Op de agenda: november

31 oktober 2018

November wordt een beslissende maand voor de onderhandelingen voor de EU-kennisprogramma’s na 2020. Verwacht wordt dat in de Raad voor zowel Horizon Europe als voor Erasmus een gedeeltelijk akkoord bereikt wordt. Daarnaast zet het Parlement in op een stemming over Horizon Europe in de plenaire vergadering eind november. Verder organiseert Neth-ER haar jaarlijkse internationale netwerkevenement in Brussel op 22 november.

Raad van de EU

Op 26 november zal er een Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport plaatsvinden, waar Erasmus besproken wordt. Het Oostenrijks voorzitterschap streeft ernaar om een gedeeltelijk akkoord te bereiken over Erasmus. Dit betekent dat over de inhoud een akkoord is, maar voor het budget de onderhandelingen voor het meerjarig financieel kader (MFK) worden afgewacht. 

Horizon Europe staat op de agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 30 november. Het Oostenrijks voorzitterschap zet er eveneens op in om een gedeeltelijke overeenkomst voor Horizon Europe te bereiken. Ook zal gesproken worden over het strategisch planningsproces. Het Oostenrijks voorzitterschap streeft ernaar om tijdens deze bijeenkomst keuzes te maken over de domeinen voor missies en partnerschappen, die opgenomen zullen worden in het specifieke programma voor de implementatie van Horizon Europe. Daarnaast zullen er naar verwachting Raadsconclusies aangenomen worden over de Europese onderzoeksruimte (ERA). 

Europees Parlement

Het Europees Parlement verwacht ook haar standpunt in te nemen voor Horizon Europe. De commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) stemt naar verwachting op 21 november over Horizon Europe. De commissie Regionale ontwikkeling (REGI) zal naar verwachting op 22 november stemmen over de gezamenlijke regels voor de Europese Structuur en Investeringsfondsen na 2020.

Europese Commissie

Op 21 november zal de Commissie de jaarlijkse groeianalyse presenteren in het kader van het Europees semester. Hierin schetst de Commissie de meest urgente economische en sociale prioriteiten in de Europese Unie voor het komende jaar. Het gaat daarbij om de overkoepelende thema's die de EU als geheel aangaan.

Neth-ER netwerkevenement 22 november

Neth-ER organiseert op 22 november haar jaarlijkse internationale netwerkevenement. Het thema dit jaar is ‘Knowledge first: ambitions for the future of Europe’. Gert Jan Koopman, directeur-generaal van DG Begroting, zal de keynote speech verzorgen. Aanmelden kan via deze link.

Overige evenementen

Verder organiseert het Oostenrijks voorzitterschap op 23 november de lancering van de European Open Science Cloud tijdens een evenement in Wenen.

Daarnaast organiseert het Oostenrijks voorzitterschap de volgende andere evenementen in Wenen:

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Raad Concurrentievermogen: excellentie moet basis blijven voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Register now: Neth-ER annual international networking event 22 November  
Artikel Neth-ER: EP rapporteur: Erasmus budget moet verdriedubbeld
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
  

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Hoe kan ik iemand afmelden voor Neth-ER annual international networking event op 22 november a.s. in Brussel. Ik hoor graag van je. Met vriendelijke groet, Jacqueline

Gerelateerde artikelen

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

China en African Academy of Sciences spreken steun uit voor Plan S

China heeft haar steun uitgesproken voor Plan S. Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, zegt tegen ScienceBusiness...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Europese Universiteiten kunnen samenwerkingen hoger onderwijsinstellingen verdiepen

Europese Universiteiten kunnen intensievere samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen mogelijk maken door administratieve en juridische belemmeringen weg te nemen. Dat stelt het Joint Research...

Lees meer