Op de agenda: november

26 oktober 2017

November is weer een drukke maand in Brussel. Zo zal er een Onderwijsraad plaatsvinden en zullen de Raad en het Parlement naar verwachting een akkoord bereiken over de begroting voor 2018. Ook organiseert Neth-ER haar jaarlijkse netwerkevenement op 22 november.

Onderwijsraad

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport op 20 en 21 november wordt de eerste Raadsvergadering voor de kersverse minister Van Engelshoven. Tijdens de Raad worden naar verwachting raadsconclusies aangenomen over de moderniseringsagenda hoger onderwijs en een raadsaanbeveling over het Commissievoorstel over het volgen van afgestudeerden. Ook zal worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het herziene Europass raamwerk, waarover nu een triloog plaatsvindt tussen Raad en Parlement.

Begroting 2018

Op 20 november komt er een einde aan de onderhandelingsperiode tussen het Europees Parlement en de Raad over de begroting voor 2018. De Raad en het Parlement hebben gezamenlijk de bevoegdheid om de begroting voor 2018 vast te stellen, maar hebben uiteenlopende standpunten over de bedragen in de begroting, onder andere over de financiering van Horizon 2020. De Raad stelt een bezuiniging voor van bijna 500 miljoen op Horizon 2020 voor, terwijl het Parlement een verhoging van 65 miljoen voorziet. Omdat de Raad en het Parlement geen akkoord hebben bereikt, begint op 31 oktober een bemiddelingsperiode van drie weken. In deze drie weken moeten de beide instellingen een gezamenlijk standpunt vaststellen over de begroting voor 2017. Dit akkoord moet uiterlijk op 20 november 2018 bereikt worden. Als dit niet lukt, zal de Commissie met een nieuw begrotingsvoorstel voor 2018 moeten komen.

Commissie: E&T monitor en Europees Semester

In november komt de Europese Commissie met de jaarlijkse Onderwijs- en opleidingsmonitor. Deze Monitor toont de ontwikkeling op het gebied van de Europa 2020-doelstellingen voor wat betreft schooluitval en afronding tertiair onderwijs. Ook bevat de monitor de Europa 2020-benchmarks voor deelname aan onderwijs en opvang voor jonge kinderen, volwassenenonderwijs, ondermaatse prestaties voor basisvaardigheden en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van pas afgestudeerden.

Daarnaast gaat ook het Europees Semester, de cyclus van coördinatie van het economisch en het begrotingsbeleid van de lidstaten, van start en presenteert de Commissie in november de Jaarlijkse Groeianalyse voor 2018. De Jaarlijkse Groeianalyse schetst de meest urgente economische en sociale prioriteiten waarop de Europese Unie en haar lidstaten zich komende 18 maanden zullen richten.

VET Skills Week

Van 20 tot en met 24 november vindt de tweede VET Skills Week plaats. Het doel van de VET Skills week is om de aantrekkelijkheid en excellentie in het middelbaar beroepsonderwijs te vergroten Dit jaar is gekozen voor de thema’s mobiliteit, partnerschappen tussen mbo-scholen en ondernemers en sectorale samenwerking. In het kader van de VET Skills Week organiseren Neth-ER, Vleva, de regio Hauts-de-France en het Europees Parlement op 7 november een seminar over studentenmobiliteit in het mbo in de grensregio.

Evenementen

Op 22 november organiseert Neth-ER haar high-level internationale netwerkevenement met als thema Europe’s need for knowledge”. Tijdens het evenement zullen de bestuurders van de leden van Neth-ER in gesprek gaan de medewerkers van de Europese Commissie en Europarlementariërs over het grote belang van voldoende investeringen in kennis voor de toekomst van Europa. Ook u kunt daarbij zijn door u te registreren via de volgende link.
Daarnaast organiseert het Estse voorzitterschap de EU Open Data Portal Datathlon  op 16 november en wordt op 20 tot en met 23 november het evenement Why does e-health matter for patient safety georganiseerd.
Ook zijn op 20 en 21 november de Broadband Days 2017 van de Europese Commissie.

Meer informatie

Artikel Neth-ER: Register now: Neth-ER Event ‘Europe’s need for knowledge’
Artikel Neth-ER: Begroting 2018: mogelijke stijging H2020 en E+
Artikel Neth-ER: Vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs
Artikel Neth-ER: Europass: eerst verbeteren dan implementeren 
Artikel Neth-ER: Maak Europees onderwijs relevanter en inclusiever! 
Artikel Neth-ER: NL investeert nog te weinig in onderzoek en innovatie 


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

Hoogste Nederlandse ambtenaren Commissie wisselen

Topambtenaren Robert-Jan Smits en Alexander Italianer verlaten hun huidige posten bij de Europese Commissie. Robert-Jan Smits, directeur-generaal van DG Research and Innovation (RTD), zal een nieuwe...

Lees meer

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om...

Lees meer

OESO: geef leerlingen grotere rol in eigen leertraject

Voor een goede voorbereiding op de toekomst moeten studenten transversale competenties ontwikkelen. Dit staat in een position paper van de OESO als onderdeel van het Learning Framework 2030....

Lees meer

NQFs hebben sleutelrol in implementatie EQF

De belangrijke rol van Nationale Kwalficatiekaders (NQFs) wordt bevestigd in een rapport van Cedefop. NQFs dragen onder andere bij aan een versterkt en consistent gebruik van leeropbrengsten, het...

Lees meer