Op de agenda: juli

2 juli 2019

Juli betekent een nieuwe start; zo begint het nieuwe Europees Parlement deze maand en neemt Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. Op 4 en 5 juli vindt de informele Raad van Concurrentievermogen plaats in Helsinki, met hierin de verwachte bekendmaking van de voorzitters van de mission boards. Daarnaast wordt er opnieuw gesproken over belangrijke benoemingen in de Commissie, de Raad en het Parlement. 

Start van het nieuwe Europees Parlement

Het Europees Parlement komt voor het eerst sinds de verkiezingen in mei samen in haar nieuwe samenstelling. Zittingen vinden plaats in de eerste en de derde week van juli.
Deze maand zal ook worden vastgelegd in welke commissies de Europarlementariërs zullen plaatsnemen en zal de nieuwe voorzitter gekozen worden.  

Wie wordt het?

Er wordt nog steeds onderhandeld over een nieuwe voorzitter voor de Commissie en andere sleutelfiguren op het Europese toneel. Tijdens de onderhandelingen op 1 juli kwamen de Europese leiders voorlopig nog niet tot een akkoord voor het voorzitterschap van de Commissie; er wordt dus nog volop verder vergaderd deze maand.

Fins voorzitterschap

De Finnen nemen op 1 juli het voorzitterschap van de Raad over van Roemenië. Onder de noemer ‘Sustainable Europe – Sustainable Future zet het land zich in voor een concurrentiegerichte en solidaire EU. De Finnen willen zich hierbij onder andere sterk maken voor onderzoek en innovatie door middel van een sterk Horizon Europe en een grotere rol voor onderwijs, met behulp van een sterker Erasmusprogramma. Ook tijdens de MFK-onderhandelingen zal Horizon Europe een belangrijk aandachtspunt zijn.

Informele Raad van Concurrentievermogen

Op 4 en 5 juli vindt de informele Raad van Concurrentievermogen plaats in Helsinki, waarbij met name op de eerste dag onderzoek en innovatie een prominente rol zullen innemen. Ook zal er hierbij aandacht worden besteed aan mogelijke synergieën tussen de verschillende EU-programma’s en -budgetten. Naar verwachting zullen op 4 juli ook de voorzitters van de mission boards worden gepresenteerd. 

Evenementen in juli:

Meer informatie: 

Editorial Neth-ER: Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis?
Editorial Neth-ER: Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend
Artikel Neth-ER: Commissie zoekt experts voor mission boards

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europees Parlement wil een groener Erasmus+

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om Erasmus+ sterker in te zetten tegen klimaatverandering. Het Parlement wil duurzaamheidsindicatoren zien in de nieuwe Europese onderwijs- en...

Lees meer

Zo wil de Commissie onderzoekspartnerschappen vormgeven

De Commissie wil dat Europese onderzoekspartnerschappen transparanter worden met een meetbare toegevoegde waarde. Een strategisch coördinatieproces – met ruimte voor lidstaten en het veld – moet het...

Lees meer

Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is

Veel mensen denken dat de Skills Agenda gericht is aan de onderwijsinstellingen die de vaardigheden moeten bijbrengen, maar ook voor onderzoekers is de onlangs geüpdatete Agenda interessant. Zo moet...

Lees meer

Raad publiceert conceptbegroting 2021 en bevestigt bezuinigingen op kennis

De Europese regeringsleiders hebben een conceptbegroting voor volgend jaar voorgesteld, waarin ze een voorproefje geven van wat we kunnen verwachten als er in de nieuwe Europese meerjarenbegroting...

Lees meer