Op de agenda: juni

31 mei 2017

In de laatste maand van het Maltees voorzitterschap staan er nog een aantal belangrijke zaken op de agenda in Brussel. Zo zal de Europese Commissie twee discussienota’s publiceren als onderdeel van haar White Paper over de toekomst van de EU en zal in de Europese Raad gesproken worden over de onderhandelingen rondom Brexit na de Britse verkiezingen.

Discussienota’s toekomst EU

Begin juni presenteert de Europese Commissie haar discussienota over de toekomst van defensie in de EU. Daarnaast zal de Commissie op 28 juni een discussienota publiceren over de toekomst van het EU-budget. In deze nota zal naar verwachting een aantal scenario’s worden gepresenteerd. Op basis hiervan zal een voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader  na 2020  worden geschreven. Dit voorstel zal naar verwachting pas in 2018 naar buiten komen. De  beide discussienota’s zijn onderdeel van het in maart gepubliceerde White Paper van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Ter ondersteuning van het White Paper zullen er in totaal vijf discussienota’s gepubliceerd worden. De overige, al gepubliceerde, discussienota’s richten zich op de Europese Pijler van Sociale Rechten, de effecten van de globalisering en de Economische en Monetaire Unie. In december 2017 zal de Europese Raad haar conclusies aannemen over de toekomst van de EU.

Europese Raad

De Europese Raad van 22 en 23 juni zal in het teken staan van de onderhandelingen rondom Brexit. Naar verwachting zal in deze eerste Raad na de Britse verkiezingen worden besloten over de procedure voor de verhuizing van de momenteel in Londen gevestigde EU-agentschappen, de European Medicines Agency en de European Banking Authority. Ook zullen tijdens deze Raad de landspecifieke aanbevelingen voor het Europees Semester worden aangenomen.

Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement van 12 tot en met 15 juni zal worden gestemd over het eigen-initiatiefrapport over Horizon 2020 en KP9. Ook staat het eigen-initiatiefrapport over de toekomst van Europees cohesiebeleid op de agenda.

Evenementen

Science|Business zal een conferentie organiseren over het Negende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie. Verder zal de Europese Commissie het Cohesion Forum organiseren, waarin ze ideeën wil ophalen over de toekomst van de Europese structuurfondsen.

Vooruitblik juli

In juli zullen de Esten het voorzitterschapsstokje overnemen van de Maltezers. Tijdens hun voorzitterschap zal de focus op onderwijsgebied liggen op inclusief onderwijs en digitale vaardigheden. Voor onderzoek en innovatie zullen de Esten zich onder andere focussen op de impact en het belang van investeringen in onderzoek en innovatie. Op 3 juli organiseert de EC de grote stakeholderconferentie genaamd Research & Innovation – shaping our future, waarin ook de aanbevelingen van de High Level Group van Pascal Lamy worden gepresenteerd.

Meer informatie:
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert vijf toekomstscenario’s voor de EU
Artikel Neth-ER: Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU
Artikel Neth-ER: Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering
Artikel Neth-ER: EC discussiedocument over de EMU
Artikel Neth-ER: Factsheet: Herziening meerjarig financieel kader 2014-2020
Artikel Neth-ER: Meer belastinggeld naar O&O in NL
Artikel Neth-ER: Wat is de impact van Horizon 2020?

 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stelt regels kunstmatige intelligentie voor

Het Europees Parlement wil regels voor kunstmatige intelligentie om innovatie in goede banen te leiden en het vertrouwen onder de bevolking te vergroten. Als de Commissie de voorstellen voor een...

Lees meer

EP roept op tot actie om digitale kloof in het onderwijs te dichten

Investeringen en gerichte acties moeten de digitale kloof in het onderwijs in Europa dichten. Zo stelt het Europees Parlement in een recent aangenomen resolutie, waarin zij benadrukt dat de huidige...

Lees meer

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Commissie lanceert kenniscentrum voor bescherming biodiversiteit

Een nieuw kenniscentrum zal kennis en data gaan verzamelen over biodiversiteit onder andere ter ondersteuning van samenwerking, partnerschappen en...

Lees meer