Op de agenda: mei

25 april 2018

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de onderhandelingen over de EU-begroting en de EU-programma’s na 2020. Ook staan verschillende Mededelingen en raadsconclusies voor onderwijs en Open Science op de agenda.

EU-begroting en programma’s na 2020

Op 2 mei zal de Commissie het voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020 publiceren. Dit zal ook informatie bevatten over de voorgestelde budgetten voor de kennisprogramma’s. De Commissie zal het voorstel voor het MFK dezelfde dag nog toelichten in het Europees Parlement. Vanaf eind mei zal de Commissie voorstellen publiceren voor de verschillende programma’s die na 2020 van start zullen gaan. Op dit moment worden op 29 mei de voorstellen verwacht voor Erasmus+ en het cohesiebeleid. Het voorstel voor KP9 wordt begin juni verwacht. Neth-ER zal op 26 juni een internationaal seminar organiseren over de voorstellen voor Erasmus+, KP9 en Cohesiebeleid post-2020.

Onderwijs

De Commissie zal ook half mei met een pakket aan Mededelingen komen op het gebied van onderwijs, als opvolging van de Gothenburg Social Summit in november. Er worden Mededelingen verwacht over opvang en onderwijs voor jonge kinderen, het leren van talen en wederzijdse erkenning in het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook komt de Commissie met een Mededeling over de Europese Universiteitsnetwerken.

Tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport zal naar verwachting een debat worden gevoerd over het potentieel van universiteiten voor regionale groei en het promoten van ondernemerschap- en innovatievaardigheden. Tot slot vindt er een conferentie over het Bolognaproces plaats in Parijs.

Leidersagenda

Voorafgaand aan de EU-Western Balkans Summit op 17 mei zullen de regeringsleiders tijdens een diner met elkaar in gesprek gaan over Onderzoek en Innovatie (O&I) en digitalisering. De uitkomsten zullen naar verwachting worden meegenomen naar de formele Europese Raad in juni. Oorspronkelijk stond O&I in maart op de agenda, maar dit is uitgesteld.   

Raad Concurrentievermogen

Op 28 mei vindt de Raad Concurrentievermogen plaats. Daar zal Open Science, en specifiek de European Open Science Cloud op de agenda staan. Ook zullen raadsconclusies worden aangenomen over het versnellen van kenniscirculatie in de EU.

Meer informatie

Publicatie Raad: draft conclusions European Open Science Cloud
Publicatie Raad: draft conclusions Accelerating the circulation of knowledge in the EU
Website Raad: EU-Western Balkans Summit
Artikel Neth-ER: Richting een Europese Onderwijsruimte in 2025

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC wil stijging budget H2020 en Erasmus+ voor 2019

De budgetten voor Horizon 2020 en Erasmus+ zullen mogelijk stijgen in 2019. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting voor 2019 van de Europese Commissie. De Commissie stelt een stijging van Horizon 2020...

Lees meer

Drie-cycli-systeem nog niet in hele EHEA geïmplementeerd

Het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat) is nog niet in alle landen binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) geïmplementeerd. Dat staat in het rapport van het Uitvoerend Agentschap...

Lees meer

Nederland één van de koplopers Open Science

Nederland behoort tot de weinige lidstaten die beleid ontwikkeld en geïmplementeerd hebben op het gebied van Open Science. Dit blijkt uit een publicatie van de Commissie over de impact van een...

Lees meer

Neth-ER: centrale rol voor onderwijs, onderzoek en innovatie in toekomstig cohesiebeleid

Onderwijs, onderzoek en innovatie moeten prioriteit krijgen in het toekomstige Europese regiobeleid. Met deze boodschap overhandigden Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, Freddy Weima,...

Lees meer