Op de agenda: februari

31 januari 2019

In februari komt het Roemeens voorzitterschap echt op gang. Horizon Europe staat op de agenda tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 19 februari. Het Parlement stemt over de gemeenschappelijke bepalingen voor de structuurfondsen en nodigt ook wetenschappers uit voor de jaarlijkse conferentie ‘Science meets parliaments’. Tenslotte bespreekt het Europees Comité van de Regio’s meerdere opinies over Erasmus, onderzoek & innovatie en digitalisering.

Roemeens voorzitterschap

Op 18 en 19 februari komt de Raad Concurrentievermogen bijeen. Onderzoek staat de tweede dag op de agenda. Naar verwachting zal er geen gedeeltelijke algemene oriëntatie over het specifiek programma voor Horizon Europe bereikt worden, maar wordt er een voortgangsrapport gepubliceerd. Daarnaast staat er een beleidsdebat over missies en partnerschappen en de European Innovation Council op de planning. 

Verder zal op 27-28 februari de High Level Group on Education and Training in Boekarest praten over de toekomst van het strategisch kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020). Daarbij focust de groep hoge ambtenaren op kwaliteit, inclusie, mobiliteit en excellent onderwijs.

Europees Parlement

Het Europees Parlement zal naar verwachting in de plenaire sessie op 13 februari stemmen over de Common Provisions Regulation (CPR), de verordening die de gemeenschappelijke bepalingen voor de structuurfondsen bevat. De commissie CULT zal op 20 februari stemmen over het Erasmus-rapport van rapporteur Milan Zver en over de voorgestelde noodmaatregelen voor Erasmusstudenten in het geval van een no-deal Brexit.

Europese Commissie

Op 6 februari presenteert de Europese Commissie naar verwachting een aanbeveling voor het uitwisselen van elektronische patiëntendossiers en de uitvoeringshandeling voor het werkprogramma van het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio’s zal op 6-7 februari meerdere opinies aannemen, waaronder opinies over ‘Erasmus programme for education, training, youth and sport’, ‘A renewed European Agenda for Research and Innovation’, ‘Artificial Intelligence for Europe’ en ‘Digitalisation in the Health Sector

Brexit

Het Brits Lagerhuis heeft het akkoord voor uittreding, dat premier Theresa May in november met de EU sloot, in januari met grote meerderheid weggestemd. Na een tweede stemming stuurt het Lagerhuis erop aan opnieuw te onderhandelen over de noodoplossing voor de Ierse grens. Premier Theresa May zal met dit mandaat in februari proberen de onderhandelingen met de EU te heropenen. Vanuit de EU is hierop eensgezind afwijzend gereageerd. Of de EU en het VK op 29 maart op ordentelijke wijze uit elkaar zullen gaan, is dus nog maar de vraag. De Commissie bereidt zich intussen voor op alle scenario’s, inclusief een “no deal”.

Evenementen in februari

Er zullen een aantal evenementen plaatsvinden in Brussel. Op 5-6 februari organiseert de Europese Commissie de ‘EU Industry Days 2019 met innovatie & digitalisering als één van de drie thema’s. In het Europees Parlement vindt op 6-7 februari de jaarlijkse conferentie ‘Science meets parliaments plaats over de rol van wetenschap in de politieke besluitvorming. Ten slotte organiseren het Europees Economisch en Sociaal Comité en Cedefop op 14-15 februari het ‘2nd Policy Learning Forum on upskilling pathways

Meer informatie: 

Artikel Neth-ER: Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap
Artikel Neth-ER: EP-Rapporteur Erasmus: Budget Erasmus moet verdriedubbeld 
Artikel Neth-ER: EC: Erasmus+ studenten kunnen studie voortzetten in geval van no-deal-Brexit 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Horizon Europe krijgt stilaan vaste vorm. Nog voor de Europese verkiezingen bekrachtigen het Parlement en de Raad allebei de uitkomsten van de onderhandelingen over het onderzoeksprogramma. Daarmee...

Lees meer

Opnieuw uitstel voor Brexit

De leiders van de EU-27 stemmen opnieuw in met uitstel voor Brexit. De uittreding van het VK zou nu uiterlijk plaats moeten vinden op 31 oktober, aldus de Europese Raad. Het is nog niet duidelijk...

Lees meer

Ook het Parlement wil een slimmer en duurzamer cohesiebeleid

Het Parlement wil het toekomstig cohesiebeleid innovatiever en duurzamer inrichten. Hiermee sluit het standpunt van het Parlement over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen goed aan op...

Lees meer