Op de agenda: maart

22 februari 2017

De lente is alweer in aantocht en ook in Brussel zijn de ontwikkelingen in volle gang. Zo wordt in maart onder andere de publieke consultatie voor de mid-term evaluatie Erasmus+ geopend en we verwachten de resultaten van de Bohemia study over de focus van KP9.

Erasmus+ publieke consultatie

In maart zal de publieke consultatie van de Europese Commissie voor de mid-term evaluatie Erasmus+ worden gelanceerd, waarin belanghebbenden en het algemene publiek feedback kunnen geven op het programma. Naast deze publieke consultatie zal de Commissie ook een externe evaluatie laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau waarin niet alleen het Erasmus+-programma wordt geëvalueerd, maar ook de lange termijn impact van voorgaande programma’s. Tevens wordt in juni voor iedere lidstaat een landenreport gepresenteerd. Eind 2017 zal het uiteindelijke resultaat van de mid-term evaluatie worden gepresenteerd waarin de resultaten van verschillende onderzoeken worden gebundeld.

EP over horizon 2020, KP9 en de New Skills Agenda

Op 23 maart wordt het conceptrapport besproken van de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie waarin het Europees Parlement het Horizon 2020-programma evalueert en vooruitkijkt naar KP9. Verder zullen de rapporteurs van de Commissie Werkgelegenheid en Commissie Onderwijs en Cultuur van het Europees Parlement begin maart in maart het eerste conceptrapport presenteren, waarin ze haar kijk op de acties voor de New Skills Agenda for Europe geven. Naar verwachting zullen de rapporteurs vragen om meer specifieke ambities, met name voor wat betreft ondernemerschap, leercontracten, opleiding van docenten en digitale vaardigheden. Na de presentatie van het conceptrapport kunnen de parlementsleden tot eind maart amendementen indienen.

Maltees voorzitterschap

Onder het Maltees voorzitterschap zal op 16 maart de European Research Area and Innovation Committee (ERAC) bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt naar verwachtingen ook de Bohemia study gepresenteerd, een studie die de maatschappelijke uitdagingen die KP9 moet gaan adresseren in beeld moet brengen, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Verder zal het voorzitterschap op 24 maart een conferentie organiseren genaamd Making VET a first choice: Access to Skills for Jobs, Social Cohesion and Equality.

Europees Semester

Op de eerstvolgende Raad Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbeleid (WSVCB) op 3 maart zal een beleidsdebat plaatsvinden over de sociale en werkgelegenheidsprioriteiten binnen het Europees Semester en Raadsconclusies worden aangenomen over de Jaarlijkse Groeianalyse en het Gemeenschappelijk Werkgelegenheidsrapport. Ook zal de Commissie de landenrapporten voor 2017 presenteren over de economische en sociale uitdagingen in alle lidstaten en de geboekte voortgang op alle eerdere EU-aanbevelingen in het kader van het Europees Semester en de Europa 2020 doelstellingen.

Evenementen in maart

De Zwitsers organiseren op 8 maart in Brussel de conferentie Getting it right: what are the best funding mechanisms for innovation?, waar ook Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Onderzoek en Innovatie aanwezig zal zijn. Op 15 maart vindt in Brussel de UAS4EUROPE conferentie Universities of Applied Sciences: Maximising Success in Horizon 2020 and beyond Learn! Network! Lobby! plaats waar onderzoekers en beleidsmedewerkers van hogescholen uit heel Europa elkaar zullen ontmoeten. De verschillende RTO’s zullen op 29 en 30 maart samenkomen in München op de jaarlijkse EARTO conferentie. Daarnaast zal ook EURASHE op 30 en 31 maart haar jaarlijkse conferentie houden, genaamd Professional Higher Education 4.0: A Change for Universities of Applied Sciences.

Meer informatie:
Artikel Neth-ER: Factsheet: mid-term evaluatie Erasmus+
Artikel Neth-ER: Hoe gaat KP9 eruit zien?
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

Raad spreekt zich uit voor kwaliteitskader leerwerkplekken

De Raad heeft veertien criteria vastgesteld om de kwaliteit en doeltreffendheid van leerwerkplekken in Europa te verbeteren. De aanbeveling tot het vormen van een Europees kader voor...

Lees meer

EP: Meer geld in lange-termijnbegroting voor KP9 en Erasmus+

Een groter deel van het meerjarig financieel kader (MFK) moet gebruikt worden voor de financiering van KP9 en Erasmus+. Dat stelt het Europees Parlement in het rapport over de Europese begroting na...

Lees meer

Belanghebbenden betrekken bij voorspelling toekomstige vaardigheden

Voor een goede vertaling van analyses naar concreet beleid over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in zowel OESO-landen als EU-landen moeten belanghebbenden beter geconsulteerd worden. Dit...

Lees meer

Science Europe: verhoging budget KP9 noodzakelijk

In het volgende meerjarig financieel kader moet meer geld toegekend worden aan KP9 om ervoor te zorgen dat de EU op mondiaal niveau kan concurreren. Ook moet het streven naar excellentie voor...

Lees meer