Op de agenda: mei

2 mei 2019

Welke richting zal Europa inslaan? En wie zullen de komende vijf jaar invulling geven aan het toekomstig EU-beleid? Deze vragen staan de komende maand centraal. De regeringsleiders en staatshoofden zullen samenkomen in Sibiu voor een informele top over de Strategische Agenda, waarna eind mei alle EU-burgers naar de stembus mogen om een nieuw Parlement te verkiezen. Daarnaast staat er een Onderwijsraad gepland en staat onderzoek op de agenda tijdens de Raad voor Concurrentievermogen.   

Europese verkiezingen

Met nog minder dan een maand te gaan is de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement in volle gang. Van 23 tot 26 mei mogen alle Europese burgers hun stem uitbrengen – in Nederland op 23 mei. Het ziet ernaar uit dat ook het Verenigd Koninkrijk mee zal doen met de verkiezingen. Dit betekent dat het aantal zetels in het Parlement en de verdeling daarvan per lidstaat voorlopig gelijk blijft: door de Brexit zou het totaal aantal zetels verminderen en een aantal herverdeeld worden. Op 4 juni wordt de uitslag officieel vastgesteld, waarna begin juli de eerste plenaire vergadering van het nieuwe Parlement zal plaatsvinden.

EU-leiders bespreken de toekomst van Europa

Op 9 mei zullen de regeringsleiders en staatshoofden in Sibiu de nieuwe Strategische Agenda van de Europese Unie bespreken: welke richting moet de EU de komende vijf jaar inslaan? In de aanloop naar de top in Sibiu hebben twee jaar lang verschillende thema’s centraal gestaan in de “Leaders Agenda” over de toekomst van Europa. Deze bijeenkomst in Sibiu is het sluitstuk waarop alle discussies van de afgelopen twee jaar samenkomen, om zo nieuwe prioriteiten en strategische doelen voor de EU voor 2019 – 2024 vast te stellen. Omdat de top voorafgaat aan de verkiezingen, zal een definitieve strategische agenda naar verwachting pas daarna worden vastgesteld door de Europese Raad.

Ministerraden voor onderwijs en onderzoek

Op 22 mei staat er een Onderwijsraad gepland. Naast een Raadsaanbeveling voor het leren van talen, zullen de ministers naar verwachting Raadsconclusies over Upskilling Pathways aannemen. Ook zullen zij tijdens een lunchdebat spreken over de bijdrage die onderwijs aan sociale cohesie kan leveren. Daarnaast zal de Raad Concurrentievermogen samenkomen, welke op 28 mei in het teken staat van onderzoek.  

Evenementen in mei

Met de verkiezingen in het vooruitzicht worden er een aantal evenementen georganiseerd:

  • Op 4 mei kan iedereen de Europese instellingen in Brussel bezoeken voor de Open Day of the European Institutions
  • Het Huis van de Nederlandse Provincies organiseert op 9 mei een debat in Utrecht met de Nederlandse EU-lijsttrekkers;
  • Op 16 mei organiseert de VSNU samen met het Montesquieu Instituut en de TU Delft een  verkiezingsdebat dat in het teken staat van Kennis en Europa.   

Meer informatie: 

Neth-ER artikel: Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie
Neth-ER artikel: Commissie wil automatische erkenning van diploma’s in Europa
Neth-ER artikel: Opnieuw uitstel voor Brexit

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering

Nederland hoort bij de koplopers van de OESO als het gaat over digitale vaardigheden, waardoor zij kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer