gedeeltelijk akkoord te bereiken over Erasmus. Dit betekent dat over de inhoud een akkoord is, maar voor het budget de onderhandelingen voor het meerjarig financieel kader (MFK) worden afgewacht. 

Horizon Europe staat op de agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 30 november. Het Oostenrijks voorzitterschap zet er eveneens op in om een gedeeltelijke overeenkomst voor Horizon Europe te bereiken. Ook zal gesproken worden over het strategisch planningsproces. Het Oostenrijks voorzitterschap streeft ernaar om tijdens deze bijeenkomst keuzes te maken over de domeinen voor missies en partnerschappen, die opgenomen zullen worden in het specifieke programma voor de implementatie van Horizon Europe. Daarnaast zullen er naar verwachting Raadsconclusies aangenomen worden over de Europese onderzoeksruimte (ERA). 

Europees Parlement

Het Europees Parlement verwacht ook haar standpunt in te nemen voor Horizon Europe. De commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) stemt naar verwachting op 21 november over Horizon Europe. De commissie Regionale ontwikkeling (REGI) zal naar verwachting op 22 november stemmen over de gezamenlijke regels voor de Europese Structuur en Investeringsfondsen na 2020.

Europese Commissie

Op 21 november zal de Commissie de jaarlijkse groeianalyse presenteren in het kader van het Europees semester. Hierin schetst de Commissie de meest urgente economische en sociale prioriteiten in de Europese Unie voor het komende jaar. Het gaat daarbij om de overkoepelende thema's die de EU als geheel aangaan.

Neth-ER netwerkevenement 22 november

Neth-ER organiseert op 22 november haar jaarlijkse internationale netwerkevenement. Het thema dit jaar is ‘Knowledge first: ambitions for the future of Europe’. Gert Jan Koopman, directeur-generaal van DG Begroting, zal de keynote speech verzorgen. Aanmelden kan via deze link.

Overige evenementen

Verder organiseert het Oostenrijks voorzitterschap op 23 november de lancering van de European Open Science Cloud tijdens een evenement in Wenen.

Daarnaast organiseert het Oostenrijks voorzitterschap de volgende andere evenementen in Wenen:

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Raad Concurrentievermogen: excellentie moet basis blijven voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Register now: Neth-ER annual international networking event 22 November  
Artikel Neth-ER: EP rapporteur: Erasmus budget moet verdriedubbeld
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Hoe kan ik iemand afmelden voor Neth-ER annual international networking event op 22 november a.s. in Brussel. Ik hoor graag van je. Met vriendelijke groet, Jacqueline

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

CULT-commissie neemt positie in over Erasmus

Hoewel de Parlementaire commissie CULT het voorstel van de Europese Commissie over het Erasmusprogramma steunt, stelt zij ook een aantal verbeterpunten voor, waaronder het vergroten van de...

Lees meer