Op de agenda: juli

27 juni 2018

Het zomerreces staat bijna voor de deur, maar Brussel zit nog niet stil. In juli zullen de onderzoeksministers voor het eerst van gedachten wisselen over het voorstel voor Horizon Europe. Het Europees Parlement zal voor de laatste keer vergaderen voor het zomerreces begint. Ook markeert juli de start van het Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Raad

Op 16 en 17 juli vindt er een informele Raad Concurrentievermogen van de onderzoeksministers plaats in Wenen. Zij zullen voor het eerst van gedachte wisselen over het voorstel voor Horizon Europe. Ook zal er op 17 juli een Raad Algemene Zaken in het kader van Artikel 50 zijn, waar de ministers de vooruitgang op het Brexit-dossier zullen bespreken. Vanaf 1 juli neemt Oostenrijk het stokje over van Bulgarije als voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

Europees Parlement

De plenaire vergadering van het Parlement staat gepland in de eerste week van juli. Het is de laatste keer dat het Parlement bijeenkomt voor het zomerreces. Er zal onder meer gestemd worden over een voorstel voor een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie en over de definitie van het mkb. Naar verwachting zal de plenaire vergadering het mandaat geven om de triloog te starten over de begroting van 2019. Ook moet in de plenaire vergadering het mandaat gegeven worden voor het starten van de onderhandelingen met de Raad over de herziening van de copyrightrichtlijn.

De Raad en de Commissie zullen tijdens de plenaire een terugblik geven op het Bulgaars voorzitterschap en vooruitblik op het Oostenrijks voorzitterschap. Ook wordt een terugkoppeling gegeven van de Europese Raad van 28 en 29 juni: onder andere onderzoek en innovatie (O&I), digitalisering en Brexit staan op de agenda.

In de loop van de maand wordt ten slotte het conceptrapport voor Horizon Europe van de commissie ITRE verwacht. 

En verder in juli

Op 3 juli zal het programmacomité voor Erasmus+ samenkomen om te besluiten over de pilot voor ‘Europese universiteiten’, die naar verwachting in 2019 van start zal gaan. In Wenen vindt op 9 en 10 juli op initiatief van het Oostenrijks voorzitterschap een conferentie plaats: Future of the Vocational Education and Training in Europe’ waar vertegenwoordigers met elkaar in gesprek zullen gaan over de toekomst van het beroepsonderwijs na 2020. De Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) vindt eveneens plaats in Oostenrijk van 4-6 juli. Tot slot vindt van 9 tot 14 juli het EuroScience Open Forum (ESOF) plaats in Toulouse.

Meer informatie

Website Oostenrijks voorzitterschap: Austrian Presidency of the Council of the European Union
Agenda Europees Parlement: Europees Parlement – Plenaire Vergadering  
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Artikel Neth-ER: EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte
Artikel Neth-ER: EC wil stijging budget H2020 en Erasmus+ voor 2019
Editorial Neth-ER: Brexit: hoopvolle signalen, maar onzekerheid blijft

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC wil Competence Centre voor cybersecurity onderzoek oprichten

Een nieuw Europees Competence Centre gaat het geld voor cybersecurity-gerelateerd onderzoek in Horizon Europe beheren. Dit stelt de Europese Commissie voor in haar voorstel voor het European...

Lees meer

Europees Parlement neemt positie in over copyright

De onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn kunnen van start gaan nu het Europees Parlement een positie heeft ingenomen. Voor de zomer stemde het Parlement nog tegen het...

Lees meer

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude...

Lees meer

EP zet widening discussie op scherp

Onderzoekers moeten in heel Europa hetzelfde salaris ontvangen en de selectiecriteria voor Horizon Europe moeten worden aangepast. Dit zijn twee controversiële voorstellen uit het conceptrapport van...

Lees meer