Op de agenda: mei

25 april 2018

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de onderhandelingen over de EU-begroting en de EU-programma’s na 2020. Ook staan verschillende Mededelingen en raadsconclusies voor onderwijs en Open Science op de agenda.

EU-begroting en programma’s na 2020

Op 2 mei zal de Commissie het voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020 publiceren. Dit zal ook informatie bevatten over de voorgestelde budgetten voor de kennisprogramma’s. De Commissie zal het voorstel voor het MFK dezelfde dag nog toelichten in het Europees Parlement. Vanaf eind mei zal de Commissie voorstellen publiceren voor de verschillende programma’s die na 2020 van start zullen gaan. Op dit moment worden op 29 mei de voorstellen verwacht voor Erasmus+ en het cohesiebeleid. Het voorstel voor KP9 wordt begin juni verwacht. Neth-ER zal op 26 juni een internationaal seminar organiseren over de voorstellen voor Erasmus+, KP9 en Cohesiebeleid post-2020.

Onderwijs

De Commissie zal ook half mei met een pakket aan Mededelingen komen op het gebied van onderwijs, als opvolging van de Gothenburg Social Summit in november. Er worden Mededelingen verwacht over opvang en onderwijs voor jonge kinderen, het leren van talen en wederzijdse erkenning in het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook komt de Commissie met een Mededeling over de Europese Universiteitsnetwerken.

Tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport zal naar verwachting een debat worden gevoerd over het potentieel van universiteiten voor regionale groei en het promoten van ondernemerschap- en innovatievaardigheden. Tot slot vindt er een conferentie over het Bolognaproces plaats in Parijs.

Leidersagenda

Voorafgaand aan de EU-Western Balkans Summit op 17 mei zullen de regeringsleiders tijdens een diner met elkaar in gesprek gaan over Onderzoek en Innovatie (O&I) en digitalisering. De uitkomsten zullen naar verwachting worden meegenomen naar de formele Europese Raad in juni. Oorspronkelijk stond O&I in maart op de agenda, maar dit is uitgesteld.   

Raad Concurrentievermogen

Op 28 mei vindt de Raad Concurrentievermogen plaats. Daar zal Open Science, en specifiek de European Open Science Cloud op de agenda staan. Ook zullen raadsconclusies worden aangenomen over het versnellen van kenniscirculatie in de EU.

Meer informatie

Publicatie Raad: draft conclusions European Open Science Cloud
Publicatie Raad: draft conclusions Accelerating the circulation of knowledge in the EU
Website Raad: EU-Western Balkans Summit
Artikel Neth-ER: Richting een Europese Onderwijsruimte in 2025

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stelt regels kunstmatige intelligentie voor

Het Europees Parlement wil regels voor kunstmatige intelligentie om innovatie in goede banen te leiden en het vertrouwen onder de bevolking te vergroten. Als de Commissie de voorstellen voor een...

Lees meer

EP roept op tot actie om digitale kloof in het onderwijs te dichten

Investeringen en gerichte acties moeten de digitale kloof in het onderwijs in Europa dichten. Zo stelt het Europees Parlement in een recent aangenomen resolutie, waarin zij benadrukt dat de huidige...

Lees meer

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer