Op de agenda: mei

2 mei 2019

Welke richting zal Europa inslaan? En wie zullen de komende vijf jaar invulling geven aan het toekomstig EU-beleid? Deze vragen staan de komende maand centraal. De regeringsleiders en staatshoofden zullen samenkomen in Sibiu voor een informele top over de Strategische Agenda, waarna eind mei alle EU-burgers naar de stembus mogen om een nieuw Parlement te verkiezen. Daarnaast staat er een Onderwijsraad gepland en staat onderzoek op de agenda tijdens de Raad voor Concurrentievermogen.   

Europese verkiezingen

Met nog minder dan een maand te gaan is de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement in volle gang. Van 23 tot 26 mei mogen alle Europese burgers hun stem uitbrengen – in Nederland op 23 mei. Het ziet ernaar uit dat ook het Verenigd Koninkrijk mee zal doen met de verkiezingen. Dit betekent dat het aantal zetels in het Parlement en de verdeling daarvan per lidstaat voorlopig gelijk blijft: door de Brexit zou het totaal aantal zetels verminderen en een aantal herverdeeld worden. Op 4 juni wordt de uitslag officieel vastgesteld, waarna begin juli de eerste plenaire vergadering van het nieuwe Parlement zal plaatsvinden.

EU-leiders bespreken de toekomst van Europa

Op 9 mei zullen de regeringsleiders en staatshoofden in Sibiu de nieuwe Strategische Agenda van de Europese Unie bespreken: welke richting moet de EU de komende vijf jaar inslaan? In de aanloop naar de top in Sibiu hebben twee jaar lang verschillende thema’s centraal gestaan in de “Leaders Agenda” over de toekomst van Europa. Deze bijeenkomst in Sibiu is het sluitstuk waarop alle discussies van de afgelopen twee jaar samenkomen, om zo nieuwe prioriteiten en strategische doelen voor de EU voor 2019 – 2024 vast te stellen. Omdat de top voorafgaat aan de verkiezingen, zal een definitieve strategische agenda naar verwachting pas daarna worden vastgesteld door de Europese Raad.

Ministerraden voor onderwijs en onderzoek

Op 22 mei staat er een Onderwijsraad gepland. Naast een Raadsaanbeveling voor het leren van talen, zullen de ministers naar verwachting Raadsconclusies over Upskilling Pathways aannemen. Ook zullen zij tijdens een lunchdebat spreken over de bijdrage die onderwijs aan sociale cohesie kan leveren. Daarnaast zal de Raad Concurrentievermogen samenkomen, welke op 28 mei in het teken staat van onderzoek.  

Evenementen in mei

Met de verkiezingen in het vooruitzicht worden er een aantal evenementen georganiseerd:

  • Op 4 mei kan iedereen de Europese instellingen in Brussel bezoeken voor de Open Day of the European Institutions
  • Het Huis van de Nederlandse Provincies organiseert op 9 mei een debat in Utrecht met de Nederlandse EU-lijsttrekkers;
  • Op 16 mei organiseert de VSNU samen met het Montesquieu Instituut en de TU Delft een  verkiezingsdebat dat in het teken staat van Kennis en Europa.   

Meer informatie: 

Neth-ER artikel: Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie
Neth-ER artikel: Commissie wil automatische erkenning van diploma’s in Europa
Neth-ER artikel: Opnieuw uitstel voor Brexit

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

De zes ambities van Von der Leyen

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer